Pohledávky [AX 2012]

Aktualizováno: February 1, 2013

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Tip:Tip:

Pokud chcete použít pokročilá kritéria vyhledávání nápovědy k aplikaci Microsoft Dynamics AX, použijte nástroj WebSearchAx.

Pohledávky lze použít při sledování faktur odběratelů a příchozích plateb. Můžete vytvořit faktury odběratelů, které jsou založeny na prodejních objednávkách nebo na dodacích listech. Můžete také zadat volné faktury, které nesouvisejí s prodejními objednávkami. Platby lze přijímat pomocí několika různých platebních typů. Mezi ně patří cizí směnky, hotovost, šeky, kreditní karty a elektronické platby. Pokud vaše organizace zahrnuje více právnických osob, můžete použít centralizované platby k záznamu plateb v jedné právnické osobě jménem ostatních právnických osob.

Používejte formulář Vyrovnat otevřené transakce k vyrovnání faktur s platbami nebo dobropisy. Můžete také zadávat platby a vyrovnávat je ve formuláři Zadat platby odběratele. Chcete-li zobrazit informace o odběrateli, použijte stránku se seznamem Všichni odběratelé a související formuláře. Můžete spravovat zůstatky po datu splatnosti, výpočítávat úrok a generovat upomínky pomocí stránky se seznamem Inkasa a souvisejících formulářů.

Pohledávky lze integrovat do těchto modulů a produktů Microsoft:

  • Hlavní kniha

  • Prodej a marketing

  • Microsoft SQL Server Analysis Services

  • Služba Microsoft SQL Server Reporting Services

  • Microsoft Excel

  • Microsoft Outlook


Hlášení: Pokud se chcete podívat na známé problémy a nedávné opravy, použijte Vyhledat problém ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
Zobrazit: