Hlavní plánování [AX 2012]

Aktualizováno: January 27, 2014

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Hlavní plánování použijte k provádění následujících obchodních činností:

  • Spuštěním plánování prognóz lze vypočítat celkové požadavky na prognózu poptávky.

  • Spuštěním hlavního plánování lze vypočítat čisté požadavky na zboží, aby bylo možné uspokojit reálnou poptávku.

  • Zpracovat lze zprávy akce nebo termínované zprávy generované při hlavním plánování. Tyto informace slouží k úpravě plánovaných objednávek.

  • Můžete zpracovat plánované objednávky a kanbany.

Hlavní plánování lze integrovat do těchto modulů a produktů Microsoft:


Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Zobrazit: