Řízení zásob [AX 2012]

Aktualizováno: January 30, 2014

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Použijte nástroje Správa zásob pro příchozí a odchozí operace, zabezpečování jakosti, řízení zásob a aktivity skladu.

Z formuláře Přehled doručení můžete sledovat očekávané položky a můžete používat deníky doručení k záznamu příjmů. Poté, co byly položky doručeny ve vstupním překladišti, můžete řídit tok skladem na místa výdeje nebo oblastí hromadné umístění pomocí transportů palet.

Můžete nastavit kontroly kvality a karantény produktů jako automatizovaný proces pomocí přiřazení kvality nebo můžete nastavit ručně produkty na blokování v různých stádiích procesu cyklu zakázky.

Zpracovávejte dodávky pro kompletní objednávky, části objednávek nebo konsolidaci více objednávek a vytvořte trasy výdeje nebo přepravy palet na základě obsahu dodávky. Můžete použít výdejky a výstupní objednávky k expedování položek do výroby nebo do distribučních kanálů.

Řízení zásob lze integrovat do těchto produktů Microsoft:


Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Zobrazit: