Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Odebrané nebo zastaralé funkce v systému Windows Server 2012

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012

V následujícím seznamu najdete funkce v systému Windows Server® 2012, které se z produktu v aktuální verzi odebraly nebo se případně plánují k odebrání v dalších verzích. Tyhle informace jsou určené pro odborníky v oblasti IT, kteří aktualizují operační systémy v komerčním prostředí. Tento seznam se může v dalších verzích měnit a nemusí obsahovat všechny zastaralé funkce.

Z této verze systému Windows Server 2012 se odebraly následující vlastnosti a funkce. Pokud nepoužijete alternativní metodu, nebudou aplikace, kód a využití, které na těchto funkcích závisejí, v této verzi fungovat.

 • Odebrala se podpora pro aplikace, které používají konfiguraci Režim tokenu NT webového agenta. Aplikace by se měly přesunout do Windows Identity Foundation. Pomocí služby C2WTS (Claims to Windows Token Service) převeďte hlavní název uživatele (UPN) z tokenu SAML na token Windows, aby ho mohly aplikace zpracovat.

 • Odebrala se podpora pro Skupinu prostředků. (Skupiny prostředků jsou vysvětlené v tématu http://technet.microsoft.com/library/cc753670(WS.10).aspx)

 • Odebrala se podpora pro používání služby AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) jako úložiště ověřování.

 • V systému Windows Server 2012 se požaduje, abyste přešli na verzi se službou AD FS. Nepodporuje se místní upgrade služby AD FS 1.0 nebo předinstalované služby AD FS 2.0.

Odebral se nástroj Oclist.exe. Místo něj můžete použít nástroj Dism.exe. Dokumentaci k používání nástroje Dism.exe najdete v tématu http://technet.microsoft.com/library/dd772580(WS.10).aspx.

 • Z COM rozhraní API pro server MSClus (Cluster Automation Server) se stala volitelná komponenta s názvem FailoverCluster-AutomationServer, která není ve výchozím nastavení nainstalovaná. Programové funkce clusteru se teď poskytují prostřednictvím rozhraní API clusteru s podporou převzetí služeb při selhání a zprostředkovatele rozhraní WMI pro cluster s podporou převzetí služeb při selhání.

 • Z rozhraní příkazového řádku Cluster.exe se stala volitelná součást s názvem FailoverCluster-CmdInterface, která není ve výchozím nastavení nainstalovaná. Funkcionalita příkazového řádku pro cluster se poskytuje prostřednictvím rutin prostředí PowerShell pro Cluster s podporou převzetí služeb při selhání.

 • Podpora 32bitových knihoven DLL prostředků je zastaralá. Místo nich použijte 64bitové verze.

 • Odebrala se podpora pro pevně připojené ovladače pro XDDM. V důsledku toho se grafické ovladače XDDM v systému Windows Server 2012 nenačtou. Namísto toho můžete provést některou z následujících akcí:

  • Použijte základní ovladač jenom pro zobrazení WDDM obsažený v operačním systému.

  • Použijte ovladač jenom pro zobrazení WDDM poskytnutý dodavatelem hardwaru.

  • Použijte úplný ovladač WDDM poskytnutý dodavatelem hardwaru.

 • Odebrala se podpora pro nativní VGA prostřednictvím systému PC/AT BIOS. Základní ovladač jenom pro zobrazení WDDM obsažený v operačním systému tuto funkčnost nahradí. V systémech UEFI byste měli vidět méně režimů s vysokým rozlišením (VESA), jiný dopad to ale nemá.

 • Odebral se kanál přesměrování zpracování virtuálního počítače (nazývaný taky Snižování zátěže protokolu TCP) (u Hyper-V). Kanál přesměrování zpracování protokolu TCP není pro hostované operační systémy dostupný.

 • Odebrala se podpora statické Fronty pro virtuální počítače (VMQ). Ovladače používající NDIS 6.3 budou automaticky přistupovat k funkcionalitě dynamické Fronty pro virtuální počítače, které jsou v systému Windows Server 2012 nové.

 • Odebrala se technologie NetDMA.

 • Odebrala se podpora sítí Token Ring.

Odebral se nástroj Role Collector (Ceiprole.exe) a jeho přidružené rozhraní API (Ceiprole.dll). K shromažďování telemetrických dat o rolích serveru použijte Správce serveru.

Odebral se soubor SMB.sys. Operační systém teď používá jádro Winsock (WSK), které nabízí stejnou funkčnost.

Verze Microsoft SQL Serveru starší než 7.0 se už nepodporují. Počítače s systémem Windows Server 2012, které se připojují k počítačům se spuštěným SQL Serverem 6.5 (nebo starším), obdrží chybovou zprávu.

 • Odebral se modul snap-in Správce úložiště pro sítě SAN pro konzolu MMC. Namísto toho můžete úložiště spravovat pomocí rutin prostředí PowerShell a Správce serveru.

 • Odebral se modul snap-in Průzkumník úložišť pro konzolu MMC.

 • Odebral se ovladač Hostitelského adaptéru SCSIport. Místo toho můžete použít ovladač Storport nebo jiný adaptér hostitelské sběrnice.

Odebrala se podpora pro Visual Studio Analyzer 2003 přes rozhraní ODBC, OLEDB a ADO.

Program Nápověda systému Windows (konkrétně WinHlp32.exe, spustitelný soubor, který otevírá soubory nápovědy HLP) se ze systému Windows odebral ve verzi Windows Server 2008. Dřív byly k dispozici balíčky ke stažení, které tuto funkčnost poskytovaly (více informací najdete na stránce http://support.microsoft.com/kb/917607). Od této verze nebudou k dispozici žádné soubory ke stažení, které by vám umožnily otevřít soubory HLP v systému Windows Server 2012. V této průběžné verzi se v systému Windows® 8 Nápověda systému Windows taky nepodporuje.

Následující funkce jsou od této verze zastaralé. Z produktu je nakonec úplně odebereme, ale v téhle verzi jsou ještě dostupné (někdy jsou odebrané některé dílčí funkce). U všech aplikací, kódů nebo použití, které na těchto funkcích závisí, je na čase začít plánovat použití jiných metod.

Program Dcpromo.exe je zastaralý. Pokud v systému Windows Server 2012 spustíte z příkazového řádku program dcpromo.exe (bez parametrů), dostanete zprávu, která vás odkáže na Správce serveru, kde můžete nainstalovat službu Active Directory Domain Services pomocí Průvodce přidáním rolí. Pokud dcpromo /unattend spustíte z příkazového řádku, můžete i nadále provádět bezobslužné instalace, které používají nástroj Dcpromo.exe. To umožňuje organizacím pokračovat v používání automatizovaných instalačních rutin služby AD DS (Active Directory Domain Services) založených na programu dcpromo.exe, dokud je nepřepíšou pomocí prostředí Windows PowerShell. Další informace najdete na stránce http://technet.microsoft.com/library/hh472160.aspx.

 • Podpora rozhraní ODBC pro 16bitové a 32bitové aplikace a ovladače je zastaralá. Místo nich použijte 64bitové verze.

 • Podpora rozhraní ODBC/OLEDB pro Microsoft Oracle je zastaralá. Přejděte na ovladače a poskytovatele dodané společností Oracle.

 • Systém Jet Red RDBMS a ovladače ODBC jsou zastaralé.

Rozhraní API specifikace NDIS (Network Driver Interface Specification) verze 5.0, 5.1 a 5.2 jsou zastaralá. Musí se napsat nové ovladače pro NDIS 6.0.

 • Obor názvů rozhraní WMI root\virtualization je zastaralý. Nový obor názvů je root\virtualization\v2.

 • Správce autorizací Windows (AzMan) je zastaralý. Ke správě virtuálních počítačů musíte použít nové nástroje nebo změnit návrh používaného modelu autorizace.

Protokol LPR/LPD je zastaralý. Když se tato funkce nakonec odebere, klienti, kteří tiskli na serveru pomocí tohoto protokolu, jako jsou například klienti se systémem UNIX, se nebudou moct připojit a nebudou moct tisknout. Místo toho by klienti UNIX měli používat protokol IPP. Klienti se systémem Windows se můžou ke sdíleným tiskárnám UNIX připojit pomocí sledování portů Windows Standard Port Monitor (další informace najdete na stránce http://support.microsoft.com/kb/246868).

Služba vzdálených dat je zastaralá. Přejděte na rozhraní API WWS (Windows Web Services).

Protokol SMTP a související nástroje pro správu jsou zastaralé. V případě, že je tato funkčnost v systému Windows Server 2012 pořád k dispozici, měli byste začít používat System.Net.Smtp. S tímto rozhraním API nebude možné vložit zprávu do souboru pro vyzvednutí. Místo toho nakonfigurujte webové aplikace tak, aby se pomocí protokolu SMTP připojily přes port 25 k jinému serveru.

Subsystém pro unixové aplikace (SUA) je zastaralý. Jestli u této verze používáte subsystém SUA POSIX, virtualizujte server pomocí technologie Hyper-V. Pokud používáte nástroje poskytované Subsystémem pro unixové aplikace, přejděte na emulaci POSIXu pomocí Cygwinu nebo použijte k nativnímu přenosu mingw-w64 (nabízí ho Sourceforge.net) nebo MinGW (nabízí ho MinGW.org).

 • Rozhraní TDI (Transport Driver Interface) je zastaralé. Místo toho použijte platformu Windows Filtering Platform.

 • Zprostředkovatelé služeb vrstev (LSP) jsou zastaralí. Místo toho použijte platformu Windows Filtering Platform.

 • Rozhraní Winsock Direct je zastaralé. Místo toho použijte rozhraní Network Direct.

Protokol SNMP je zastaralý. Místo toho použijte model CIM (Common Information Model), který je podporovaný protokolem webových služeb WS-Management a je implementovaný jako Vzdálená správa systému Windows.

 • Podpora rozhraní ODBC/OLEDB pro SQL je pro systémy novější než SQL Server 7 a SQL 2000 zastaralá. Abyste mohli používat funkce poskytované systémy SQL Server 2005, SQL Server 2008 a novějšími, přejděte na klienta SNAC (SQL Native Client).

 • Knihovna SQLXMLX je zastaralá. Upravte kód tak, aby používal SQLXML.

Správce systémových prostředků Windows (WSRM) je zastaralý. Podobnou funkcionalitu nabízí technologie Hyper-V.

 • Zprostředkovatel rozhraní WMI pro protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) je zastaralý, protože služba SNMP je zastaralá.

 • Zprostředkovatel rozhraní WMI pro rozhraní API Win32_ServerFeature je zastaralý.

 • Zprostředkovatel rozhraní WMI pro službu Active Directory je zastaralý. Službu Active Directory můžete spravovat pomocí rutin prostředí PowerShell.

 • Nástroj příkazového řádku rozhraní WMI (Wmic) je zastaralý. Místo toho použijte rutiny prostředí PowerShell.

 • Obor názvů pro verzi 1.0 rozhraní WMI je zastaralý. Připravte se na úpravu skriptů pro revidovaný obor názvů.

 • Prvky schématu XML-Data Reduced (XDR) jsou zastaralé. Převeďte webové aplikace, které toto schéma používají, na schéma XML, které vyhovuje standardům W3C.

 • Funkce vzoru XSL pro MSXML3 je zastaralá. Převeďte webové aplikace, které tuto funkci používají na sadu funkcí XPath (XML Path Language), která vyhovuje standardům W3C.

Tento dokument se poskytuje „tak, jak je“. Informace a názory vyjádřené v tomto dokumentu včetně adres URL a dalších odkazů na web se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Tento dokument vám neposkytuje žádná zákonná práva týkající se duševního vlastnictví produktů společnosti Microsoft. Tento dokument můžete kopírovat a používat pouze pro interní referenční účely.

© 2012 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Active Directory, Hyper-V, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Tento produkt obsahuje software grafického filtru, který je zčásti založený na práci sdružení Independent JPEG Group.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

4.1

Zobrazit: