Cestovné a výdaje [AX 2012]

Aktualizováno: February 1, 2013

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cestovné a náklady řízení lze použijte k vytvoření integrované pracovní postup kde můžete ukládat informace o metodě platby, importovat transakce kreditní karty a sledování peněz, které zaměstnanci zůstávají při jejich vynaloží výdaje pro vaše podnikání. Můžete také definovat zásady výdajů a automatizovat refundace cestovních výdajů.

Administrativní práce, cestovné a náklady řízení se provádí v Microsoft Dynamics AX klienta. Výdajové sestavy a hotovosti předem žádostech v Podnikový portál aplikace Microsoft Dynamics AX.

Ilustruje následující tok procesu cestovné a náklady řízení obchodního procesu.

Hh242148.Expense_Management(cs-cz,AX.60).gif

Cestovné a výdaje lze integrovat s následující moduly a Microsoft produktů:


Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Zobrazit: