Řízení a účetnictví projektů [AX 2012]

Aktualizováno: October 6, 2014

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Použijte funkce Správa projektu a účetnictví k plánování, tvorbě, správě, řízení a dokončení projektů pro vaši organizaci. Projekty orientované na odběratele lze postavit na základě času a materiálu nebo pevné ceny. Můžete také použít modul pro správu nákladů pro interní a investiční projekty.

Můžete vytvořit nabídky projektu, které mohou být převedeny do projektů. Vytváříte projektové smlouvy s jedním nebo více zdroji financování, které budou fakturovány na projektové náklady a poplatky. Do zdrojů financování patří odběratelé, interní organizace a granty. Projektová smlouva může mít přiřazený jeden nebo více projektů. Každý vytvořený projekt může mít jeden nebo více dílčích projektů a aktivit, které tvoří strukturu projektové práce.

Pro pružné plánování projektu lze integrovat modul řízení a účetnictví projektu s Microsoft Project Server.

Můžete vytvořit a monitorovat projektové rozpočty pro řízení nákladů. Zaměstnanci a dodavatelé mohou zadávat časové rozvrhy projektu a sestavy výdajů pro záznamenávání času a výdajů souvisejících s projektem.

Můžete vytvořit projekt se zaměřením na obor služeb tvořený především službami pracovníků čerpáním z funkcí, jako je správa smluv, nabídky, rozpočtování, zásady projektu, parametry projektu a kategorie.

Můžete přiřazovat atributy ke kvalifikaci projektu a zkušenosti k zaměstnancům. Lze také vyhledávat a přiřazovat zaměstnance k projektu na základě dovedností a dostupnosti pracovníků nebo na základě požadavků na projekt

Můžete přiřazovat nepřímé náklady, definovat výpočty částek nepřímých nákladů a přidělovat nepřímé náklady k projektu. Nepřímé náklady se vypočítávají na základě pracovních hodin, které jsou přidány do projektu.

Můžete zaznamenávat fakturované částky, které jsou zadržovány odběratelem, než průběh projektu dosáhne dohodnuté fáze. Dokud nepotvrdíte kvalitu práce dodavatele, který je subdodavatelem projektu, nebo dokud neobdržíte platbu od odběratele nebo jiného zdroje financování, můžete také zadržovat procento faktury dodavatele.

Můžete nastavit pravidla fakturování, která sledují průběh projektu a definovat, kdy a jak vypočítávat částky zálohy pro fakturu odběratele, milníky projektu, dokončené jednotky, částky zadržené zákazníky a správní poplatky.

Vedoucí projektu mohou zobrazovat sestavy, které poskytují podrobnosti o projektu a analyzovat finanční údaje projektu z různých perspektiv.


Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Zobrazit: