Dlouhodobý majetek [AX 2012]

Aktualizováno: January 30, 2014

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tip:Tip:

Pokud chcete použít pokročilá kritéria vyhledávání nápovědy k aplikaci Microsoft Dynamics AX, použijte nástroj WebSearchAx.

Dlouhodobý majetek jsou položky s hodnotou, jako například budovy, vozidla, pozemek nebo vybavení, které vlastní jedinec nebo společnost. Můžete nastavit a zadávat informace o pořízení pro záznamy dlouhodobého majetku a spravovat váš dlouhodobý majetek odepisováním a nastavením prahu kapitalizace, podle nějž se určují odpisy. Můžete rovněž vypočítat úpravy dlouhodobého majetku a zadat informaci o jeho odprodeji.

Při používání hlavní knihy s dlouhodobým majetkem můžete zobrazit aktuální hodnotu veškerého dlouhodobého majetku. Způsob zpracování dlouhodobého majetku musí odpovídat mezinárodním účetním normám i legislativě účetnictví v každé zemi nebo regionu. Požadavky mohou zahrnovat pravidla pro zaznamenávání pořizovacích a vyřazovacích transakcí, odpisů, životnost a zvýšení či snížení hodnoty dlouhodobého majetku. Funkce dlouhodobého majetku již mnoho z těchto norem a pravidel obsahuje.

Dlouhodobý majetek lze integrovat do těchto modulů a produktů Microsoft:


Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Zobrazit: