Konfigurace funkcí na úrovni produktu [AX 2012]

Aktualizováno: February 1, 2013

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Témata v tomto oddílu poskytují informace o konfiguraci funkcí na úrovni produktu. Funkce na úrovni produktu jsou funkce, které jsou k dispozici ve více než jednom modulu.

Chcete-li konfigurovat většinu funkcí na úrovni produktu, musíte být člen role, který uděluje přístup k funkci Správa organizace.

Číselné řady v produktu Microsoft Dynamics AX

Organizace a organizační hierarchie

Data, časy a časová pásma

Výstrahy

Konfigurace systému workflowu

Konfigurace funkce e-mailu v aplikaci Microsoft Dynamics AX

Knihy globální adresy a adresy referenčních dat

Používání správy dokumentů

(Globální, USA) Elektronické podpisy

Zahr. obchod

Pracovní plochy rolí

Případy

Zpracování dávkových úloh

(USA) Setting up and maintaining online services for Microsoft Dynamics ERP


Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Zobrazit: