Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Přehled služby Vzdálená plocha

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Vzdálená plocha zrychluje a rozšiřuje nasazení ploch a aplikací na jakékoliv zařízení. Zvyšuje efektivitu vzdálených pracovníků, pomáhá zabezpečit důležité duševní vlastnictví a zjednodušuje dodržování předpisů. Vzdálená plocha umožňuje používat Infrastrukturu virtuálních klientských počítačů (VDI), klienty na bázi relace a aplikace tak, aby uživatelé mohli pracovat odkudkoliv.

Měli jste na mysli...

All_Symbols_Cloud

Věděli jste, že Microsoft Azure poskytuje podobné funkce v cloudu? Další informace o virtualizačních řešeních Microsoft Azure.

Vytvořte v Microsoft Azure řešení hybridní virtualizace:
Další informace o vzdálené aplikaci Azure RemoteApp
Migrace hybridní kolekce z RemoteApp VNET do Azure VNET
Vytvoření hybridní kolekce pro vzdálenou aplikaci Azure RemoteApp
Publikování aplikace v Azure RemoteApp

Role Vzdálená plocha nabízí technologie, které uživatelům umožňují připojovat se k virtuálním klientům, aplikacím RemoteApp a klientům na bázi relace. Se službou Vzdálená plocha mají uživatelé přístup ke vzdáleným připojením z firemní sítě nebo internetu.

Vzdálená plocha umožňuje pracovníkům pracovat odkudkoliv. K některým hlavním výhodám Vzdálené plochy patří:

 • Jednotné prostředí pro správu – ke správě relací a kolekcí virtuálních klientů, konfiguraci aplikací RemoteApp, správě virtuálních klientů a přidávání serverů do nasazeného řešení slouží jedna centrální konzola.

 • Přizpůsobení uživatelů – disky profilu uživatele umožňují zachovat přizpůsobené uživatelské nastavení ve všech kolekcích relací i v kolekcích fondů virtuálních klientů.

 • Levnější úložiště – fondy virtuálních klientů můžou mezi hostitelskými počítači používat migraci místního úložiště za chodu. Osobní virtuální plochy můžou používat úložiště ve sdílených síťových složkách.

 • Automatická správa fondu virtuálních klientů – k centrálnímu nasazení a správě fondu virtuálních klientů můžete použít šablonu virtuálního klienta. Všechny změny, třeba instalace aplikace nebo aktualizace zabezpečení, se nainstalují do šablony virtuálního klienta a fondy virtuálních klientů se pak znovu vytvářejí z této šablony.

Vzdálená plocha systému Windows Server 2012 R2 je vylepšená v následujících oblastech:

 • Monitorování a kontrola s využitím stínového provozu relací

 • Menší požadavky na úložiště a větší výkon při přístupu ke společným datům

 • Chování aplikací RemoteApp se víc podobá místním aplikacím

 • Lepší výkon vzdálených klientů při opakovaném připojení

 • Dokonalejší komprese umožňující lepší využití šířky pásma

 • Změny rozlišení obrazovky se automaticky promítnou na vzdáleném klientovi

 • Virtualizovaný grafický procesor s RemoteFX a podporou DirectX 11.1

Další informace o nových funkcích a vlastnostech najdete v článku Co je nového ve Vzdálené ploše ve Windows Serveru.

Služba Vzdálená plocha umožňuje mobilním pracovníkům připojit se k plochám a aplikacím odkudkoliv. Vzdálená plocha systému Windows Server 2012 je vylepšená v následujících oblastech:

 • Jednodušší nasazení a správa Infrastruktury virtuálních klientských počítačů (VDI)

 • Jednodušší nasazení a správa virtualizace relace

 • Centrální publikování zdrojů

 • Lepší prostředí koncového uživatele díky protokolu RDP (Remote Desktop Protocol)

Prostředí uživatele, který používá Vzdálenou plochu systému Windows Server 2012, se zlepšilo následujícím způsobem:

 • Dokonalejší prostředí při vzdálené komunikaci s plochou Windows

 • Plynulé přehrávání zvuku a videa

 • Dokonalejší grafické uživatelské prostředí a prostředí pro přehrávání videa v síti WAN

 • Dokonalejší podpora vzdálené komunikace zařízení s přesměrováním USB při virtualizaci relací a používání Infrastruktury virtuálních klientských počítačů.

 • Skutečné vícedotykové ovládání a ovládání gesty při vzdálené komunikaci

 • Odeslání zjištěného jména a předplatného e-mailem správci poskytujícímu vzdálené prostředky

 • Virtualizovaný grafický procesor s RemoteFX a podporou DirectX 11

Kromě vylepšení v těchto oblastech přináší služba Vzdálená plocha systému Windows Server 2012 novou konzolu pro správu většiny úloh, které s touto službou souvisejí. Další informace o nových funkcích a vlastnostech najdete v článku Co je nového ve Vzdálené ploše ve Windows Serveru.

Klient služby Vzdálená plocha od Microsoftu jde použít skoro všude. Můžete se s ním připojit ke vzdálenému počítači a prostředkům na pracovišti. Vyzkoušejte interaktivního klienta služby Vzdálená plocha, který byl navržený tak, abyste mohli pracovat z jakéhokoliv místa. Můžete se třeba připojit ke svému počítači v práci, a mít tak přístup ke všem aplikacím, souborům a síťovým prostředkům úplně stejně, jako byste seděli u svého počítače v práci. Aplikace můžete nechat v práci otevřené, abyste je viděli v klientovi služby Vzdálená plocha.

Informace o nových funkcích a vlastnostech pro Android, iOS a Mac najdete v článku Klienti služby Vzdálená plocha společnosti Microsoft.

Služba Vzdálená plocha potřebuje nainstalovaný operační systém Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2012. Ke spuštění služby nepotřebujete žádný další hardware ani software.

Pokud nasazujete virtualizovaný grafický procesor s technologií RemoteFX, abyste hardwarově zrychlili virtuální plochy klientů Windows, existuje několik požadavků na hardware:

 • Procesor s podporou SLAT: Procesor na serveru RemoteFX musí podporovat překlad adres druhé úrovně (SLAT).

 • GPU: Na serveru RemoteFX je potřeba aspoň jeden grafický procesor (GPU) s podporou RemoteFX. Ovladač GPU musí podporovat DirectX 11.

  System_CAPS_notePoznámka

  Aplikace, které vyžadují DirectX, budou fungovat i bez virtualizovaného grafického procesoru podporujícího RemoteFX, protože můžou použít zvláštní grafický procesor integrovaný do Hyper-V.

Služba Vzdálená plocha je serverová role složená z několika služeb rolí. V systémech Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012 můžete s touto rolí nainstalovat následující služby role Vzdálená plocha:

Název služby role

Popis služby role

Hostitel virtualizace vzdálené plochy

Hostitel virtualizace vzdálené plochy integrovaný do technologie Hyper-V umožňuje v organizaci nasadit kolekce osobních virtuálních ploch nebo jejich fondů.

Hostitel relace VP

Hostitel relace vzdálené plochy umožňuje serveru hostovat aplikace RemoteApp nebo klienty na bázi relace. Uživatelé se můžou v kolekci relací připojit k serverům Hostitele relace VP, aby mohli spouštět programy, ukládat soubory a používat prostředky na serverech.

Zprostředkovatel připojení k VP

Zprostředkovatel připojení k vzdálené ploše:

 • Umožňuje uživatelům znovu se připojit ke stávajícím virtuálním klientům, aplikacím RemoteApp a klientům na bázi relace.

 • Umožňuje rovnoměrně rozdělit zatížení mezi servery Hostitele relace VP v kolekci relací nebo ve fondu virtuálních klientů, které jsou v kolekci virtuálních klientů ve fondu.

 • Nabízí přístup k virtuálním klientům v kolekci virtuálních desktopů.

Webový přístup ke vzdálené ploše

Webový přístup ke vzdálené ploše umožňuje uživatelům připojovat se k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše z nabídky Start na počítači se systémem Windows 8 nebo Windows 7. Uživatelé se můžou připojovat i z webového prohlížeče. Připojení k aplikacím RemoteApp a vzdálené ploše nabízí přizpůsobené zobrazení vzdálených aplikací RemoteApp a klientů na bázi relace v kolekci relací. Můžete taky zobrazit vzdálené aplikace RemoteApp a virtuální klienty v kolekci virtuálních klientů.

Licencování VP

Licencování vzdálené plochy umožňuje spravovat licence potřebné pro připojení k serveru Hostitele relace vzdálené plochy nebo k virtuálnímu klientovi. Licencování VP můžete použít k instalaci, vydávání a sledování dostupnosti licencí.

Brána VP

Brána vzdálené plochy umožňuje autorizovaným uživatelům připojovat se k virtuálním klientům, vzdáleným aplikacím RemoteApp a klientům na bázi relace v interní firemní síti z libovolného zařízení připojeného k internetu.

V následující tabulce najdete další materiály, které vám pomůžou při posuzování služby Vzdálená plocha.

Typ obsahu

Referenční materiály

Hodnocení produktu

Komunitní zdroje

Související technologie

Zobrazit: