Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Technologie Hyper-V Virtual Fibre Channel – přehled

Aktualizováno: duben 2015

Platí pro: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2Abyste se mohli snadno a spolehlivě připojit ke svým existujícím polím úložiště, budete potřebovat virtualizované úlohy. Technologie Hyper-V poskytuje v rámci operačního systému porty technologie Fibre Channel, které vám umožňují připojit se k technologii Fibre Channel přímo z virtuálních počítačů. Tato funkce chrání vaše investice do technologie Fibre Channel, umožňuje virtualizovat úlohy, které využívají přímý přístup k úložišti Fibre Channel, umožňuje clusterovat hostované operační systémy přes technologii Fibre Channel a poskytuje nové úložiště pro servery hostované ve vaší infrastruktuře virtualizace.

Díky této funkci virtuální technologie Fibre Channel v technologii Hyper-V se můžete připojit k úložišti Fibre Channel z virtuálního počítače. To vám umožní podporovat virtualizované úlohy prostřednictvím stávajících investic do technologie Fibre Channel. Podpora technologie Fibre Channel v hostech technologie Hyper-V zahrnuje taky podporu mnoha souvisejících funkcí, třeba virtuálních sítí SAN, migrace za provozu a MPIO.

Funkce virtuální technologie Fibre Channel v technologii Hyper-V vyžaduje:

  • Minimálně jednu instalaci systému Windows Server 2012 s nainstalovanou rolí Hyper-V. Technologie Hyper-V vyžaduje počítač s procesorem, který podporuje hardwarovou virtualizaci.

  • Počítač s minimálně jedním hostitelským adaptérem Fibre Channel, který má aktualizovaný ovladač hostitelského adaptéru s podporou virtuální technologie Fibre Channel. Aktualizované ovladače hostitelských adaptérů jsou u některých modelů integrované. Porty hostitelských adaptérů, které se mají používat s virtuální technologií Fibre Channel, je potřeba nastavit v topologii technologie Fibre Channel, která podporuje NPIV. Pokud chcete zjistit, jestli váš hardware podporuje virtuální technologii Fibre Channel, obraťte se na dodavatele hardwaru nebo výrobce OEM.

  • Síť SAN s podporou NPIV.

  • Virtuální počítače nakonfigurované na používání adaptéru virtuální technologie Fibre Channel, které jako hostovaný operační systém musí používat Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2012.

  • Úložiště dostupné přes virtuální technologii Fibre Channel podporuje zařízení, která představují logické jednotky. Logické jednotky virtuální technologie Fibre Channel se nedají použít jako spouštěcí média.

Virtuální technologie Fibre Channel pro technologii Hyper-V poskytuje hostovaný operační systém s nezprostředkovaným přístupem k síti SAN pomocí standardního názvu WWN přidruženého k virtuálnímu počítači. Uživatelé technologie Hyper-V teď můžou používat sítě SAN virtuální technologie Fibre Channel k virtualizaci úloh, které vyžadují přímý přístup k logickým jednotkám sítě SAN. Sítě SAN technologie Fibre Channel taky umožňují používat nové scénáře, jako je třeba spuštění funkce clusteringu s podporou převzetí služeb při selhání uvnitř hostovaného operačního systému virtuálního počítače připojeného ke sdílenému úložišti Fibre Channel.

Pole úložišť střední a vyšší kategorie jsou schopná využívat pokročilou funkci úložiště, která pomáhá přesměrovat zpracování určitých úloh správy z hostů na sítě SAN. Virtuální technologie Fibre Channel představuje alternativní hardwarovou vstupně-výstupní cestu k softwarovému zásobníku virtuálních pevných disků v systému Windows. To vám umožní využívat pokročilé funkce nabízené sítěmi SAN přímo z virtuálních počítačů s technologií Hyper-V. Technologii Hyper-V můžete například využít k tomu, abyste přesměrovali zpracování úloh úložiště (třeba pořízení snímku logické jednotky) na hardware sítě SAN pomocí poskytovatele služby Stínová kopie svazku hardwaru z virtuálního počítače s technologií Hyper-V.

Virtuální technologie Fibre Channel pro hosty s technologií Hyper-V mapuje pomocí existujícího standardu virtualizace ID N_Portů (NPIV) T11 víc ID virtuálních N_Portů na jeden fyzický N_port s technologií Fibre Channel. Nový port NPIV se na hostiteli vytvoří vždycky, když spustíte virtuální počítač nakonfigurovaný s virtuálním hostitelským adaptérem. Když se virtuální počítač na hostiteli zastaví, port NPIV se odebere. Kvůli použití technologie NPIV je třeba porty hostitelského adaptéru používané pro virtuální technologii Fibre Channel nastavit v topologii technologie Fibre Channel, která podporuje technologii NPIV. Síť SAN musí podporovat porty NPIV.

Technologie Hyper-V umožňuje definovat virtuální sítě SAN na hostiteli, aby bylo možné ošetřit scénáře, ve kterých je jeden hostitel Hyper-V připojený k různým sítím SAN přes víc portů Fibre Channel. Virtuální síť SAN definuje pojmenovanou skupinu fyzických portů Fibre Channel, které jsou připojené ke stejné fyzické síti SAN. Předpokládejme třeba, že hostitel Hyper-V je připojený ke dvěma sítím SAN – provozní síti SAN a testovací síti SAN. Hostitel je připojený k síti SAN přes dva fyzické porty Fibre Channel. V tomto příkladu můžete nakonfigurovat dvě virtuální sítě SAN – jednu s názvem „Provozní síť SAN“, která má dva fyzické porty Fibre Channel připojené k provozní síti, a jednu s názvem „Testovací síť SAN“, která má dva fyzické porty Fibre Channel připojené k testovací síti SAN. Stejným způsobem můžete pojmenovat dvě samostatné cesty k jednomu cíli úložiště.

Na virtuálním počítači můžete nakonfigurovat až čtyři virtuální adaptéry Fibre Channel a každý přidružit k virtuální síti SAN. Jednotlivé virtuální adaptéry Fibre Channel se připojí pomocí jedné adresy WWN nebo dvou adres WWN, aby bylo možné podporovat migraci za provozu. Každou adresu WWN můžete nastavit automaticky nebo ručně.

Virtuální páskové knihovny nakonfigurované s virtuálním adaptérem Fibre Channel se podporují, jenom když používáte aplikaci System Center Data Protection Manager 2012 R2 U3 nebo novější s certifikovaným hardwarem. Pokud chcete zjistit, jestli virtuální adaptér Fibre Channel podporuje páskovou knihovnu, obraťte se na dodavatele hardwaru pro páskovou knihovnu nebo spusťte nástroj pro testování kompatibility páskové knihovny DPM. Další informace o nástroji pro testování kompatibility páskové knihovny DPM najdete v článku Ověření kompatibility knihovny pásků.

Aby bylo možné za provozu migrovat virtuální počítače mezi hostiteli technologie Hyper-V bez přerušení připojení technologie Fibre Channel, nakonfigurují se pro každý virtuální adaptér Fibre Channel dva názvy WWN, jak je znázorněno na Obr. 1: Sada A a Sada B. Při migraci za provozu technologie Hyper-V automaticky střídá adresy WWN Sady A a Sady B. To zajišťuje, že jsou všechny logické jednotky na cílovém hostiteli před migrací dostupné a že při migraci nedojde k výpadku.

Měnící se adresy WWN během migrace za provozu

Obrázek 1. Střídání adres WWN při migraci za provozu

Technologie Hyper-V v systému Windows Server 2012 může prostřednictvím funkce vícecestného vstupu a výstupu (MPIO) zajistit nepřetržité připojení k úložišti Fibre Channel z virtuálního počítače. Funkci MPIO s technologií Fibre Channel můžete používat těmito způsoby:

  • MPIO můžete používat pro přístup hostitelů. Na hostitele můžete nainstalovat víc portů Fibre Channel a pak přes MPIO poskytovat vysoce dostupné připojení k logickým jednotkám, ke kterým má hostitel přístup.

  • Můžete virtualizovat úlohy, které používají MPIP. Můžate nakonfigurovat víc virtuálních adaptérů Fibre Channel uvnitř virtuálního počítače a použít samostatnou kopii MPIO v rámci hostovaného operačního systému virtuálního počítače k připojení k logickým jednotkám, k nimž má virtuální počítač přístup. Tato konfigurace může koexistovat s hostitelskou instalací MPIO.

  • Pro hostitele nebo jednotlivé virtuální počítače můžete použít různé moduly pro konkrétní zařízení. Tento přístup umožňuje za provozu migrovat konfiguraci virtuálního počítače, včetně konfigurace modulu pro konkrétní zařízení, připojení mezi hostiteli a kompatibility s existujícími konfiguracemi serveru a moduly pro konkrétní zařízení.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft