Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Běžné úkoly správy a navigace ve Windows

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Systémy Windows Server® 2012 R2, Windows® 8.1, Windows Server® 2012 a Windows® 8 obsahují nové moderní uživatelské rozhraní. Toto téma vám pomůže najít a spustit běžné nástroje pro správu, vytvořit zástupce často používaných programů, spouštět programy s vyššími uživatelskými oprávněními a provádět běžné úkoly jako přihlašování a odhlašování, restartování a vypínání počítačů se systémy Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows Server 2012 nebo Windows 8.

Windows Server 2016 Technical Preview a Windows 10 obsahují aktualizace moderního uživatelského rozhraní, jako je obnovení nabídky Start, která obsahuje složky nástrojů a aplikací.

Systémy Windows Server 2016 Technical Preview, Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2012 můžete instalovat s minimálním uživatelským rozhraním vhodným pro vzdálenou správu. Další informace najdete v tématu Možnosti instalace Windows Serveru.

V tomto tématu:

V systému Windows Server 2016 Technical Preview a Windows 10 kliknutím na tlačítko Start otevřete nabídku Start.

Obrazovka Start je domovská obrazovka pro aplikace Windows. K otevření obrazovky Start použijte jednu z těchto metod:

 • Stiskněte klávesu s logem Windows. Na virtuálním počítači můžete stisknout Ctrl + Esc.

 • Najeďte myší do pravého horního rohu obrazovky a pak klikněte na Start.

 • Na ploše najeďte myší do levého dolního rohu obrazovky a klikněte na miniaturu zobrazené obrazovky Start.

Vypnutí počítače v systému Windows Server Technical Preview nebo Windows 10 Technical Preview

 1. Klikněte na Start.

 2. V nabídce Start klikněte na tlačítko Vypnout.

 3. Klikněte na Vypnout.

Vypnutí počítače v systému Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 nebo Windows 8

 1. Najeďte myší do pravého horního rohu obrazovky a pak klikněte na Nastavení.

 2. Klikněte na Vypnout a potom na Vypnout.

 3. Ve verzi Windows 8.1 z jara 2014 můžete počítač vypnout kliknutím na tlačítko Vypnout na obrazovce Start napravo od svého uživatelského jména.

Restartování počítače v systému Windows Server Technical Preview nebo Windows 10 Technical Preview

 1. Klikněte na Start.

 2. V nabídce Start klikněte na tlačítko Vypnout.

 3. Klikněte na Restartovat.

Restartování počítače v systému Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 nebo Windows 8

 1. Najeďte myší do pravého horního rohu obrazovky a pak klikněte na Nastavení.

 2. Klikněte na Vypnout a potom na Restartovat.

Uzamknutí počítače v systému Windows Server Technical Preview nebo Windows 10 Technical Preview

 1. Klikněte na Start.

 2. V nabídce Start klikněte na své uživatelské jméno.

 3. Klikněte na Uzamknout.

Uzamčení počítače v systému Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 nebo Windows 8.

 • Na obrazovce Start klikněte v pravém horním rohu na své uživatelské jméno a potom klikněte na Uzamknout. Taky můžete na obrazovce Start stisknout klávesu s logem Windows + L.

Odhlášení od počítače v systému Windows Server Technical Preview nebo Windows 10 Technical Preview

 1. Klikněte na Start.

 2. V nabídce Start klikněte na své uživatelské jméno.

 3. Klikněte na Odhlásit se.

Odhlášení od počítače v systému Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 nebo Windows 8

 • Na obrazovce Start klikněte v pravém horním rohu na své uživatelské jméno a potom klikněte na Odhlásit se.

Když je otevřená nějaká aplikace pro Windows, jako třeba Internet Explorer, ale nepoužíváte ji, automaticky se minimalizuje a je neaktivní. Tím uvolní prostředky pro jiné aplikace. Tato funkce je podobná jako na mobilním telefonu, tabletu nebo jiném přenosném počítači. Aplikaci nemusíte zavírat, ale pokud ano, můžete udělat kroky popsané v této části.

Zavření aplikace pro Windows v systému Windows Server Technical Preview nebo Windows 10 Technical Preview

 • V aktivní aplikaci klikněte na tlačítko X (Zavřít) v pravém horním rohu aplikace.

Zavření aplikace pro Windows v systému Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 nebo Windows 8

 • V aktivní aplikaci přejděte myší do horní části obrazovky a počkejte, až se tvar kurzoru změní na tvar ruky. Klikněte a přetáhněte aplikaci do dolní části obrazovky a tlačítko uvolněte.

  Ve verzi Windows® 8.1 z jara 2014 můžete aplikaci pro Windows zavřít kliknutím na tlačítko X (Zavřít) v pravém horním rohu aplikace.

Otevření panelu Nastavení

 • Stiskněte klávesu s logem Windows + i pro otevření panelu Nastavení pro aktuální obrazovku (například Start, plocha nebo aplikace pro Windows).

 • V systému Windows Server® 2012 R2, Windows® 8.1, Windows Server® 2012 a Windows® 8 taky můžete najet myší do pravého horního rohu obrazovky a kliknout na Nastavení.

Přístup k Ovládacím panelům je možný z obrazovky Start nebo z nabídky Start a taky z plochy.

Otevření Ovládacích panelů z nabídky Start v systému Windows Server Technical Preview nebo Windows 10 Technical Preview

 1. Klikněte na Start.

 2. V nabídce Start klikněte na Všechny aplikace.

 3. Klikněte na Systém Windows a potom na Ovládací panely.

Otevření Ovládacích panelů z obrazovky Start v systému Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 nebo Windows 8

 • Na obrazovce Start klikněte na Ovládací panely.

Otevření Ovládacích panelů z plochy v systému Windows Server Technical Preview nebo Windows 10 Technical Preview

 1. Stisknutím klávesy s logem Windows + i otevřete panel Nastavení.

 2. Klikněte na Ovládací panely.

Otevření Ovládacích panelů z plochy v systému Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 nebo Windows 8

 1. Na ploše najeďte myší do pravého horního rohu obrazovky a pak klikněte na Nastavení.

 2. Klikněte na Ovládací panely.

Otevření běžných nástrojů Ovládacích panelů pomocí psaných příkazů

 1. Na obrazovce Start (nebo v nabídce Start v systému Windows 10 nebo Windows Server 2016 Technical Preview napište některý z následujících příkazů a stiskněte klávesu Enter k otevření nástrojů pro správu Ovládacích panelů.

  • Příkaz ncpa.cpl otevře složku Ovládací panely\Síť a internet\Síťová připojení.

  • Příkaz sysdm.cpl otevře dialogové okno Vlastnosti systému, které je dostupné ve složce Ovládací panely\Systém a zabezpečení\Systém\Upřesnit nastavení systému.

  • Příkaz appwiz.cpl otevře složku Ovládací panely\Programy\Programy a funkce\Odinstalovat nebo umožní změnit program.

  • Příkaz inetcpl.cpl otevře dialog Vlastnosti internetu, který je dostupný ve složce Ovládací panely\Síť a internet\Možnosti internetu.

  System_CAPS_tipTip

  Další příkazy nástrojů Ovládacích panelů, které můžete psát přímo z obrazovky Start, najdete v části Spuštění nástrojů Ovládacích panelů pomocí příkazů.

Přidání Ovládacích panelů na plochu

 1. Otevřete okno Ovládací panely.

 2. Do vyhledávacího pole Ovládacích panelů napište plocha.

 3. Ve výsledcích vyhledávání v Ovládacích panelech klikněte v části Zobrazení na Zobrazit nebo skrýt běžné ikony na ploše.

 4. V části Nastavení ikon na ploše vyberte Ovládací panely a klikněte na OK.

Složka Nástroje pro správu obsahuje odkazy na řadu běžných modulů snap-in konzoly Microsoft Management Console (MMC) včetně modulů snap-in Správa počítače, Prohlížeč událostí a nástrojů pro správu nainstalovaných rolí a funkcí.

System_CAPS_tipTip

Nastavení obrazovky Start (přístup získáte stisknutím klávesy s logem Windows + i na obrazovce Start) zahrnují možnost povolit nebo zakázat nástrojům ve složce Nástroje pro správu zobrazení ve výsledcích hledání a na obrazovce Start. Toto nastavení je standardně zapnuté.

Přístup k Nástrojům pro správu ve Správci serveru

 • Na řádku nabídek Server Manager klikněte na Nástroje a dostanete se k obsahu složky Nástroje pro správu.

Otevření složky Nástroje pro správu z nabídky Start v systému Windows Server Technical Preview nebo Windows 10 Technical Preview

 1. Klikněte na Start.

 2. V nabídce Start ve vyhledávacím poli začněte psát Nástroje pro správu.

 3. Až se složka Nástroje pro správu zobrazí ve výsledcích hledání, klikněte na ni.

 4. Nebo můžete nástroje pro správu otevřít ze složky Ovládací panely\Systém a zabezpečení\Nástroje pro správu.

  Pokud používáte Nástroje pro vzdálenou správu serveru pro Windows 10 v systému Windows 10 nebo spouštíte možnost plné instalace Windows Server 2016 Technical Preview, můžete k nástrojům pro správu přejít z nabídky Nástroje v Server Manager.

Otevření složky Nástroje pro správu z obrazovky Start v systému Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 nebo Windows 8

 1. Na obrazovce Start klikněte na Nástroje pro správu. Můžete taky napsat Nástroje pro správu na obrazovce Start a potom kliknout na Nástroje pro správu v seznamu výsledků.

System_CAPS_tipTip

Pokud je nastavení Zobrazit nástroje pro správu vypnuté, složka nástrojů pro správu a její obsah se ve výsledcích Nastavení nezobrazí. Nastavení Zobrazit nástroje pro správu je dostupné, když najedete myší do pravého horního nebo dolního rohu obrazovky Start, kliknete na Nastavení a potom kliknete na Dlaždice.

Otevření složky Nástroje pro správu z Ovládacích panelů

 • Otevřete Ovládací panely, klikněte na Systém a zabezpečení a pak klikněte na Nástroje pro správu.

Vytvoření zástupce na ploše

 1. V Průzkumníku souborů přejděte do umístění v programu, pro který chcete vytvořit zástupce.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na spustitelný soubor ve složce programu a potom klikněte na Vytvořit zástupce. Kvůli omezeným přístupovým právům uživatele nepovoluje Windows vytváření zástupců v některých složkách včetně složky Program Files.

 3. Přetáhněte zástupce složky podle svého výběru na plochu nebo na hlavní panel plochy. Pokud zástupce nejde vytvořit v umístění spustitelného souboru (většinou kvůli omezeným přístupovým právům ke složce Program Files) a zobrazí se výzva k výběru umístění zástupce, přejděte do složky Plocha.

Připnutí programu na hlavní panel plochy z nabídky Start v systému Windows Server Technical Preview nebo Windows 10 Technical Preview

 1. Klikněte na tlačítko Start a vyhledejte aplikaci, kterou chcete připnout na hlavní panel.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na zástupce aplikace a potom klikněte na Připnout na hlavní panel.

Připnutí programu na hlavní panel plochy z obrazovky Start v systému Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 nebo Windows 8

 1. Na obrazovce Start vyhledejte aplikaci, kterou chcete připnout na hlavní panel plochy, nebo na tuto aplikaci přejděte.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na dlaždici aplikace a na panelu aplikací klikněte na Připnout na hlavní panel.

Připnutí programu na hlavní panel plochy z Průzkumníka souborů

 1. Otevřete Průzkumníka souborů.

 2. Přejděte do složky s programem, který chcete připnout na hlavní panel plochy.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na spustitelný soubor ve složce programu a potom klikněte na Připnout na hlavní panel.

Připnutí programu nebo složky na obrazovku Start

 1. Otevřete Průzkumníka souborů.

 2. Přejděte na program nebo složku, které chcete připnout na obrazovku Start.

 3. Klikněte pravým tlačítkem na spustitelný soubor nebo složku a potom klikněte na Připnout na Start.

Otevření dialogového okna Spustit

 • Na ploše stiskněte klávesu s logem Windows + R. Otevře se dialog Spustit.

  Taky můžete na obrazovce Start napsat Spustit a stisknout Enter. V systému Windows 10 a Windows Server 2016 Technical Preview napište Spustit do vyhledávacího pole nabídky Start.

Spuštění programu jako správce z nabídky Start nebo úvodní obrazovky

 1. Na obrazovce Start nebo z nabídky Start přejděte do aplikace, kterou chcete spustit jako správce.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na zástupce nebo dlaždici a potom klikněte na Spustit jako správce.

Spuštění programu jako správce z plochy

 1. Klikněte pravým tlačítkem na spustitelný soubor v Průzkumníku souborů nebo klikněte pravým tlačítkem na zástupce programu na ploše.

 2. Klikněte na Spustit jako správce.

Spuštění programu jako jiný uživatel

 • Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přidejte na panel aplikací příkaz Spustit jako jiný uživatel tak, že povolíte následující nastavení zásad skupiny: User Configuration/Administrative Templates/Start Menu and Taskbar/Show "Run as different user" command on Start. Spusťte Editor místních zásad skupiny tak, že v nabídce Start otevřete příkazový řádek, zadáte gpedit.msc a stisknete Enter.

  • Použijte příkaz runas na příkazovém řádku. Další informace o tom, jak se příkaz runas používá, získáte tak, že na příkazovém řádku zadáte příkaz runas /? a stisknete Enter.

Ve výchozím nastavení se Server Manager spustí, když se člen skupiny Administrators přihlásí do počítače se systémem Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2012. Pokud není Server Manager ještě spuštěný a jste standardní uživatel (ne člen skupiny Administrator) serveru nebo pokud správci změnili výchozí nastavení Server Manager tak, aby se automaticky nespouštěl při přihlášení, otevřete Server Manager pomocí postupů v této části.

Otevření Správce serveru z obrazovky Start

 • Na obrazovce Start klikněte na Správce serveru.

System_CAPS_notePoznámka

Pokud je zakázané nastavení Zobrazit Nástroje pro správu, dlaždice Správce serveru se na obrazovce Start neobjevuje.

Otevření Správce serveru z plochy

 • Na hlavním panelu klikněte na Správce serveru.

Spuštění prostředí Windows PowerShell™ z obrazovky Start

 • Na obrazovce Start klikněte na Windows PowerShell.

Spuštění prostředí Windows PowerShell z plochy

 • Na hlavním panelu klikněte na Windows PowerShell.

Spuštění prostředí Windows PowerShell se zvýšenými oprávněními (Spustit jako správce)

 • Když chcete Windows PowerShell spustit jako správce z obrazovky Start, klikněte pravým tlačítkem na dlaždici Windows PowerShell a pak klikněte na Spustit jako správce.

 • Když chcete Windows PowerShell spustit jako správce z plochy, klikněte pravým tlačítkem na zástupce Windows PowerShell na hlavním panelu a pak klikněte na Spustit jako správce.

Otevření připojení ke vzdálené ploše z obrazovky Start

 1. Na obrazovce Start zadejte mstsc.

 2. Ve výsledcích vyhledávání aplikací klikněte na mstsc.

Otevření připojení ke vzdálené ploše z plochy

 1. Na ploše stiskněte klávesu s logem Windows + R. Otevře se dialog Spustit.

 2. V dialogu Spustit napište mstsc a potom stiskněte klávesu Enter.

Otevření příkazového řádku z obrazovky Start

 1. Na obrazovce Start napište cmd.

 2. Ve výsledcích Aplikace klikněte na cmd.

Otevření příkazového řádku z plochy

 1. Na ploše stiskněte klávesu s logem Windows + R. Otevře se dialog Spustit.

 2. V dialogu Spustit napište cmd a potom stiskněte klávesu Enter.

Otevření relace příkazového řádku se zvýšenými oprávněními (Spustit jako správce)

 • Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete příkazový řádek spustit jako správce z nabídky Start v systému Windows Server 2012 R2, napište cmd, klikněte pravým tlačítkem na Příkazový řádek ve výsledcích Hledat a v místní nabídce klikněte na Spustit jako správce.

  • Pokud chcete příkazový řádek spustit jako správce z nabídky Start v systému Windows Server 2012, napište cmd, klikněte pravým tlačítkem na Příkazový řádek ve výsledcích Aplikace a v místní nabídce klikněte na Spustit jako správce.

Otevření konzoly MMC z obrazovky Start

 1. Na obrazovce Start napište mmc.

 2. V okně Aplikace nebo ve výsledcích Hledat klikněte na mmc.

Otevření modulu snap-in MMC z plochy

 1. Na ploše stiskněte klávesu s logem Windows + R. Otevře se dialog Spustit.

 2. V dialogu Spustit napište mmc a potom stiskněte klávesu Enter.

Otevření modulu snap-in konzoly MMC z obrazovky Start

 1. Na obrazovce Start zadejte název spustitelného souboru modulu snap-in.

  Příklad: Zadejte gpedit.msc.

 2. Když se modul snap-in zobrazí ve výsledcích Aplikace nebo Hledat, klikněte na dlaždici.

Otevření modulu snap-in konzoly MMC z plochy

 1. Na ploše stiskněte klávesu s logem Windows + R. Otevře se dialog Spustit.

 2. Zadejte název spustitelného souboru modulu snap-in a stiskněte klávesu Enter.

  Příklad: Zadejte gpedit.msc.

Otevření Prohlížeče událostí

 • Proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Otevřete Prohlížeč událostí z obrazovky Start, zadejte eventvwr.msc a potom stiskněte klávesu Enter.

  2. Pokud chcete Prohlížeč událostí otevřít z plochy, stiskněte klávesu s logem Windows + R pro otevření dialogového okna Spustit, napište eventvwr.msc a stiskněte klávesu Enter.

System_CAPS_tipTip

Můžete taky otevřít modul snap-in pro určitou technologii ze složky Nástroje pro správu. Informace o tom, jak získat přístup do složky Nástroje pro správu, najdete v části Přístup k Nástrojům pro správu v tomto tématu.

Tato část uvádí klávesové zkratky, které se nezměnily od verze Windows 7 a Windows Server 2008 R2, a tabulku klávesových zkratek, které jsou nové pro moderní uživatelské rozhraní systémů Windows 8 a Windows Server 2012.

System_CAPS_notePoznámka

Klávesové zkratky vyžadují určitá nastavení a prostředí, aby fungovaly v relaci vzdálené plochy nebo virtuálního počítače. Další informace najdete v části Použití klávesových zkratek v relaci vzdálené plochy a Používání klávesových zkratek ve virtuálních počítačích Hyper-V v tomto tématu.

Klávesové zkratky, které se ve verzích Windows 7 a Windows Server 2008 R2 nezměnily

Klávesa

Funkce v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2

Klávesa s logem Windows

Zobrazení nebo skrytí obrazovky Start

Klávesa s logem Windows + šipka vlevo

Ukotvení aktivního okna aplikace na ploše do levé poloviny obrazovky (neplatí pro aplikace z Windows Storu)

Klávesa s logem Windows + šipka vpravo

Ukotvení aktivního okna aplikace na ploše do pravé poloviny obrazovky (neplatí pro aplikace z Windows Storu)

Klávesa s logem Windows + šipka nahoru

Maximalizace aktivního okna aplikace na ploše (neplatí pro aplikace z Windows Storu)

Klávesa s logem Windows + šipka dolů

Obnovení nebo minimalizace aktivního okna aplikace na ploše (neplatí pro aplikace z Windows Storu)

Klávesa s logem Windows + Shift+ šipka nahoru

Maximalizace aktivního okna aplikace na ploše ve svislém směru při zachování šířky (neplatí pro aplikace z Windows Storu)

Klávesa s logem Windows + Shift+ šipka dolů

Obnovení nebo minimalizace aktivního okna aplikace na ploše ve svislém směru (neplatí pro aplikace z Windows Storu)

Klávesa s logem Windows + Shift+ šipka vlevo

Přesunutí aktivního okna aplikace na ploše na monitoru doleva (neplatí pro aplikace z Windows Storu)

Klávesa s logem Windows + Shift+ šipka vpravo

Přesunutí aktivního okna aplikace na ploše na monitoru doprava (neplatí pro aplikace z Windows Storu)

Klávesa s logem Windows + P

Zobrazení možností projekce

Klávesa s logem Windows + Home

Minimalizace všech neaktivních oken, obnovení při druhém stisknutí kláves (neplatí pro aplikace z Windows Storu)

Klávesa s logem Windows + <číslo>

Otevření programu umístěného v konkrétní pozici na hlavním panelu nebo přepnutí na tento program (příklad: klávesa s logem Windows + 1 otevře první program.)

Klávesa s logem Windows + Shift + <číslo>

Otevření nové nebo další relace v programu na konkrétní pozici na hlavním panelu

Klávesa s logem Windows + Ctrl + Shift+<číslo>

Otevření nové nebo další relace v programu na konkrétní pozici na hlavním panelu, spuštění jako správce

Klávesa s logem Windows + B

Nastavení fokusu v oznamovací oblasti

Klávesa s logem Windows + Break

Otevření dialogu Vlastnosti systému

Klávesa s logem Windows + D

Zobrazení plochy, obnovení při druhém stisknutí kombinace kláves (neplatí pro aplikace z Windows Storu)

Klávesa s logem Windows + E

Otevření Průzkumníka souboru pro zobrazení stránky Počítač

Klávesa s logem Windows + Ctrl + F

Vyhledávání počítačů (pokud jste v síti)

Klávesa s logem Windows + G

Přepínání mezi nainstalovaných miniaplikacemi pro plochu Windows

Klávesa s logem Windows + L

Uzamčení počítače (pokud jste připojení k síťové doméně) nebo přepnutí uživatelů (pokud nejste připojení k síťové doméně)

Klávesa s logem Windows + M

Minimalizace všech oken

Klávesa s logem Windows + Shift + M

Obnovení minimalizovaných oken na ploše (neplatí pro aplikace z Windows Storu)

Klávesa s logem Windows + R

Otevření dialogového okna Spustit

Klávesa s logem Windows + T

Nastavení fokusu na hlavní panel a procházení programů

Klávesa s logem Windows + Alt + Enter

Otevření aplikace Windows Media Center

Klávesa s logem Windows + U

Otevření Centra usnadnění přístupu

Klávesa s logem Windows + X

Otevření Centra nastavení mobilních zařízení

Klávesa s logem Windows + F1

Otevření Nápovědy a podpory pro Windows

Klávesa s logem Windows + N

Vytvoří novou poznámku (OneNote)

Klávesa s logem Windows + S

Otevře výřez obrazovky (OneNote)

Klávesa s logem Windows + Q

Otevře Lync (Lync)

Klávesa s logem Windows + A

Přijme příchozí volání (Lync)

Klávesa s logem Windows + X

Odmítne příchozí volání (Lync)

Klávesa s logem Windows + Minus (-)

Oddálení (Lupa)

Klávesa s logem Windows + Plus (+)

Přiblížení (Lupa)

Klávesa s logem Windows + Esc

Zavření programu Lupa

Klávesové zkratky, které jsou v systémech Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows Server 2012 a Windows 8 nové

Klávesa

Funkce Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 8 nebo Windows Server 2012

Klávesa s logem Windows + mezerník

Přepnutí jazyka a rozložení klávesnice

Klávesa s logem Windows + O

Zamknutí orientace zařízení

Klávesa s logem Windows + Y

Dočasné zobrazení plochy

Klávesa s logem Windows + V

Přepínání mezi oznámeními

Klávesa s logem Windows + Shift + V

Přepínání mezi oznámeními v obráceném pořadí

Klávesa s logem Windows + Enter

Otevření programu Předčítání

Klávesa s logem Windows + PgUp

Přesunutí aplikace pro Windows na monitoru doleva

Klávesa s logem Windows + PgDown

Přesunutí aplikace pro Windows na monitoru doprava

Klávesa s logem Windows + Shift + tečka (.)

Posunutí mřížky doleva (připnutí aplikace)

Klávesa s logem Windows + tečka (.)

Posunutí mřížky doprava (připnutí aplikace)

Klávesa s logem Windows + C

Otevření panelu s ovládacími tlačítky

Klávesa s logem Windows + I

Otevření podokna Nastavení

Klávesa s logem Windows + K

Otevření podokna Zařízení

Klávesa s logem Windows + H

Otevření podokna Sdílet

Klávesa s logem Windows + Q

Otevření podokna Hledat

Klávesa s logem Windows + W

Otevře nastavení aplikace Hledání

Klávesa s logem Windows + F

Otevře nastavení aplikace Hledání souborů

Klávesa s logem Windows + Tab

Procházení aplikací pro Windows

Klávesa s logem Windows + Shift + Tab

Procházení aplikací pro Windows v opačném pořadí

Klávesa s logem Windows + Ctrl + Tab

Procházení aplikací Windows a jejich připnutí při procházení

Klávesa s logem Windows + Z

Otevření panelu aplikací

Před připojením k relaci vzdálené plochy (známé taky jako RDP) můžete relaci nakonfigurovat tak, aby přijímala kombinace kláves Windows, ať už je relace v okně nebo na celé obrazovce.

Použití klávesových zkratek v relaci vzdálené plochy

 1. Pokud ještě není otevřené dialogové okno Připojení ke vzdálené ploše, otevřete je tak, že zadáte mstsc na obrazovce Start a stisknete Enter.

 2. V dialogovém okně Připojení ke vzdálené ploše klikněte na Zobrazit možnosti k zobrazení karet pro nastavení připojení.

 3. V oblasti Klávesnice na kartě Místní prostředky vyberte jednu z následujících možností rozevíracího seznamu Používat kombinace kláves systému Windows.

  • Pokud chcete klávesové zkratky používat na relaci vzdálené plochy přes celou obrazovku, vyberte Pouze při zobrazení na celé obrazovce.

  • Pokud chcete používat klávesové zkratky v relaci vzdálené plochy obsažené v okně, vyberte Vzdálený počítač.

 4. Po konfiguraci ostatních nastavení pro relaci vzdálené plochy klikněte na Připojit, abyste se připojili k relaci a mohli začít pracovat, nebo klikněte na Uložit na kartě Obecné pro uložení nastavení připojení jako souboru RDP, který můžete používat pro budoucí připojení.

Než spustíte připojení k virtuálnímu počítači, můžete použít kombinace kláves pro Windows pro připojení k virtuálnímu počítači na fyzickém hostitelském počítači tak, že upravíte nastavení Hyper-V pro fyzický počítač v konzoli Správce technologie Hyper-V.

System_CAPS_notePoznámka

Nastavení v rámci tohoto postupu je vybrané ve výchozím nastavení, pokud je v hostitelském počítači Hyper-V spuštěný Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2012. Pokud hostitelský počítač používá Windows 8.1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 nebo Windows Server 2008, musíte toto nastavení změnit tak, aby bylo možné používat kombinace kláves Windows v připojeních virtuálního počítače.

Použití klávesových zkratek v nových připojeních virtuálního počítače

 1. Pokud není modul snap-in Správce technologie Hyper-V otevřený, otevřete ho.

  • Pokud používáte nástroje pro vzdálenou správu serveru pro Windows 8.1 nebo Windows 8 nebo používáte Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2012, otevřete Server Manager a potom Správce technologie Hyper-V z nabídky Nástroje v Server Manager.

  • Na obrazovce Start klikněte na Správce technologie Hyper-V.

  • Pokud dlaždice Správce technologie Hyper-V není na obrazovce Start, napište část názvu Správce technologie Hyper-V nebo celý název, až se dlaždice Správce technologie Hyper-V objeví na obrazovce Start.

 2. V podokně stromu klikněte pravým tlačítkem na fyzický hostitelský počítač a potom klikněte na Nastavení technologie Hyper-V.

 3. V oblasti Uživatel navigačního podokna klikněte na Klávesnice, pokud chcete zobrazit nastavení klávesových zkratek.

 4. Klikněte na Použít ve virtuálním počítači. Tím povolíte novým připojením virtuálního počítače přijímat kombinace kláves pro Windows z fyzického počítače. Kliknutím na OK uložte změny a zavřete dialog pro nastavení technologie Hyper-V.

  System_CAPS_notePoznámka

  Toto nastavení se nevztahuje na připojení virtuálního počítače, která už jsou otevřená.

Zobrazit: