Připojení k souboru aplikace Microsoft Excel

Tato stránka, která je součástí Průvodce importem tabulky, umožňuje se připojit k souboru aplikace Microsoft Excel uloženém v místním počítači. Průvodce otevřete z okna PowerPivot tak, že na kartě Domů ve skupině Načíst externí data kliknete na tlačítko, které odpovídá typu zdroje dat, ze kterého chcete importovat tabulky. Další informace o podporovaných zdrojích dat naleznete v tématu Zdroje dat podporované v sešitech PowerPivot.

Popisný název připojení

Zadejte jedinečný název připojení ke zdroji dat. Toto pole je povinné.

Cesta k souboru aplikace Excel

Zadejte úplnou cestu k souboru aplikace Excel.

Procházet

Přejděte do umístění, kde je k dispozici soubor aplikace Excel.

Upřesnit

Nastavte další vlastnosti připojení pomocí dialogového okna Nastavení upřesňujících vlastností. Další informace naleznete v tématu Nastavení upřesňujících vlastností.

Použít první řádek jako záhlaví sloupců

Určete, zda má být jako záhlaví sloupců použit první řádek dat cílové tabulky.

Test připojení

Systém se pokusí vytvořit připojení ke zdroji dat pomocí aktuálních nastavení. Zobrazí se zpráva, zda bylo připojení úspěšné.

Zobrazit: