Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Funkce odstranit nebo zrušena v Windows Server 2012

Následuje seznam funkcí a funkce v systému Windows Server ® 2012, které buď byly odstraněny z v současné verzi produktu, nebo jsou plánovány pro případné odstranění v následujících verzích. Je určen pro IT profesionály, kteří jsou aktualizace operačních systémů v komerčním prostředí. Tento seznam se může změnit v následujících verzích a nemusí obsahovat všechny nepoužívaných funkce nebo funkce.

Z této verze systému Windows Server 2012 byly odstraněny následující rysy a funkčnost. Aplikace, kód nebo použití, které závisí na těchto funkcí nebude fungovat v této verzi systému, pokud zaměstnáváte alternativní metodu.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Služby Active Directory Federation Services

 • Podpora pro aplikace, které používají "NT Token režimu" konfiguraci webového agenta je odstraněn. Aplikace očekává se přestěhovat do Windows Identity Foundation a pomocí "Nároky na Windows Token služby" s UPN z tokenu SAML k Windows token pro spotřebu v aplikaci.

 • Podpora pro "Skupinu zdrojů" je odstraněn. (Skupiny zdrojů, které jsou vysvětleny v http://technet.microsoft.com/library/cc753670 (WS.10) .aspx)

 • Podpora pro používání služby Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) jako úložiště ověřování je odstraněn

 • Je třeba přejít na verzi služby AD FS v systému Windows Server 2012. Místní upgrade ze služby AD FS 1.0 nebo "připravené" AD FS 2.0 není podporována.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Hlavní součásti serveru

OCList.exe byl odstraněn. Místo toho použijte Dism.exe. Dokumentaci o používání Dism.exe naleznete v http://technet.microsoft.com/library/dd772580 (WS.10) .aspx.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Vytváření clusterů

 • Tento Server (MSClus) COM rozhraní (API) byla provedena volitelnou součást s názvem FailoverCluster-AutomationServer, který není nainstalován ve výchozím nastavení. Programové funkce clusteru jsou nyní poskytovány Failover Cluster API a zprostředkovatele WMI clusteru převzetí služeb při selhání.

 • Rozhraní příkazového řádku Cluster.exe se volitelnou součást s názvem FailoverCluster-CmdInterface, který není nainstalován ve výchozím nastavení. Příkazového řádku funkce clusteru zajišťuje zabezpečení před selháním clusteru PowerShell rutin.

 • Podpora pro prostředek clusteru 32bitové knihovny DLL se již nepoužívá. Místo toho použijte 64bitové verze.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Grafika

 • Byla odebrána podpora pro pevné připojení ovladače pro XDDM. V důsledku toho ovladače grafických adaptérů XDDM nenačte v Windows Server 2012. Namísto toho můžete provést některou z následujících akcí:

  • Pomocí ovladače WDDM "základní jen display driver" součástí operačního systému.

  • Pomocí "jen pro displej ovladače WDDM" od dodavatele hardwaru.

  • Použijte úplný ovladače WDDM od dodavatele hardwaru.

 • Podpora nativního VGA přes PC / AT BIOS je odstraněn. WDDM "základní jen display driver" součástí operačního systému nahradí tuto funkci. V systémech UEFI můžete vidět méně s vysokým rozlišením (VESA) režimy, ale neexistuje žádný dopad.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Hyper-V

 • VM Chimney (nazývané také zpracování protokolu TCP) byl odstraněn. TCP chimney nebudou k dispozici pro hostující operační systémy.

 • Byla odebrána podpora pro statické VMQ. Ovladače NDIS 6.3 bude automaticky přístup k dynamické VMQ schopnosti, které jsou v systému Windows Server 2012 nové.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Práce v síti

 • NetDMA byl odstraněn.

 • Byla odebrána podpora pro Token kroužky.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Role serveru

Role sběratel (Ceiprole.exe) a související API (Ceiprole.dll) byly odstraněny. Sbírat telemetrických dat na rolích serveru, pomocí Správce serveru.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Server Message Block

SMB.sys byl odstraněn. Operační systém nyní využívá jádra Winsock (WSK) stejné funkce.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif SQL Server

Verze serveru Microsoft SQL Server 7.0 před již nejsou podporovány. Počítače se systémem Windows Server 2012, které se připojují k počítačům se systémem SQL Server 6.5 (nebo dřívější) se zobrazí chybová zpráva.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Skladování

 • Byl odstraněn Správce úložiště pro sítě San modul snap-in pro konzolu MMC. Místo toho spravujte úložiště s PowerShell a Správce serverů.

 • Modulu snap-in pro konzolu MMC Explorer úložiště byl odstraněn.

 • Ovladač SCSIport host-bus adaptér byl odstraněn. Místo toho použijte jiný host-bus adaptér nebo ovladač Storport.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Visual Studio

Byla odebrána podpora Visual Studio Analyzer 2003 přes ODBC, OLEDB a ADO.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Nápověda k systému Windows

Program Nápověda systému Windows (konkrétně WinHlp32.exe, spustitelný soubor, který otevírá soubory nápovědy *.hlp) byl odebrán ze systému Windows od Windows Server 2008. Dříve byly dány k dispozici ke stažení balíčky, které poskytují tuto funkci (viz http://support.microsoft.com/kb/917607). Počínaje tímto vydáním, žádné stahování bude poskytnuta umožňují zobrazit *.hlp souborů v systému Windows Server 2012. Pro toto vydání verze Windows pomoci je také nyní podporovány v systému Windows ® 8.

Následující funkce a funkce jsou zastaralé, počínaje tímto vydáním. Nakonec budou zcela odebrány z produktu, ale jsou stále dostupné v této verzi, někdy s určité funkce odstranit. Byste měli začít teď plánuje zaměstnat alternativní metody pro aplikace, kód ani použití, které závisí na těchto funkcí.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Active Directory

Dcpromo.exe se již nepoužívá. V roce 2012 Windows Server Pokud spustíte dcpromo.exe (bez parametrů) z příkazového řádku, obdržíte zprávu nasměrovat vás na správce serveru, kde můžete nainstalovat služby Active Directory Domain Services pomocí Průvodce přidáním rolí. Pokud spustíte příkaz dcpromo / unattend z příkazového řádku, můžete nadále provádět bezobslužných instalací využívajících Dcpromo.exe. To umožňuje organizacím používat automatizované služby Active Directory Domain Services (AD DS) Instalační rutiny základě dcpromo.exe, dokud mohou přepsat tyto rutiny pomocí prostředí Windows PowerShell. Další informace naleznete v tématu http://technet.microsoft.com/library/hh472160.aspx.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Databázové systémy

 • ODBC podporuje pro 16 a 32bitové aplikace a ovladače se již nepoužívá. Místo toho použijte 64bitové verze.

 • Podpora Microsoft Oracle ODBC/OLEDB se již nepoužívá. Migrují do ovladače a zprostředkovatele od Oracle.

 • Jet Red RDBMS a ODBC ovladače jsou zastaralé.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Práce v síti

Rozhraní specifikaci NDIS (Network Driver) verze 5.0, 5.1 a 5.2 API jsou zastaralé. Nové ovladače NDIS 6.0 musí být zapsány.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Hyper-V

 • Root\virtualization oboru názvů služby WMI se již nepoužívá. Root\virtualization\v2 je nový obor názvů.

 • Windows Správce autorizace (AzMan) se již nepoužívá. Budete muset použít nové nástroje pro správu virtuálních strojů, nebo změnit návrh modelu autorizace.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Tisk

Line printer daemon protocol (LPR/LPD) se již nepoužívá. Pokud tato funkce je nakonec odstraněna, klienti, které se vytisknou na server pomocí tohoto protokolu, například klienti UNIX, nebude možné připojit nebo tisk. Místo toho používejte klienti UNIX IPP. Klienti systému Windows mohou připojit k UNIX sdílených tiskáren pomocí Windows standardní Port Monitor (viz http://support.microsoft.com/kb/246868pro více informací).

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Služby Remote Data Service

Se již nepoužívá službu Vzdálená Data. Přeneste na Web služby Windows API.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif SMTP

SMTP a přidružené správu nástroje jsou zastaralé. Funkce je stále k dispozici v systému Windows Server 2012, by měl začít používat System.Net.Smtp. S tímto API nebude schopen vložit zprávu do souboru pro vyzvednutí;namísto konfigurace webové aplikace pro připojení na portu 25 k jinému serveru SMTP.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Subsystém pro unixové aplikace

Subsystém pro unixové aplikace (SUA) je zastaralý. Pokud používáte subsystém SUA POSIX s tímto vydáním, použijte k virtualizaci serveru Hyper-V. Pokud pomocí nástroje poskytované SUA, přejít na Cygwin je POSIX emulace, nebo použít pro nativní port mingw-w64 (k dispozici od Sourceforge.net) nebo MinGW (k dispozici od MinGW.org).

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Transportní protokoly

 • Transport Driver Interface (TDI) se již nepoužívá. Místo toho použijte Windows Filtering Platform.

 • Vrstvený poskytovatelé služeb (LSP) jsou zastaralé. Místo toho použijte Windows Filtering Platform.

 • Rozhraní Winsock Direct se již nepoužívá. Místo toho použijte přímé sítě.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif SQL Server

 • Podpora SQL ODBC/OLEDB je zastaralá verze mimo SQL 7and SQL Server 2000. Migraci na SQL Native Client (SNAC) využívat funkce poskytované SQL Server 2005, SQL Server 2008 a novější verze.

 • Knihovnou SQLXMLX se již nepoužívá. Přenesení kódu použít SQLXML.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Správce prostředků systému Windows

Správce systémových prostředků (WSRM) je zastaralý. Podobné funkce nabízí technologie Hyper-V.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif Zprostředkovatelé služby WMI

 • Zprostředkovatel služby WMI pro Simple Network Management Protocol (SNMP) se nepoužívá, protože služba SNMP je zastaralý.

 • Zprostředkovatel služby WMI pro Win32_ServerFeature API se již nepoužívá.

 • Zprostředkovatel služby rozhraní WMI pro službu Active Directory se již nepoužívá. Správa Active Directory s rutiny prostředí PowerShell.

 • Nástroj příkazového řádku služby WMI (Wmic) se již nepoužívá. Místo toho použijte rutiny prostředí PowerShell.

 • Obor názvů pro verzi 1.0 WMI se již nepoužívá. Připravte k přizpůsobení skripty pro revizi názvů.

Hh831568.collapse(cs-cz,WS.11).gif XML

 • Prvky schématu XML-Data snížena (XDR) jsou zastaralé. Přeneste webové aplikace, které používají toto schéma kompatibilní se standardy W3C XML schématu.

 • Funkci XSL vzor MSXML3 se již nepoužívá. Přeneste webové aplikace, které využívají tuto funkci na sadu funkcí W3C standardy kompatibilní jazyk XML Path (XPath).

Tento dokument je poskytován "jak-je". Informace a názory vyjádřené v tomto dokumentu, včetně adres URL a jiných odkazů na webové servery, mohou změnit bez předchozího upozornění.

Tento dokument vám neposkytuje žádná zákonná práva na duševní vlastnictví obsažené v produktech společnosti Microsoft. Můžete kopírovat a používat tento dokument pro interní referenční účely.

© 2012 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Active Directory, Hyper-V, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a jiných zemích.

Tento produkt obsahuje software pro grafický filtr;Tento software je částečně založen na práci nezávislé skupiny JPEG.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

4.1

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft