Řízení informací o produktech [AX 2012]

Aktualizováno: January 24, 2014

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Řízení informací o produktech slouží k definování a vytvoření produktů a variant produktu. Produkty typu Zboží a Služby se používají v prodeji, nákupu a operačních procesech v Microsoft Dynamics AX 2012. Kdyby byly definovány a vytvořeny produkty, lze autorizovat produkty pro použití uvolněním produktů pro jednotlivé právnické osoby.

Po definování základního produktu v modulu řízení informací o produktu lze varianty produktu vytvořit ručně nebo použít technologii konfigurace, jako je například konfigurátor výrobku a konfigurátoru produktu ke konfiguraci variant produktu.

Můžete také použít formulář Modely výrobků k vytvoření modelů výrobků a přiřazení čísel položek k modelům výrobku.

Řízení informací o produktech lze integrovat do těchto produktů Microsoft:

  • Řízení zásob

  • Microsoft SQL Server Analysis Services

  • Služba Microsoft SQL Server Reporting Services

  • Microsoft Excel


Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Zobrazit: