Přehled technologie Hyper-V

 

Platí pro: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Toto téma popisuje role Hyper-V ve Windows Serveru, praktická použití rolí, nejvýznamnější nové nebo aktualizované funkce v této verzi ve srovnání s předchozí verzí technologie Hyper-V, požadavky na hardware a seznam operačních systémů (známé jako hostované operační systémy) podporovaných pro použití v rámci virtuálního počítače technologie Hyper-V.

Technologie Hyper-V umožňuje vytvořit a spravovat virtualizované výpočetní prostředí pomocí technologie virtualizace, která je součástí Windows Serveru. Instalace role Hyper-V nainstaluje požadované součásti a volitelně nainstaluje nástroje pro správu. Požadované součásti zahrnují hypervisor systému Windows, službu Správa virtuálních počítačů technologie Hyper-V, zprostředkovatele rozhraní virtualizace WMI a další součásti virtualizace, například sběrnici virtuálního počítače (VMbus), poskytovatele služeb virtualizace (VSP) a ovladač virtuální infrastruktury (VID).

Nástroje pro správu pro roli Hyper-V se skládají z:

  • Nástrojů pro správu grafického uživatelského rozhraní: Správce technologie Hyper-V, modulu Microsoft Management Console (MMC) snap-in a připojení k virtuálnímu počítači, které poskytuje přístup k výstupu videa virtuálního počítače, takže můžete s virtuálním počítačem komunikovat.

  • Konkrétní rutiny technologie Hyper-V pro Windows PowerShell. Windows Server 2012 zahrnuje modul Hyper-V, který poskytuje přístup přes příkazový řádek ke všem funkcím dostupný v grafickém uživatelském rozhraní a také funkcím, které nejsou dostupné pomocí GUI. Další informace o modulu technologie Hyper-V naleznete v tématu Windows PowerShell.

Pokud používáte správce serveru k instalaci role Hyper-V, jsou nástroje pro správu zahrnuty, pokud je konkrétně nevyloučíte. Pokud používáte k instalaci role Hyper-V prostředí Windows PowerShell, nebudou ve výchozím nastavení nástroje pro správu zahrnuty. Chcete-li nainstalovat nástroje, použijte parametr – IncludeManagementTools. Pokyny týkající se instalace role Hyper-V naleznete v tématu Instalace technologie Hyper-V a vytvoření virtuálního počítače.

System_CAPS_ICON_note.jpg Poznámka

Nástroje pro správu technologie Hyper-V v Windows Server 2012 se používají pouze ke správě verze Windows Server 2012 technologie Hyper-V. Nástroje nemůžete použít ke správě starších verzích technologie Hyper-V.

Nástroje pro správu technologie Hyper-V v Windows Server 2012 R2 můžete použít ke správě technologie Hyper-V v Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012.

Technologie Hyper-V virtualizuje hardware a poskytuje prostředí, ve kterém můžete spouštět více operačních systémů současně na jednom fyzickém počítači. Technologie Hyper-V umožňuje vytvářet a spravovat virtuální počítače a jejich prostředky. Každý virtuální počítač je izolovaný, virtualizovaný počítačový systém, který lze spustit s vlastním operačním systémem. Operační systém, který běží v rámci virtuálního počítače se nazývá hostovaný operační systém.

Další informace o architektuře technologie Hyper-V naleznete v tématu Nákres architektury komponent Windows Serveru 2012 Hyper-V.

Technologie Hyper-V poskytuje infrastrukturu, takže můžete virtualizovat aplikace a zátěže na podporu mnoha firemních cílů s cílem zlepšení efektivity a snížení nákladů, například:

  • Vytvoření nebo rozšíření prostředí privátního cloudu. Technologie Hyper-V vám může pomoci přesunout nebo rozšířit používání sdílených prostředků a upravit jejich využití při změně požadavků a zajistit tak flexibilnější IT služby dle potřeby.

  • Zvýšení využívání hardwaru. Konsolidací serverů a zátěží do menšího počtu výkonnější fyzických počítačů můžete snížit spotřebu prostředků, například energie a fyzického místa.

  • Vylepšení kontinuity podnikání. Technologie Hyper-V vám může pomoci minimalizovat dopad plánovaných a neplánovaných výpadků pracovišť.

  • Vytvoření nebo rozšíření infrastruktury virtuální plochy (VDI). Strategie centralizovaných stolních počítačů s VDI vám může pomoci zvýšit obchodní pružnost a zabezpečení dat a také zjednodušit dodržování předpisů a správu operačních systémů a aplikací stolních počítačů. Nasazení technologie Hyper-V a Hostitele virtualizace vzdálené plochy (hostitele virtualizace VP) ve stejném fyzickém počítači ke zpřístupnění osobních virtuálních ploch nebo fondů virtuálních ploch pro vaše uživatele.

  • Zvýšení efektivity při vývoji a činnostech testování. Virtuální počítače slouží pro reprodukci různých výpočetních prostředí bez nutnosti získání nebo udržování veškerého hardwaru, který byste jinak potřebovali.

Technologie Hyper-V v Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2 obsahuje vylepšení v mnoha oblastech.

Informace o změnách v technologii Hyper-V v Windows Server 2012 naleznete v části Novinky v Hyper-V pro Windows Server 2012.

Informace o změnách v technologii Hyper-V v Windows Server 2012 R2 naleznete v části Co je nového v technologii Hyper-V pro Windows Server 2012 R2.

Technologie Hyper-V vyžaduje 64bitový procesor, který obsahuje následující:

  • Hardwarovou podporu virtualizace. Ta je dostupná u procesorů, které obsahují možnost virtualizace – konkrétně procesory s technologií Intel Virtualization (Intel VT) nebo technologií AMD Virtualization (AMD-V).

  • K dispozici a povolená musí být funkce hardwarem vynuceného zabránění spuštění dat (DEP). Konkrétně je nutné povolit funkci Intel XD bit (bit zákazu spuštění) nebo funkci AMD NX bit (bez bitu spouštění).

System_CAPS_ICON_important.jpg Důležité

Role Hyper-V není podporována ve virtuálních počítačích systému Windows Azure. Seznam rolí serverů podporovaných ve virtuálních počítačích systému Windows Azure naleznete v části Softwarová podpory serverů společnosti Microsoft pro virtuální počítače systému Microsoft Azure.

Technologie Hyper-V zahrnuje softwarový balíček pro podporované hostované operační systémy, který zlepšuje integraci mezi fyzickým počítačem a virtuálním počítačem. Tento balíček se označuje za integrační služby. Obecně platí, tento balíček nainstalujete do hostovaného operačního systému jako samostatný postupe po nastavení operačního systému ve virtuálním počítači. Některé operační systémy však obsahují integrované vestavěné systémy a nevyžadují samostatnou instalaci. Pokyny k instalaci integrační služby naleznete v části Instalace technologie Hyper-V a vytvoření virtuálního počítače. Další informace o funkcích, které jsou součástí integračních služeb, naleznete v tématu Integrační služby.

V následujících tématech naleznete seznam podporovaných operačních systémů v Windows Server 2012 a Windows Server 2012 R2 určených k použití jako hostované operační systémy ve virtuálních počítačích Hyper-V, stejně jako informace o integračních službách:

Hyper-V Overview
Client Hyper-V
Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 and Hyper-V Server 2012 [MTPS TOC]
Windows Server kontejnery
nástroje Virtual Machine Manager

Zobrazit: