Správa servisu [AX 2012]

Aktualizováno: March 31, 2014

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Za pomoci Správa servisu můžete sestavit servisní smlouvy a předplatné služeb, zpracování servisních zakázek, dotazů odběratelů a ke správě a analýze poskytování služeb odběratelům. Můžete použít servisní smlouvy a s jejich pomocí definovat zdroje, které se používají při typické servisní návštěvě. Servisních smluv můžete také použít pro zobrazení toho, jak jsou tyto zdroje fakturovány odběrateli. Servisní smlouva můžete také zahrnout smlouvu o úrovni služeb, která určuje standardní rychlost odezvy a nabízí nástroje pro záznam skutečného času.

Můžete vytvořit servisní zakázky a spravovat tak informace o plánované a neplánované návštěvě servisního technika na pracovišti odběratele. Servisní zakázky mohou obsahovat informace jako například:

  1. Počet hodin práce servisního technika

  2. Typ služby nebo opravy

  3. Položku, kterou je třeba opravit, včetně podrobností o symptomech a diagnóze

  4. Všechny výdaje a poplatky za služby nebo opravy

Odběratele mohou odeslat servisní požadavky z internetu pomocí Podnikový portál. Tyto požadavky můžete přijmout, zpracovat a zajistit jejich expedici. Po vytvoření servisní zakázky můžete prostřednictvím fází servisu sledovat průběh a stanovit pravidla, která určují, jaké akce budou povoleny v jednotlivých fázích. Po dokončení servisní zakázky se můžete od zakázky odhlásit, potvrdit tak její dokončení, a následně zaúčtovat objednávku a spustit proces fakturace.

Pomocí nástrojů pro vykazování můžete sledovat marže ze servisní objednávky a transakce za předplatné, a vytisknout popis práce a příjemky za práci.

Následující diagram znázorňuje obchodní procesy vysoké úrovně pro Správa servisu a popisuje, kde se procesy služby integrují v jiných modulech v Microsoft Dynamics AX.

Service management business process diagram

Hh208509.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifŘízení služeb v kostce

Důležité úkoly

Hlavní formuláře

Oblíbené sestavy

Splnění dohod služeb – přehled

Servisní smlouvy (formulář)

Marže servisní zakázky

Přehled zpracování dotazů od odběratele

Servisní zakázky (formulář)

Popis práce

Expediční vývěska (formulář)

Transakce – předplatné

Transakce poplatků předplatného

Hh208509.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifIntegrace modulu Řízení služeb

Řízení služeb lze integrovat do těchto produktů v rámci Microsoft Dynamics AX:


Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Zobrazit: