Podpora prostředí Windows PowerShell pro systém Windows Server

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Většina funkcí v systému Windows Server poskytuje, kromě tradičního uživatelského grafického rozhraní, podporu Windows PowerShell® začleněním modulů, které Vám umožňují instalaci, konfiguraci a použití funkce na příkazovém řádku Windows PowerShell.

Další informace:

  1. Windows PowerShell

  2. Odkaz k modulu jádra prostředí Windows PowerShell

  3. Odkaz k systému Windows Server a klientskému modulu

Zobrazit: