Přidání výpočtů do sestav, grafů a kontingenčních tabulek (PivotTables)

SQL Server 2008 R2

V následujících tématech naleznete informace o použití jazyka Data Analysis Expressions (DAX) a přidávání výpočtu do doplňku PowerPivot za účelem rozšíření, zkombinování a shrnutí informací.

Zobrazit: