Prodej a marketing [AX 2012]

Aktualizováno: February 1, 2013

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Modul prodeje a marketingu vám umožňuje zaměřit se na prodejce a organizaci prodeje. Hlavním předmětem zájmu je přímý, osobní kontakt s odběrateli. Modul prodeje a marketingu rovněž usnadňuje prodejci vytvářet nabídky, vytvářet a průběžné zajišťovat marketingové iniciativy a vykazovat o aktivitách a prodeji pracovníků a odběratelů.

Modul prodeje a marketingu můžete používat k získávání, ukládání a používání různých druhů v průběhu prodeje. Mezi tato data patří původní prodejní iniciativy, budoucí následné akce a dodatečné prodeje. Lze rovněž získat vybrané údaje o odběratelích prostřednictvím Podnikový portál aplikace Microsoft Dynamics AX.

Pomocí modulu prodeje a marketingu můžete provádět následující:

 • Vytvářet záznamy adresáře a vytvářet potenciální zákazníky, zájemce a příležitosti,

 • spravovat údaje o prodejním výkonu prodejců, prodejních jednotek a společností,

 • vytvářet a spouštět skupiny aktivit,

 • ukládat elektronickou korespondenci,

 • ukládat prodejní a marketingové transakce a data,

 • vytvářet marketingové kampaně.

 • Prodávat produkty v online prodejních místech a online obchodech.

Následující vývojový diagram znázorňuje obchodní proces modulu prodeje a marketingu.

Sales and marketing business process

Modul prodeje a marketingu lze integrovat do těchto produktů Microsoft:

 • Microsoft Outlook

 • Microsoft Excel

 • Rozhraní TAPI (Telephony Application Programming Interface)

 • Commerce Services pro Microsoft Dynamics ERP


Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Zobrazit: