Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Novinky v protokolu SMB ve Windows Serveru

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2

Toto téma představuje nové vlastnosti a funkce pro protokol SMB (Server Message Block) v systému Windows Server 2012 R2.

SMB (Server Message Block) je protokol sdílení síťových souborů, který aplikacím v počítači umožňuje čtení souborů a zápis do souborů a vyžadování služeb od serverových programů v počítačové síti.

Přehledný popis protokolu SMB najdete v tématu Protokol SMB (Server Message Block) – přehled.

Následující tabulka popisuje nové funkce a vylepšení pro protokol SMB 3.0 v systému Windows Server 2012 R2.

Vlastnost/funkce

Nové, nebo aktualizované?

Souhrn

Automatické nové vyrovnání klientů souborového serveru se škálováním na víc systémů

Nový

Tato funkce zlepšuje škálovatelnost a možnosti správy pro souborové servery se škálováním na víc systémů. Připojení klientů SMB se sledují na základě sdílené složky (místo podle serveru) a klienti se pak přesměrují na uzel clusteru s nejlepším přístupem ke svazku používanému sdílenou složkou. Dojde tak ke zlepšení efektivity na základě omezení provozu přesměrování mezi uzly souborového serveru. Klienti se přesměrovávají po počátečním připojení a při změně konfigurace úložiště clusteru.

Vylepšení výkonu SMB Direct (SMB přes RDMA)

Aktualizované

Zlepšuje výkon úloh s malými vstupy/výstupy díky zvýšení efektivity při hostování úloh s malými vstupy/výstupy (například databáze online zpracování transakcí (OLTP) ve virtuálním počítači). Tato vylepšení jsou zřejmá při použití síťových rozhraní s vyšší rychlostí, například 40 GB/s Ethernet a 56 BG/s InfiniBand.

Vylepšené zprávy událostí protokolu SMB

Aktualizované

Události protokolu SMB teď obsahují podrobnější a užitečnější informace. To usnadňuje odstraňování problémů a snižuje nutnost zachycení síťového trasování nebo aktivovat podrobnější diagnostické protokoly událostí. Ve výchozím nastavení jsou nejrelevantnější události kanálů zapnuté, takže okamžitě zachytíte všechny základní informace. Kromě toho teď některé události obsahují informace o konfiguraci a řešení problémů.

Soubory VHDX jako sdílené úložiště pro clustering hostů

Nový

Zjednodušuje vytváření clusterů hostů pomocí sdílených souborů VHDX pro sdílené úložiště ve virtuálních počítačích. Tuto funkci můžete používat se soubory VHDX, které jsou uložené ve sdílených svazcích clusterů (CSV) nebo sdílených složkách SMB se škálováním. Další informace najdete v tématu Nasazení hostovaného clusteru pomocí sdíleného virtuálního pevného disku.

Migrace technologie Hyper-V za provozu přes protokol SMB

Nový

Umožňuje provádět migrace virtuálních počítačů za provozu pomocí protokolu SMB 3.0 jako přenosového mechanismu. To vám umožní využít klíčových funkcí protokolu SMB, jako jsou SMB Direct a SMB Multichannel, díky migraci vysokou rychlostí s nízkým využitím výkonu procesoru.

Lepší správu šířky pásma protokolu SMB

Nový

Umožňuje konfigurovat omezení šířky pásma protokolu SMB pro řízení různých typů provozu protokolu SMB. Existují tři typy provozu protokolu SMB: výchozí, migrace za provozu a virtuální počítač.

Podpora více instancí protokolu SMB na souborovém serveru se škálováním na víc systémů

Nový

Poskytuje další instanci v každém uzlu clusteru v souborových serverech se škálováním na víc systémů speciálně pro provoz sdíleného svazku clusteru. Výchozí instance může zpracovávat příchozí provoz z klientů SMB přistupujících k běžným sdíleným složkám, zatímco jiná instance zpracovává jenom provoz mezi uzly sdíleného svazku protokolu. Tato funkce zlepšuje škálovatelnost a spolehlivost provozu mezi uzly sdíleného svazku clusteru.

SMB 1.0 je teď volitelná funkce

Aktualizované

Funkce SMB 1.0, včetně starší verze služby prohlížeče počítače a protokolu vzdálené správy (RPA), jsou teď samostatné a jde je eliminovat. Tyto funkce jsou ve výchozím nastavení stále povolené, ale pokud nemáte žádné starší klienty SMB, například Windows XP nebo Windows Server 2003, můžete funkce SMB 1.0 odebrat, abyste zvýšili zabezpečení a potenciálně snížili množství oprav.

Zobrazit: