Dodržování předpisů a vnitřní kontroly [AX 2012]

Aktualizováno: February 1, 2013

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dodržování předpisů a vnitřních kontrol modul Microsoft Dynamics AX zahrnuje funkce auditu a udržitelnosti životního prostředí.

Řídicí panel udržitelnosti životního prostředí pomáhá určit půdorys životního prostředí vaší společnosti. Pomocí řídicího panelu můžete sledovat příchozí surovin a spotřeby energie. Můžete vypočítat a zaznamenat tok hotových výrobků zákazníkům a nebezpečných emisí do životního prostředí. Pokud upravíte tak, že vaše společnost zobrazení spotřeby, můžete:

  • Vyhodnoťte aktuální vliv společnosti na životní prostředí.

  • Určete příležitosti ke snížení životního prostředí půdorys vaší společnosti.

  • Vypočítat a zaznamenat toku potenciálně nebezpečných látek do povahy.

  • Zavést ekologicky udržitelné postupy.

  • Udržení statusu preferovaného dodavatele se zákazníky.

Následující tok procesu ukazuje obchodního procesu řídicího panelu udržitelnosti životního prostředí.

Hh242840.5623aa0e-650a-476b-9e1e-0da5a9aeae77(cs-cz,AX.60).gif

Udržitelnosti životního prostředí mohou být integrovány s modulem následující:

V podnikání dodržování obecně označuje povinnost podle určitých pravidel nebo právními předpisy splňovat určité standardy a dodržováním určitých postupů. Standardy kompatibility mohou pocházet z externích nebo interních zdrojů a požadavky kompatibility mohou být povinné nebo volitelné. Ať už se jedná o formuláře vykazování DPH nebo umístění popisku na obalu pro odběratele, požadavky kompatibility přispívají k hladkému chodu obchodní činnosti.

Web Kompatibilita představuje pro uživatele v dané organizaci ústřední místo pro správu interního řízení, obsahu obchodních procesů a vykazování pro program kompatibility dané organizace.


Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Zobrazit: