Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Novinky v protokolu SMB v systému Windows Server

Publikováno: červen 2013

Aktualizováno: červenec 2014

Platí pro: Windows Server 2012 R2Toto téma představuje nové funkce protokolu SMB (Server Message Block) v systému Windows Server 2012 R2.

SMB (Server Message Block) je protokol pro sdílení souborů v síti, který umožňuje aplikacím na počítači číst soubory a zapisovat do nich a požadovat služby od serverových programů v počítačové síti.

Úvodní popis protokolu SMB najdete v tématu Server Message Block Overview.

Nové funkce a vylepšení protokolu SMB 3.0 v systému Windows Server 2012 R2 popisuje následující tabulka.

 

Funkce Novinka, nebo aktualizace? Shrnutí

Automatické obnovení rovnováhy klientů souborového serveru se škálováním na více systémů

Novinka

Tato funkce vylepšuje škálovatelnost a možnosti správy souborových serverů se škálováním na více systémů. Připojení klientů SMB se sledují podle sdílených složek (ne podle serverů) a klienti se potom přesměrovávají na uzel clusteru, který má nejlepší přístup ke svazku používanému sdílenou složkou. Tím se zlepšuje efektivita, protože se omezují přenosy spojené s přesměrováváním mezi uzly souborového serveru. Klienti se přesměrovávají po počátečním připojení a při změně konfigurace úložiště clusteru.

Vylepšený výkon funkce SMB Direct (SMB přes RDMA)

Aktualizace

Vylepšuje výkon menších vstupně-výstupních úloh díky zvyšování efektivity při hostování úloh s nízkými nároky na vstupně-výstupní operace (jako je databáze pro online zpracování transakcí (OLTP) ve virtuálním počítači). Tato vylepšení jsou patrná při použití síťových karet s vyššími rychlostmi, jako je 40 Gb/s Ethernet a 56 Gb/s InfiniBand.

Vylepšené zprávy o událostech SMB

Aktualizace

Události SMB teď obsahují podrobnější a užitečnější informace. Tím se usnadňuje řešení potíží a omezuje se nutnost zaznamenávat trasování sítě nebo aktivovat podrobnější protokolování diagnostických událostí. Ve výchozím nastavení jsou zapnuté nejrelevantnější kanály událostí, takže se okamžitě zaznamenají všechny podstatné informace. Některé události teď navíc obsahují podrobnosti o konfiguraci a řešení potíží.

Soubory VHDX jako sdílené úložiště pro hostovaný clustering

Novinka

Zjednodušuje vytváření hostovaných clusterů díky využití sdílených souborů VHDX jako sdíleného úložiště v rámci virtuálních počítačů. Tuto funkci můžete využívat u souborů VHDX, které jsou uložené na sdílených svazcích clusteru (CSV) nebo ve sdílených složkách souborového serveru SMB se škálováním na více systémů. Další informace najdete v tématu Deploy a Guest Cluster Using a Shared Virtual Hard Disk.

Migrace za chodu pomocí technologie Hyper-V prostřednictvím protokolu SMB

Novinka

Umožňuje provést migraci virtuálních počítačů za chodu, která pro přenos používá protokol SMB 3.0. Můžete tak využít klíčové funkce protokolu SMB, jako je SMB Direct a SMB Multichannel, a zajistit rychlou migraci při nízkém zatížení procesoru.

Vylepšená správa šířky pásma protokolu SMB

Novinka

Umožňuje konfigurovat omezení šířky pásma protokolu SMB a řídit tak různé typy přenosů SMB. Existují tři typy přenosů SMB: výchozí, migrace za chodu a virtuální počítač.

Podpora víc instancí protokolu SMB na souborovém serveru se škálováním na více systémů

Novinka

Poskytuje na souborovém serveru se škálováním na více systémů další instanci každého uzlu clusteru určenou speciálně pro přenosy CSV. Výchozí instance může zpracovávat příchozí přenosy od klientů SMB, kteří se snaží dostat k běžným sdíleným složkám, zatímco další instance zpracovává jenom přenosy CSV mezi uzly. Tato funkce vylepšuje škálovatelnost a spolehlivost přenosů mezi uzly CSV.

SMB 1.0 je teď volitelná součást

Aktualizace

Součásti protokolu SMB 1.0, včetně starší verze služby Prohledávání počítačů a protokolu vzdálené správy (RAP), jsou teď samostatné a dají se vypnout. Ve výchozím nastavení jsou tyto součásti pořád zapnuté, ale jestli nemáte žádné starší klienty SMB, jako Windows XP nebo Windows Server 2003, můžete součásti protokolu SMB 1.0 odebrat a zvýšit tak zabezpečení a taky omezit případné opravy.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft