Právní doložka týkající se dokumentace [PowerPivot]

SQL Server 2008 R2

Tento dokument podporuje konečné vydání komerční verze softwarového programu SQL Server 2008 R2.

Tento dokument je poskytován „tak, jak je“. Informace a názory vyjádřené v tomto dokumentu, včetně adresy URL a dalších odkazů na weby, mohou být bez předchozího upozornění změněny. Riziko související s použitím nesete vy. Některé příklady popsané v tomto dokumentu jsou poskytnuty pouze pro ilustrativní účely a jsou fiktivní. Není zamýšlena ani by neměla být odvozována žádná souvislost či propojení se skutečnými subjekty.

Tento dokument vám neposkytuje žádná zákonná práva na duševní vlastnictví obsažené v produktech společnosti Microsoft. Tento dokument můžete zkopírovat a používat pro účely interní reference.

© 2011 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, Bing Maps, Excel, IntelliSense, MSDN, MS-DOS, PivotChart (Kontingenční graf), PivotTable (Kontingenční tabulka), PowerPoint, SharePoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual Studio, Windows, Windows NT, Windows Server a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.

SAP NetWeaver je registrovaná ochranná známka společnosti SAP AG v Německu a dalších zemích.

Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Dokumentace – Zásady pro podporu a upgrade

Dokumentace k softwaru Microsoft SQL Server 2008 R2 zahrnuje informace na serveru SQL Server – Knihy online, soubory readme, dokumentaci ke známým problémům, ukázkový kód a aplikace, vzorové databáze a články znalostní báze Knowledge Base publikované společností Microsoft, které obsahují informace týkající se funkcí systému SQL Server (veškerá „Dokumentace“). Následující shrnutí popisuje zásady pro podporu a upgrade pro určité funkce uvedené v Dokumentaci.

Ukázky. Primárním účelem ukázky uvedené v této Dokumentaci je ilustrovat koncepci nebo rozumné použití konkrétního tvrzení nebo klauzule. Většina ukázek neobsahuje všechny kódy, které lze běžně nalézt v kompletních výrobních systémech, protože jsou odebrány některé obvyklé prvky ověřování dat a zpracování chyb, aby se ukázka mohla zaměřit na konkrétní pojem či tvrzení. Pro ukázky obsažené v Dokumentaci nejsou k dispozici služby zákaznické podpory společnosti Microsoft.

Zástupné symboly. V některých případech nebyly některé funkce systému SQL Server 2008 R2 dostatečně testovány nebo vyvinuty za účelem použití. Takové funkce jsou často uvedeny na serveru Knihy online, v souboru readme nebo v jiné Dokumentaci jako zástupné symboly a slouží jako materiály pro účely interní reference společnosti Microsoft. Tyto funkce nejsou určeny k vašemu použití a nejsou podporovány službami zákaznické podpory společnosti Microsoft. Pokus o použití takových funkcí může vést ke ztrátě dat.

Obsah třetích stran. Pokud není v Dokumentaci uvedeno jinak, nevztahují se na obsah třetích stran, včetně potíží, které jsou následkem použití tohoto obsahu třetích stran společně se systémem SQL Server 2008 R2, služby zákaznické podpory společnosti Microsoft.

Nedokumentované vstupní body. Služby zákaznické podpory společnosti Microsoft neposkytují podporu pro databáze a aplikace využívající nedokumentované vstupní body, jako například nedokumentované rozhraní API, mimo jiné: uložené procedury, rozšířené uložené procedury, funkce, zobrazení, tabulky, sloupce, vlastnosti nebo metadata. Takové použití může vést ke ztrátě dat.

Upgrady. Upgrady serveru a databází na budoucí verze systému SQL Server 2008 R2 pro aplikace a databáze využívající nezdokumentované vstupní body nemusí fungovat a také nejsou podporovány službami zákaznické podpory společnosti Microsoft.

Další informace o zásadách životního cyklu podpory společnosti Microsoft naleznete na webu http://support.microsoft.com/lifecycle.

Zobrazit: