Jak nakonfigurovat oddíly pevného disku UEFI/GPT

Publikováno: únor 2012

Aktualizováno: květen 2012

Rozsah platnosti: Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012

Toto téma popisuje způsob konfigurace oddílů pevných disků, včetně pevných disků (HDD), disků SSD (Solid-state Drive) a dalších disků, pro počítače s rozhraním UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).

V tomto tématu:

Pokud Windows® nasazujete do počítače, který využívá rozhraní UEFI, musíte pro jednotku pevného disku, na které je oddíl se systémem Windows, použít systém souborů GPT (GUID Partition Table). Další jednotky mohou jako formát souborů používat buď GPT, nebo MBR (Master Boot Record).

Jednotka GPT může mít až 128 oddílů.

Požadavky na oddíly systému Windows:

 • Oddíl pro nástroje prostředí Window RE

  Velikost tohoto oddílu musí být minimálně 300 MB.

  V tomto oddílu musí být vyhrazené místo na image nástrojů prostředí Windows RE (winre.wim, nejméně 250 MB), plus dostatek volného místa, aby se dal oddíl zachytit nástroji zálohování:

  • Pokud je oddíl menší než 500 MB, musí mít aspoň 50 MB volného místa.

  • Pokud je oddíl větší nebo rovný 500 MB, musí mít aspoň 320 MB volného místa.

  • Pokud je oddíl větší než 1 GB, doporučujeme aspoň 1 GB volného místa.

  • Tento oddíl musí používat ID typu: DE94BBA4-06D1-4D40-A16A-BFD50179D6AC.

  • Nástroje prostředí Windows RE by měly být na jiném oddílu než oddíl se systémem Windows, aby bylo možné používat automatické převzetí služeb při selhání a byla zajištěná podpora spouštění z oddílů zašifrovaných nástrojem Windows® BitLocker® Drive Encryption.

 • Systémový oddíl

  Počítač by měl obsahovat jenom jeden systémový oddíl. Ten se v systémech EFI (Extensible Firmware Interface) a UEFI označuje také jako systémový oddíl EFI nebo ESP. Tento oddíl je obvykle uložený na primárním pevném disku. Z tohoto oddílu se spustí systém počítače.

  Minimální velikost tohoto oddílu je 100 MB a oddíl musí být zformátovaný pomocí formátu souborů FAT32.

  Tento oddíl je spravovaný operačním systémem a neměl by obsahovat žádné další soubory, a to ani nástroje prostředí Windows RE.

  notePoznámka
  U jednotek Advanced Format 4K Native (4 kB na sektor) je minimální velikost oddílu 260 MB kvůli omezení formátu souborů FAT32. Minimální velikost oddílu u jednotek, které pracují se systémem souborů FAT32, se vypočítává jako velikost sektoru (4 kB) x 65527 = 256 MB.

  Toto omezení nemá vliv na jednotky Advanced Format 512e, protože velikost jejich emulovaných sektorů je 512 bajtů. 512 bajtů x 65527 = 32 MB, což je méně než minimální velikost 100 MB pro tento oddíl.

 • Vyhrazený oddíl MSR (Microsoft® Reserved Partition)

  Velikost oddílu MSR je 128 MB.

  Přidejte oddíl MSR ke každé jednotce, aby bylo možné jednotky spravovat. MSR je vyhrazený oddíl, kterému se nepřiřazuje ID oddílu. Nedají se na něm ukládat uživatelská data.

 • Další obslužné oddíly

  Všechny další obslužné oddíly musí být umístěné před oddíly systému Windows, dat a image pro obnovení. Tak můžou koncoví uživatelé například měnit velikost oddílu se systémem Windows nebo uvolnit místo v oddílu image pro obnovení bez vlivu na systémové nástroje.

 • Oddílu systému Windows a ostatní datové oddíly

  • Tento oddíl musí mít aspoň 20 gigabajtů (GB) volného místa u 64bitových verzí nebo 16 GB pro 32bitové verze.

  • Po doběhnutí prostředí prvního spuštění počítače musí na oddílu zbýt aspoň 10 GB volného místa.

  • Tento oddíl je potřeba naformátovat formátem souborů NTFS.

  Jednotlivé primární oddíly mohou mít maximálně 18 exabajtů místa (~18,8 milionu terabajtů).

 • Oddíl image pro obnovení

  Tento oddíl, pokud se použije, obsahuje image pro obnovení systému Windows (install.wim).

  Velikost tohoto oddílu musí zahrnovat místo na image pro obnovení systému Windows (nejméně 2 GB) plus dostatek volného místa, aby se dal oddíl zachytit nástroji zálohování:

  • Musí obsahovat aspoň 320 MB volného místa.

  • Doporučujeme aspoň 1 GB volného místa.

  Doporučujeme umístit tento oddíl za všechny ostatní oddíly. Tak můžou koncoví uživatelé uvolnit místo, které používá oddíl image pro obnovení, bez vlivu na ostatní systémové nástroje.

Další informace o jednotce GPT a oddílech pevných disků najdete v tématu Nejčastějších dotazy k systému Windows a oddílům ve formátu GPT.

Tato část popisuje výchozí a doporučenou konfiguraci oddílů.

Výchozí konfigurace instalačního programu systému Windows zahrnuje oddíl nástrojů prostředí Windows RE (Windows Recovery Environment), systémový oddíl, oddíl MSR a oddíl systému Windows. Tuto konfiguraci vidíte na následujícím diagramu. Tato konfigurace umožňuje povolit nástroj BitLocker Drive Encryption a uložení prostředí Windows RE ve skrytém systémovém oddílu.

Diagram výchozích oddílů EFI

Pomocí této konfigurace můžete přidat systémové nástroje, například Windows® BitLocker® Drive Encryption nebo prostředí Windows RE, do své přizpůsobené instalace systému Windows.

Doporučená konfigurace zahrnuje oddíl nástrojů prostředí Windows RE, systémový oddíl, oddíl MSR, oddíl systému Windows a oddíl image pro zotavení. Tuto konfiguraci vidíte na následujícím diagramu.

Diagram oddílů EFI s obnovením

Oddíl nástrojů prostředí Windows RE a systémový oddíl přidejte před přidáním oddílu systému Windows. Nakonec přidejte oddíl, který obsahuje image pro zotavení. Toto pořadí oddílů pomáhá udržovat v bezpečí systémový oddíl a oddíl nástrojů prostředí Windows RE během takových akcí, jako je odebrání oddílu image pro zotavení nebo změna velikosti oddílu systému Windows.

Systémové oddíly se v Průzkumníkovi Windows standardně nezobrazují. To pomáhá chránit koncové uživatele před neúmyslnou změnou oddílu.

Ochranu před náhodnými změnami jiných oddílů můžete pro koncové uživatele stejným způsobem zajistit také tak, že tyto oddíly označíte jako obslužné.

 • Při nasazení systému Windows pomocí nástroje DiskPart identifikujte vytvořený oddíl jako obslužný oddíl spuštěním příkazu pro nastavení svazku atributů GPT_ATTRIBUTE_PLATFORM_REQUIRED. Další informace najdete na webu MSDN v tématu Struktura PARTITION_INFORMATION_GPT.

 1. Klikněte na Start, klikněte pravým tlačítkem myši na Počítač a potom klikněte na Spravovat. Otevře se okno Správa počítače.

 2. Klikněte na Správa disků. Zobrazí se seznam dostupných jednotek a oddílů.

 3. V seznamu jednotek a oddílů ověřte, jestli je k dispozici systémový a obslužný oddíl a že nemají přidělené písmeno jednotky.

Následující soubory obsahují ukázky kódu XML, podle kterých je možné nastavit oddíly v počítači využívajícím rozhraní UEFI.

 

Ukázka: Konfigurace oddílů pevných disků s režimem UEFI/GPT pomocí instalačního programu systému Windows

Ukazuje, jak přidat nastavení souboru odpovědí, aby bylo možné během instalace systému Windows automaticky konfigurovat oddíly pevných disků.

Ukázka: Konfigurace oddílů pevného disku s režimem UEFI/GPT pomocí prostředí Windows PE a nástroje DiskPart

Ukazuje, jak konfigurovat oddíly pomocí skriptu DiskPart, aby bylo připraveno nasazení image systému Windows do nového počítače.

Další odkazy

Zobrazit: