Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Příručka pro testovací prostředí: Standardní nasazení virtualizace relace Vzdálené plochy

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012


V systému Windows Server 2012 se Standardní nasazení virtualizace relace služby Vzdálená plocha instaluje na základě scénáře přes Správce serveru, což umožňuje instalovat, konfigurovat a spravovat servery Hostitele relace VP z centrálního místa. U scénáře Standardní nasazení virtualizace relace máte na výběr dva typy nasazení:

 • Standardní nasazení: Umožňuje flexibilní nasazení různých služeb role Vzdálené plochy na různé servery.

 • Rychlý start: Nainstaluje všechny potřebné služby role Vzdálené plochy na jeden počítač, abyste ji mohli nainstalovat a nakonfigurovat v testovacím prostředí. Pokud chcete místo standardního nasazení použít Rychlý start, přečtěte si tento článek: Příručka pro testovací prostředí: Rychlý start virtualizace relace Vzdálené plochy.

V tomto testovacím prostředí vytvoříte standardní nasazení virtualizace relace, které zahrnuje tyto činnosti:

 • Instalace služeb role Zprostředkovatel připojení k VP, Hostitel relace VP a Webový přístup k VP (RD Web Access) na samostatné počítače

 • Vytvoření kolekce relací

 • Publikování klienta na bázi relace pro každý server Hostitele relace VP v kolekci

 • Publikování aplikací jako vzdálených aplikací RemoteApp

Standardní nasazení virtualizace relace služby Vzdálená plocha umožňuje nainstalovat příslušné služby role na samostatné počítače. Na rozdíl od nasazení Nasazení virtualizace relace s rychlým startem poskytuje standardní nasazení přesnější kontrolu nad klienty na bázi relace a kolekcemi virtualizace relace, protože se nevytvoří automaticky.

Toto téma obsahuje pokyny pro zřízení testovacího prostředí na základě Příručky pro testovací prostředí: Základní konfigurace a nasazení virtualizace relace pomocí tří serverových počítačů a jednoho klientského počítače. Výsledné testovací prostředí Standardní nasazení virtualizace relace demonstruje, jak úspěšně nainstalovat a nakonfigurovat Standardní nasazení virtualizace relace.

System_CAPS_importantDůležité

Následující pokyny popisují, jak testovací prostředí Standardní nasazení virtualizace relace nakonfigurujete s minimálním počtem počítačů. Jednotlivé počítače jsou potřebné k oddělení služeb poskytovaných v síti a přehlednému znázornění požadované funkčnosti. Tato konfigurace nevychází ani z osvědčených postupů, ani z doporučené konfigurace produkční sítě. Tato konfigurace, včetně IP adres a všech dalších konfiguračních parametrů, je navržená tak, aby fungovala jenom v oddělené síti testovacího prostředí.

V tomto testovacím prostředí se Standardní nasazení virtualizace relace nasazuje pomocí:

 • Jednoho počítače se systémem Windows Server 2012 a názvem DC1, který je nakonfigurovaný jako intranetový řadič domény, serveru DNS (Domain Name System) a serveru DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

 • Jednoho intranetového členského serveru se systémem Windows Server 2012 a názvem RDSH1, který je nakonfigurovaný jako server Hostitele relace vzdálené plochy (Hostitel relace VP).

 • Jeden intranetový členský server se systémem Windows Server 2012, který je označený RDWA1 a je nakonfigurovaný jako server pro webový přístup ke vzdálené ploše.

 • Jeden intranetový členský server se systémem Windows Server 2012, který je označený RDCB1 a je nakonfigurovaný jako server zprostředkovávající připojení ke vzdálené ploše.

 • Jednoho cestovního členského klientského počítače se systémem Windows 8 a názvem CLIENT1, který se používá pro připojení k nasazení Virtualizace relace.

Testovací prostředí Standardní nasazení virtualizace relace sestává z jedné podsítě, která simuluje:

 • Intranet, který se označuje jako podsíť Corpnet (10.0.0.0/24).

Počítače v této podsíti se připojují pomocí fyzického rozbočovače, přepínače nebo virtuálního přepínače. Konfigurace testovacího prostředí Standardní nasazení virtualizace relace je znázorněná na následujícím obrázku.

Diagram pro standardní nasazení

Tady jsou požadované komponenty testovacího prostředí:

 • Disk s produktem nebo soubory systému Windows Server 2012.

 • Disk s produktem nebo soubory pro Windows 8

 • Tři fyzické počítače, které splňují minimální požadavky na hardware pro Windows Server 2012

Nastavení testovacího prostředí Standardní nasazení virtualizace relace na základě Příručky pro testovací prostředí: Základní konfigurace sestává z 8 kroků.

 • Krok 1: Dokončení testovacího prostředí se základní konfigurací – testovací prostředí Standardní nasazení virtualizace relace vyžaduje základní konfiguraci jako výchozí bod.

 • Krok 2: Instalace a konfigurace RDSH1 – RDSH1 je počítač se systémem Windows Server 2012, který slouží jako počítač Hostitele relace VP.

 • Krok 3: Instalace a konfigurace RDWA1 – RDWA1 je počítač se systémem Windows Server 2012, který slouží jako počítač Webového přístupu k VP.

 • Krok 4: Instalace a konfigurace RDCB1 – RDCB1 je počítač se systémem Windows Server 2012, který slouží jako počítač Zprostředkovatele připojení k VP.

 • Krok 5: Standardní nasazení virtualizace relace – Standardní nasazení virtualizace relace se nasazuje přes Správce serveru.

 • Krok 6: Vytvoření kolekce relací – kolekce relací se vytváří pomocí Správce serveru.

 • Krok 7: Testování připojení k Vzdálené ploše – CLIENT1 je počítač se systémem Windows 8, který slouží k otestování úspěšného připojení k Standardní nasazení virtualizace relace.

 • Krok 8: Pořízení snímku konfigurace – po dokončení tohoto prostředí pořiďte snímek konfigurace, abyste se k pracovnímu testovacímu prostředí Standardní nasazení virtualizace relace mohli později vrátit.

System_CAPS_notePoznámka

Abyste mohli splnit úkoly popsané v této příručce, musíte být ke všem počítačům přihlášení jako členové skupiny Domain Admins nebo Administrators. Pokud nemůžete dokončit úkoly, i když jste k přihlášení použili účet, který patří do skupiny Administrators, zkuste úkol udělat pod účtem, který patří do skupiny Domain Admins.

Tento průvodce testovací laboratoří používá testovací laboratoř základní konfigurace jako výchozí bod. Než se pustíte do zbývajících kroků této příručky, dokončete kroky v Příručce pro testovací prostředí: Základní konfigurace. Pokud jste už dokončili postup v Příručce pro testovací prostředí: Základní konfigurace a uložili image disku nebo snímek virtuálního počítače se základní konfigurací, můžete tuto základní konfiguraci obnovit a přejít k dalšímu kroku.

Instalace a konfigurace serveru, který se používá jako Hostitel relace VP, sestává z následujících postupů:

 • Instalace operačního systému

 • Konfigurace vlastností protokolu TCP/IP

 • Připojení počítače RDSH1 do domény CORP

V následujících odstavcích jsou tyto postupy podrobně vysvětlené.

Napřed nainstalujte Windows Server 2012.

Postup instalace operačního systému na počítač RDSH1
 1. Spusťte instalaci systému Windows Server 2012.

 2. Podle pokynů dokončete instalaci a zadejte silné heslo pro místní účet správce. Přihlaste se pomocí účtu místního správce.

 3. Připojte počítač RDSH1 k síti s přístupem k internetu a spuštěním služby Windows Update nainstalujte nejnovější aktualizace pro Windows Server 2012.

Dál nakonfigurujte protokol TCP/IP.

Postup konfigurace vlastností protokolu TCP/IP
 1. Ve Správci serverů klikněte ve stromu konzoly na Místní server. Na dlaždici Vlastnosti klikněte na odkaz vedle Drátové připojení k síti Ethernet.

 2. V Síťových připojeních klikněte pravým tlačítkem na Kabelové připojení k síti Ethernet a potom klikněte na Vlastnosti. Poznámka: Název rozhraní „Kabelové připojení k síti Ethernet“ se může na vašem počítači lišit.

 3. Klikněte na Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a potom na Vlastnosti.

 4. Vyberte Použít následující IP adresu. Do pole IP adresa zadejte 10.0.0.6. Do pole Maska podsítě zadejte 255.255.255.0.

 5. Vyberte Použít následující adresy serverů DNS. Do pole Upřednostňovaný server DNS zadejte 10.0.0.1.

 6. Klikněte na OK a pak na Zavřít. Zavřete okno Síťová připojení.

 7. Na obrazovce Start zadejte příkaz a klikněte na Příkazový řádek.

 8. Do příkazového řádku zadejte ping dc1.corp.contoso.com a stiskněte klávesu ENTER. Tím zkontrolujete překlad IP adres a síťovou komunikaci mezi počítači RDSH1 a DC1.

 9. Ověřte, že existují čtyři odpovědi od adresy 10.0.0.1.

 10. Zavřete okno příkazového řádku.

Logo prostředí PowerShellEkvivalentní příkazy prostředí Windows PowerShell

Následující rutina nebo rutiny prostředí Windows PowerShell provádí stejnou funkci jako předchozí postup. Každou rutinu zadejte na jeden řádek, a to i v případě, že jsou zde kvůli omezením formátování zobrazeny na několika řádcích.. Příkazem ipconfig /all zobrazte seznam všech rozhraní.

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Wired Ethernet Connection" -IPv4Address 10.0.0.6 -PrefixLength 24 Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Wired Ethernet Connection" -ServerAddresses 10.0.0.1

Postup připojení počítače RDSH1 do domény CORP
 1. Přihlaste se k tomuto počítači pod účtem místního správce.

 2. Automaticky se spustí Správce serveru. Pokud se nespustí automaticky, klikněte na Start, zadejte servermanager.exe a klikněte na Správce serveru.

 3. Klikněte na Místní server.

 4. Klikněte na název počítače vedle pole Název počítače a pak klikněte na Změnit.

 5. Do pole Název počítače zadejte RDSH1. V poli Je členem klikněte na možnost Domény, zadejte corp.contoso.com a klikněte na OK.

 6. Při zobrazení výzvy k zadání uživatelského jména a hesla zadejte přihlašovací údaje CORP\Administrator a klikněte na OK.

 7. Po zobrazení dialogového okna, které vás vítá v doméně corp.contoso.com klikněte na OK.

 8. Až se zobrazí výzva k restartování počítače, klikněte na OK.

 9. V dialogovém okně Vlastnosti systému klikněte na Zavřít a pak na Restartovat.

Logo prostředí PowerShellEkvivalentní příkazy prostředí Windows PowerShell

Následující rutina nebo rutiny prostředí Windows PowerShell provádí stejnou funkci jako předchozí postup. Každou rutinu zadejte na jeden řádek, a to i v případě, že jsou zde kvůli omezením formátování zobrazeny na několika řádcích.. Po zadání níže uvedeného příkazu Add-Computer musíte zadat přihlašovací údaje pro doménu.

Rename-Computer -NewName RDSH1 Restart-Computer Add-Computer -DomainName corp.contoso.com Restart-Computer

Instalace a konfigurace serveru, který se v testovacím prostředí Standardní nasazení virtualizace relace používá pro Webový přístup k VP, sestává z následujících postupů:

 • Instalace operačního systému

 • Konfigurace vlastností protokolu TCP/IP

 • Připojení počítače RDWA1 do domény CORP

Následující části tento postup podrobně popisují.

Napřed nainstalujte Windows Server 2012.

Postup instalace operačního systému na počítač RDWA1
 1. Spusťte instalaci systému Windows Server 2012.

 2. Podle pokynů dokončete instalaci a zadejte silné heslo pro místní účet správce. Přihlaste se pomocí místního účtu správce.

 3. Připojte počítač RDWA1 k síti s přístupem k internetu a spuštěním služby Windows Update nainstalujte nejnovější aktualizace pro Windows Server 2012.

Dál nakonfigurujte protokol TCP/IP.

Postup konfigurace vlastností protokolu TCP/IP
 1. Ve Správci serverů klikněte ve stromu konzoly na Místní server. Na dlaždici Vlastnosti klikněte na odkaz vedle Drátové připojení k síti Ethernet.

 2. V Síťových připojeních klikněte pravým tlačítkem na Kabelové připojení k síti Ethernet a potom klikněte na Vlastnosti. Poznámka: Název rozhraní „Kabelové připojení k síti Ethernet“ se může na vašem počítači lišit.

 3. Klikněte na Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a potom na Vlastnosti.

 4. Vyberte Použít následující IP adresu. Do pole IP adresa zadejte 10.0.0.4. Do pole Maska podsítě zadejte 255.255.255.0.

 5. Vyberte Použít následující adresy serverů DNS. Do pole Upřednostňovaný server DNS zadejte 10.0.0.1.

 6. Klikněte na OK a pak na Zavřít. Zavřete okno Síťová připojení.

 7. Na obrazovce Start zadejte příkaz a klikněte na Příkazový řádek.

 8. Do příkazového řádku zadejte ping dc1.corp.contoso.com a stiskněte klávesu ENTER. Tím zkontrolujete překlad IP adres a síťovou komunikaci mezi počítači RDWA1 a DC1.

 9. Ověřte, že existují čtyři odpovědi od adresy 10.0.0.1.

 10. Zavřete okno příkazového řádku.

Logo prostředí PowerShellEkvivalentní příkazy prostředí Windows PowerShell

Následující rutina nebo rutiny prostředí Windows PowerShell provádí stejnou funkci jako předchozí postup. Každou rutinu zadejte na jeden řádek, a to i v případě, že jsou zde kvůli omezením formátování zobrazeny na několika řádcích.. Příkazem ipconfig /all zobrazte seznam všech rozhraní.

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Wired Ethernet Connection" -IPv4Address 10.0.0.4 -PrefixLength 24 Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Wired Ethernet Connection" -ServerAddresses 10.0.0.1

Postup připojení počítače RDWA1 do domény CORP
 1. Přihlaste se k tomuto počítači pod účtem místního správce.

 2. Automaticky se spustí Správce serveru. Pokud se nespustí automaticky, klikněte na Start, zadejte servermanager.exe a klikněte na Správce serveru.

 3. Klikněte na Místní server.

 4. Klikněte na název počítače vedle pole Název počítače a pak klikněte na Změnit.

 5. Do pole Název počítače zadejte RDWA1. V poli Je členem klikněte na možnost Domény, zadejte corp.contoso.com a klikněte na OK.

 6. Při zobrazení výzvy k zadání uživatelského jména a hesla zadejte přihlašovací údaje CORP\Administrator a klikněte na OK.

 7. Po zobrazení dialogového okna, které vás vítá v doméně corp.contoso.com klikněte na OK.

 8. Až se zobrazí výzva k restartování počítače, klikněte na OK.

 9. V dialogovém okně Vlastnosti systému klikněte na Zavřít a pak na Restartovat.

Logo prostředí PowerShellEkvivalentní příkazy prostředí Windows PowerShell

Následující rutina nebo rutiny prostředí Windows PowerShell provádí stejnou funkci jako předchozí postup. Každou rutinu zadejte na jeden řádek, a to i v případě, že jsou zde kvůli omezením formátování zobrazeny na několika řádcích.. Po zadání níže uvedeného příkazu Add-Computer musíte zadat přihlašovací údaje pro doménu.

Rename-Computer -NewName RDWA1 Restart-Computer Add-Computer -DomainName corp.contoso.com Restart-Computer

Instalace a konfigurace serveru, který se používá jako Zprostředkovatel připojení k VP, sestává z následujících postupů:

 • Instalace operačního systému

 • Konfigurace vlastností protokolu TCP/IP

 • Připojení počítače RDCB1 do domény CORP

Následující části tento postup podrobně popisují.

Napřed nainstalujte Windows Server 2012.

Postup instalace operačního systému na počítač RDCB1
 1. Spusťte instalaci systému Windows Server 2012.

 2. Podle pokynů dokončete instalaci a zadejte silné heslo pro místní účet správce. Přihlaste se pomocí místního účtu správce.

 3. Připojte počítač RDCB1 k síti s přístupem k internetu a spuštěním služby Windows Update nainstalujte nejnovější aktualizace pro Windows Server 2012.

Dál nakonfigurujte protokol TCP/IP.

Postup konfigurace vlastností protokolu TCP/IP
 1. Ve Správci serverů klikněte ve stromu konzoly na Místní server. Na dlaždici Vlastnosti klikněte na odkaz vedle Drátové připojení k síti Ethernet.

 2. V Síťových připojeních klikněte pravým tlačítkem na Kabelové připojení k síti Ethernet a potom klikněte na Vlastnosti. Poznámka: Název rozhraní „Kabelové připojení k síti Ethernet“ se může na vašem počítači lišit.

 3. Klikněte na Protokol IP verze 4 (TCP/IPv4) a potom na Vlastnosti.

 4. Vyberte Použít následující IP adresu. Do pole IP adresa zadejte 10.0.0.5. Do pole Maska podsítě zadejte 255.255.255.0.

 5. Vyberte Použít následující adresy serverů DNS. Do pole Upřednostňovaný server DNS zadejte 10.0.0.1.

 6. Klikněte na OK a pak na Zavřít. Zavřete okno Síťová připojení.

 7. Na obrazovce Start zadejte příkaz a klikněte na Příkazový řádek.

 8. Do příkazového řádku zadejte ping dc1.corp.contoso.com a stiskněte klávesu ENTER. Tím zkontrolujete překlad IP adres a síťovou komunikaci mezi počítači RDCB1 a DC1.

 9. Ověřte, že existují čtyři odpovědi od adresy 10.0.0.1.

 10. Zavřete okno příkazového řádku.

Logo prostředí PowerShellEkvivalentní příkazy prostředí Windows PowerShell

Následující rutina nebo rutiny prostředí Windows PowerShell provádí stejnou funkci jako předchozí postup. Každou rutinu zadejte na jeden řádek, a to i v případě, že jsou zde kvůli omezením formátování zobrazeny na několika řádcích.. Příkazem ipconfig /all zobrazte seznam všech rozhraní.

New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Wired Ethernet Connection" -IPv4Address 10.0.0.5 -PrefixLength 24 Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Wired Ethernet Connection" -ServerAddresses 10.0.0.1

Postup připojení počítače RDCB1 do domény CORP
 1. Přihlaste se k tomuto počítači pod účtem místního správce.

 2. Automaticky se spustí Správce serveru. Pokud se nespustí automaticky, klikněte na Start, zadejte servermanager.exe a klikněte na Správce serveru.

 3. Klikněte na Místní server.

 4. Klikněte na název počítače vedle pole Název počítače a pak klikněte na Změnit.

 5. Do pole Název počítače zadejte RDCB1. V poli Je členem klikněte na možnost Domény, zadejte corp.contoso.com a klikněte na OK.

 6. Při zobrazení výzvy k zadání uživatelského jména a hesla zadejte přihlašovací údaje CORP\Administrator a klikněte na OK.

 7. Po zobrazení dialogového okna, které vás vítá v doméně corp.contoso.com klikněte na OK.

 8. Až se zobrazí výzva k restartování počítače, klikněte na OK.

 9. V dialogovém okně Vlastnosti systému klikněte na Zavřít a pak na Restartovat.

Logo prostředí PowerShellEkvivalentní příkazy prostředí Windows PowerShell

Následující rutina nebo rutiny prostředí Windows PowerShell provádí stejnou funkci jako předchozí postup. Každou rutinu zadejte na jeden řádek, a to i v případě, že jsou zde kvůli omezením formátování zobrazeny na několika řádcích.. Po zadání příkazu Add-Computer musíte zadat přihlašovací údaje do domény.

Rename-Computer -NewName RDCB1 Restart-Computer Add-Computer -DomainName corp.contoso.com Restart-Computer

Nasazení požadovaných služeb role pro Standardní nasazení virtualizace relace sestává z následujících postupů:

 • Přidání počítačů RDSH1, RDWA1 a RDCB1 do fondu serverů

 • Nasazení Standardní nasazení virtualizace relace

V následujících odstavcích jsou tyto postupy podrobně vysvětlené.

Postup přidání počítačů RDSH1, RDWA1 a RDCB1 do fondu serverů
 1. Přihlaste se k serveru RDCB1 pod uživatelským účtem CORP\User1.

 2. Automaticky se spustí Správce serveru. Pokud se nespustí automaticky, klikněte na Start, zadejte servermanager.exe a klikněte na Správce serveru.

 3. V sekci RYCHLÝ START klikněte na Přidat další servery pro správu.

 4. Do pole Název (CN) zadejte RDWA1 a klikněte na Najít.

 5. Klikněte na RDWA1 a pak klikněte na šipku vpravo.

 6. Opakujte kroky 4–5 pro server RDSH1.

 7. Klikněte na OK.

Standardní nasazení virtualizace relace se nasazuje přes Správce serveru.

Postup standardního nasazení virtualizace relace
 1. Přihlaste se k serveru RDCB1 pod uživatelským účtem CORP\User1.

 2. Automaticky se spustí Správce serveru. Pokud se nespustí automaticky, klikněte na Start, zadejte servermanager.exe a potom klikněte na Správce serveru.

 3. V části RYCHLÝ START klikněte na Přidat role a funkce.

 4. Na stránce Než začnete v Průvodci přidáním rolí a funkcí klikněte na Další.

 5. Na stránce Vybrat typ instalace klikněte na Instalace služby Vzdálená plocha a pak klikněte na Další.

 6. Na stránce Vybrat typ nasazení klikněte na Standardní nasazení a pak klikněte na Další.

 7. Na stránce Vybrat scénář nasazení klikněte na Nasazení klientů na základě relace a pak klikněte na Další.

 8. Na stránce Zkontrolovat služby rolí klikněte na Další.

 9. Na stránce Zadání serveru služby Zprostředkovatel připojení k VP klikněte na RDCB1.corp.contoso.com, klikněte na šipku vpravo a pak klikněte na Další.

 10. Na stránce Zadání serveru webového přístupu k VP klikněte na RDWA1.corp.contoso.com, klikněte na šipku vpravo a pak klikněte na Další.

 11. Na stránce Zadání hostitelských serverů relací VP klikněte na RDSH1.corp.contoso.com, klikněte na šipku vpravo a pak klikněte na Další.

 12. Na stránce Potvrzení vybraných hodnot zaškrtněte políčko V případě potřeby cílový server automaticky restartovat a potom klikněte na Nasadit.

 13. Po dokončení instalace klikněte na Zavřít.

Kolekce relací se vytváří pomocí Správce serveru.

K vytvoření kolekce relací použijte následující postup:

 • Vytvoření kolekce relací

V následujících odstavcích jsou tyto postupy podrobně vysvětlené.

Postup vytvoření kolekce relací
 1. Automaticky se spustí Správce serveru. Pokud se automaticky nespustí, klikněte na Start, zadejte servermanager.exe a pak klikněte na Správce serveru.

 2. Na levé straně okna klikněte na Vzdálená plocha.

 3. Klikněte na Kolekce.

 4. Klikněte na Úkoly a potom na Vytvořit kolekci relací.

 5. Na stránce Než začnete Průvodce vytvořením kolekce klikněte na Další.

 6. Na stránce Pojmenovat kolekci zadejte do pole Název text KolekceRelací a klikněte na Další.

 7. Na stránce Zadání hostitelských serverů relací VP vyberte RDSH1, klikněte na šipku vpravo a pak klikněte na Další.

 8. Na stránce Zadat skupiny uživatelů akceptujte výchozí výběr a klikněte na Další.

 9. Na stránce Zadání disků profilů uživatelů zrušte zaškrtnutí políčka Povolit disky profilů uživatelů a klikněte na Další.

 10. Na stránce Potvrzení vybraných hodnot klikněte na Vytvořit.

 11. Po vytvoření kolekce relací klikněte na Zavřít.

Úspěšné nasazení Standardní nasazení virtualizace relace můžete ověřit připojením k vytvořené kolekci relací.

System_CAPS_notePoznámka

Pokud se k webu serveru webového přístupu k VP hodláte připojit z nějakého serveru, musíte pomocí Správce serveru vypnout konfiguraci rozšířeného zabezpečení Internet Exploreru.

Pro připojení k Nasazení virtualizace relace použijte následující postupy:

 • Připojení ke kolekci relací

V následujících odstavcích jsou tyto postupy podrobně vysvětlené.

Nasazení Standardní nasazení virtualizace relace a úspěšné vytvoření kolekce relací otestujete tak, že se přihlásíte k serveru webového přístupu k VP na počítači RDWA1 a připojíte se k relaci v kolekci KolekceRelací.

Postup připojení ke kolekci relací
 1. Přihlaste se k počítači CLIENT1 pod uživatelským účtem CORP\User1.

 2. Spusťte Internet Explorer. (Internet Explorer spustíte tak, že kliknete na Start a pak na Internet Explorer.)

 3. Do panelu Adresa Internet Exploreru zadejte https://rdwa1.corp.contoso.com/RDWeb a stiskněte klávesu ENTER.

 4. Klikněte na Pokračovat na tento web (nedoporučujeme).

 5. Do pole Doména\uživatelské_jméno zadejte CORP\Administrator.

 6. Do pole Heslo zadejte heslo uživatelského účtu CORP\Administrator a klikněte na Přihlásit se.

 7. Klikněte na KolekceRelací a pak na Připojit.

 8. Ověřte, jestli se klient na bázi relace správně zobrazuje.

Tímto krokem testovací prostředí Standardní nasazení virtualizace relace dokončíte. Následujícím postupem tuto konfiguraci uložíte, abyste se mohli rychle vrátit k fungující konfiguraci Rychlý start VDI, ze které můžete testovat jiná modulární testovací prostředí Vzdálené plochy, jejich rozšíření nebo kterou můžete použít pro vlastní experimenty a vzdělávání:

 1. Na všech fyzických nebo virtuálních počítačích v testovacím prostředí zavřete všechna okna a počítače řádně vypněte.

 2. Pokud je prostředí založené na virtuálních počítačích, uložte snímky jednotlivých virtuálních počítačů a dejte snímkům název Standardní nasazení virtualizace relace. Pokud v prostředí používáte fyzické počítače, vytvořením diskových imagí uložte konfiguraci testovacího prostředí Standardní nasazení virtualizace relace.

Zobrazit: