Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Rozpočtování [AX 2012]

V tomto tématu je obsah z předchozích verzí aplikace Microsoft Dynamics AX, který byl přeložen lidskými překladateli. Části tématu byly přeloženy strojově bez lidského zásahu. Obsah je poskytován „tak jak je“ bez jakékoli záruky bezchybnosti. Může používat nesprávný slovník a obsahovat syntaktické a gramatické chyby. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoli nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené špatným překladem v tomto tématu nebo jeho použitím.

Aktualizováno: February 19, 2014

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tip:Tip:

Pokud chcete použít pokročilá kritéria vyhledávání nápovědy k aplikaci Microsoft Dynamics AX, použijte nástroj WebSearchAx.

Pomocí rozpočtování lze nastavit, vytvořit a zobrazit rozpočty. Rozpočtování může zahrnovat kontrolu rozpočtu, kterou lze použít ke sledování rozpočtových prostředků, které jsou k dispozici pro plánované a skutečné nákupy a výdaje. Položky registru rozpočtu lze vytvořit pro původní rozpočet, převody rozpočtu a revize rozpočtu. Dále můžete vytvořit položky registru rozpočtu pro břemena a předběžná břemena pro nákupy a plánované výdaje. Položky registru rozpočtu lze vytvořit automaticky při převodu rozpočtů do hlavní knihy z jiných modulů, jako je například modul Řízení projektu a účetnictví nebo Dlouhodobý majetek.

Můžete určit, které finanční dimenze z účtových osnov jsou k dispozici pro základní rozpočtování a kontrolu rozpočtu. Při konfiguraci kontroly rozpočtu definujte časové intervaly rozpočtu, délku rozpočtového cyklu, rozpočtové prahy, správce rozpočtu, rozpočtové skupiny a výpočet, který se používá ke kontrole dostupných rozpočtových prostředků. Dostupné rozpočtové prostředky lze ověřit při zadání zdrojových dokumentů a účetních deníků. Můžete zobrazit stav a historii položek registru rozpočtu, statistik kontroly rozpočtu, skutečné rozpočtové částky, detaily rozpočtu a dostupných rozpočtových prostředků.

Poznámka:Poznámka:

Toto téma obsahuje informace o funkcích, které byly v aplikaci Microsoft Dynamics AX 2012 R2 změněny. Tyto informace se vztahují na verzi AX 2012 R3. Více informací naleznete v dále v tomto tématu.

Organizace obvykle připravují provozní rozpočet, který pokrývá jeden nebo dva roky, a kapitálový rozpočet, který porývá několik let. Provozní rozpočet může obsahovat plán výdajů pro průběžné služby a krátkodobé iniciativy. Kapitálový rozpočet může obsahovat plán výdajů pro projekty akvizice a vytváření majetku.

V modulu rozpočtování můžete konfigurovat a nastavit procesy plánování rozpočtu na a základě rozpočtových cyklů a hlavní knihy pro danou organizaci. Procesy plánování rozpočtu obsahují fáze a workflowy, které automaticky přesunují plány rozpočtu ke kontrole a schválení. Plány rozpočtu obsahují data v několika scénářích, které lze porovnávat a analyzovat, aby bylo možné rozvíjet a přijmout návrhy optimálního rozpočtu, které budou ve vaší organizaci fungovat.


Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft