Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Průvodce testovací laboratoře: Standardní nasazení virtualizace vzdálené plochy relace služby

Standardní nasazení služby virtualizace relace vzdálené plochy v systému Windows Server 2012 je scénářů instalace v rámci správce serveru, která umožňuje instalovat, konfigurovat a spravovat servery RD Session Host z centrálního umístění. S standardní věnovaném scénáři virtualizace Session vám nabídne dva typy nasazení:

 • Standardní nasazení: Umožňuje flexibilně nasadit různé služby rolí služby Vzdálená plocha na různých serverech.

 • Rychlý Start: Nainstaluje všechny nezbytné vzdálené plochy služby rolí služby na jednom počítači, abyste mohli nainstalovat a nakonfigurovat v testovacím prostředí.

Zasedání virtualizace je scénářů instalace v rámci správce serveru, která umožňuje instalovat, konfigurovat a spravovat servery RD Session Host z centrálního umístění.

Tento testovací laboratoře vás provede procesem vytvoření relace virtualizace rychlé zahájení následujícím způsobem:

 • Nainstaluje zprostředkovatele připojení k VP a služby role RD Web Access na jediném počítači.

 • Vytváří kolekce session.

 • Vydává založené na relaci plochy pro každý server RD Session Host v kolekci.

 • Publikuje aplikace jako aplikace RemoteApp.

Standardní nasazení služby virtualizace relace vzdálené plochy umožňuje instalovat příslušné role služby na samostatných počítačích. Na rozdíl od zavedení zasedání virtualizace rychlý Start standardní nasazení poskytuje přesnější kontrolu nad založené na relaci plochy a relací virtualizaci sbírek není automaticky vytvořením.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif V této příručce

Tento dokument obsahuje instrukce pro instalaci testovací laboratoře na základě testovací laboratoře Guide: základní konfigurace a nasazení virtualizace Session pomocí dvou serverových počítačů a jeden klientský počítač. Výsledné relace virtualizace standardní nasazení testovací laboratoře ukazuje, jak úspěšně nainstalovat a konfigurovat standardní nasazení virtualizace Session.

Hh831610.Important(cs-cz,WS.11).gif Důležité
Následující pokyny jsou pro konfiguraci relace virtualizace standardní nasazení testovací laboratoře pomocí minimálního počtu počítačů. Jednotlivé počítače jsou zapotřebí k oddělení služeb poskytovaných v síti a názorně zobrazuje požadované funkce. Tato konfigurace je ani navržen tak, aby odrážel osvědčené postupy, ani se to odrážet požadované nebo doporučenou konfiguraci pro produkční sítě. Tato konfigurace, včetně IP adres a všech dalších parametrů, je určena pouze pro oddělené testovací laboratoře sítě.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Přehled testovací laboratoře

V této laboratorní standardní nasazení virtualizace Session je nasazena s:

 • Jeden počítač se systémem Windows Server 2012 s názvem DC1, který je konfigurován jako řadič domény síti intranet, systému DNS (Domain Name) server, server Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) a podnikový kořenový certifikační úřad (CA).

 • Jeden členský server sítě intranet běží Windows Server 2012 s názvem RDSH1, který je konfigurován jako server Hostitel relací vzdálené plochy (hostitele relací VP).

 • Jeden členský server sítě intranet běží Windows Server 2012 s názvem RDWA1, který je konfigurován jako server Web Access vzdálené ploše (RD Web Access).

 • Jeden členský server sítě intranet běží Windows Server 2012 s názvem RDCB1, který je konfigurován jako server zprostředkovatele připojení k vzdálené ploše (Zprostředkovatel připojení k VP).

 • Jedna cestovní člen počítač klienta se systémem Windows 8 nazývá KLIENT1, který slouží k připojení k nasazení virtualizace Session.

Zasedání virtualizace, standardní nasazení testovací laboratoře se skládá z 1 podsítě (10.0.0.0/24), který simuluje intranet s názvem síti Corpnet.

Počítače jsou vzájemně propojeny pomocí přepínače virtuální Hyper-V. Viz následující obrázek.

Diagram for Standard Deployment

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Požadavky na hardware a software

Součásti potřebné testovací laboratoře jsou následující:

 • Disku produktu nebo soubory pro systém Windows Server 2012.

 • Disku produktu nebo soubory pro Windows 8.

 • Fyzický počítač, které splňují minimální hardwarové požadavky pro systém Windows Server 2012.

Existují 8 kroky při nastavování relace virtualizace na základě standardní nasazení testovací laboratoře testovací laboratoře Guide: základní konfigurace.

 • Krok 1: dokončit základní konfigurace testovací laboratoře – The Session virtualizace standardní nasazení testovací laboratoře vyžaduje základní konfigurace testovací laboratoře jako jeho výchozím bodem.

 • Krok 2: instalace a konfigurace RDSH1 – RDSH1 je počítač Windows Server 2012, který se používá jako počítač hostitel relací VP.

 • Krok 3: instalace a konfigurace RDWA1 – RDWA1 je počítač Windows Server 2012, který se používá jako počítač, RD Web Access.

 • Krok 4: instalace a konfigurace RDCB1 – RDCB1 je počítač Windows Server 2012, který se používá jako počítač, připojení k VP.

 • Krok 5: zavést standardní nasazení virtualizace Session – standardní nasazení virtualizace The Session je nasazeno pomocí Správce serveru.

 • Krok 6: vytvoření kolekce Session – kolekce Session A je vytvořen pomocí Správce serveru.

 • Krok 7: testování Remote Desktop Services připojení – KLIENT1 je počítač Windows 8, který se používá k testování, že můžete úspěšně připojit k standardní nasazení virtualizace Session.

 • Krok 8: snímek konfigurace – po dokončení laboratoře, snímek konfigurace tak, aby se můžete později vrátit do pracovního zasedání virtualizace standardní nasazení testovací laboratoře.

Hh831610.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
Jste musíte být přihlášeni jako člen skupiny Domain Admins nebo členem skupiny Administrators na každém počítači, k dokončení úkolů popsaných v této příručce. Pokud nebudete moci dokončit úkol, když jste přihlášeni s účtem, který je členem skupiny Administrators, zkuste provedení úkolu, zatímco jste přihlášeni s účtem, který je členem skupiny Domain Admins.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Krok 1: Dokončete základní konfigurace testovací laboratoře

Tento testovací laboratoře průvodce používá základní konfigurace testovací laboratoře jako východiska. Dokončete kroky v testovací laboratoře Guide: základní konfigurace než budete pokračovat s zbývající kroky v této příručce. Pokud jste již provedli kroky v Průvodci základní konfigurace testovací laboratoře a uložen obraz disku nebo snímek VM základní konfigurace, pak můžete obnovit základní konfiguraci a pokračovat k dalšímu kroku.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Krok 2: Instalace a konfigurace RDSH1

Instalace a konfigurace serveru, který bude použit pro RD Session Host v testovací laboratoři nasazení virtualizace relace skládá z následujících postupů:

 • Instalace operačního systému.

 • RDSH1 připojte k doméně CORP.

Následující části popisují tyto postupy v detailu.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Instalace operačního systému

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Instalace Windows Server 2012 na RDSH1

 1. Spusťte instalaci systému Windows Server 2012.

 2. Kdy budete vyzváni, vyberte jazyk instalace, Formát času a měnya klávesnice nebo IME, přijměte výchozí výběry a klepněte na tlačítko Další.

 3. Klepněte na tlačítko instalovat nyní.

 4. Na stránce vybrat operační systém, který chcete nainstalovat klepněte na položku Windows Server 2012 (Server s GUI)a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Zaškrtněte políčko Souhlasím s licenčními podmínkami a pak klepněte na tlačítko Další.

 6. Na Jaký typ instalace chcete? klikněte na příslušnou možnost.

 7. Na kam chcete systém Windows nainstalovat? stránku, vyberte příslušný svazek a klepněte na tlačítko Další.

 8. Když budete vyzváni k zadání hesla, zadejte silné heslo dvakrát a pak klepněte na tlačítko Dokončit.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Připojte RDSH1 do domény CORP

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Připojení RDSH1 k doméně CORP

 1. Přihlaste se k počítači pomocí místního uživatelského účtu správce.

 2. Automaticky se spustí správce serveru. Pokud se nespustí automaticky, klepněte na tlačítko Start, zadejte servermanager.exea potom klepněte na tlačítko Správce serverů.

 3. Klepněte na místní Server.

 4. Klepněte na název počítače vedle názvu počítačea pak klepněte na tlačítko změnit.

 5. Do pole název počítače zadejte RDSH1. Člena Člena pole klepněte na možnost domény , zadejte corp.contoso.com a pak klepněte na tlačítko OK.

 6. Když budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla, pověření CORP\Administrator a pak klepněte na tlačítko OK.

 7. Jakmile se zobrazí dialogové okno Vítá vás do domény corp.contoso.com, klepněte na tlačítko OK.

 8. Po zobrazení výzvy, že je třeba restartovat počítač, klepněte na tlačítko OK.

 9. V dialogovém okně Vlastnosti systému klepněte na tlačítko Zavříta potom klepněte na tlačítko Restartovat nyní.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Krok 3: Instalace a konfigurace RDWA1

Instalace a konfigurace serveru, který bude použit pro RD Web Access v relaci virtualizace standardní nasazení testovací laboratoře se skládá z následujících postupů:

 • Instalace operačního systému.

 • RDWA1 připojte k doméně CORP.

Následující části popisují tyto postupy v detailu.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Instalace operačního systému

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Instalace Windows Server 2012 na RDWA1

 1. Spusťte instalaci systému Windows Server 2012.

 2. Kdy budete vyzváni, vyberte jazyk instalace, Formát času a měnya klávesnice nebo IME, přijměte výchozí výběry a klepněte na tlačítko Další.

 3. Klepněte na tlačítko instalovat nyní.

 4. Na stránce vybrat operační systém, který chcete nainstalovat klepněte na WWindows serveru 2012 (Server s GUI)a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Zaškrtněte políčko Souhlasím s licenčními podmínkami a pak klepněte na tlačítko Další.

 6. Na Jaký typ instalace chcete? klikněte na příslušnou možnost.

 7. Na kam chcete systém Windows nainstalovat? stránku, vyberte příslušný svazek a klepněte na tlačítko Další.

 8. Když budete vyzváni k zadání hesla, zadejte silné heslo dvakrát a pak klepněte na tlačítko Dokončit.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Připojit k doméně CORP RDWA1

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Připojení RDWA1 k doméně CORP

 1. Přihlaste se k počítači pomocí místního uživatelského účtu správce.

 2. Automaticky se spustí správce serveru. Pokud se nespustí automaticky, klepněte na tlačítko Start, zadejte servermanager.exea potom klepněte na tlačítko Správce serverů.

 3. Klepněte na místní Server.

 4. Klepněte na název počítače vedle názvu počítačea pak klepněte na tlačítko změnit.

 5. Do pole název počítače zadejte RDWA1. Člena Člena pole klepněte na možnost domény , zadejte corp.contoso.com a pak klepněte na tlačítko OK.

 6. Když budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla, pověření CORP\Administrator a pak klepněte na tlačítko OK.

 7. Jakmile se zobrazí dialogové okno Vítá vás do domény corp.contoso.com, klepněte na tlačítko OK.

 8. Po zobrazení výzvy, že je třeba restartovat počítač, klepněte na tlačítko OK.

 9. V dialogovém okně Vlastnosti systému klepněte na tlačítko Zavříta potom klepněte na tlačítko Restartovat nyní.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Krok 4: Instalace a konfigurace RDCB1

Instalace a konfigurace serveru, který bude použit pro připojení k VP konfigurace v testovací laboratoři standardní nasazení virtualizace Session se skládá z následujících postupů:

 • Instalace operačního systému.

 • RDCB1 připojte k doméně CORP.

Následující části popisují tyto postupy v detailu.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Instalace operačního systému

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Instalace Windows Server 2012 na RDCB1

 1. Spusťte instalaci systému Windows Server 2012.

 2. Kdy budete vyzváni, vyberte jazyk instalace, Formát času a měnya klávesnice nebo IME, přijměte výchozí výběry a klepněte na tlačítko Další.

 3. Klepněte na tlačítko instalovat nyní.

 4. Na stránce vybrat operační systém, který chcete nainstalovat klepněte na položku Windows Server 2012 (Server s GUI)a pak klepněte na tlačítko Další.

 5. Zaškrtněte políčko Souhlasím s licenčními podmínkami a pak klepněte na tlačítko Další.

 6. Na Jaký typ instalace chcete? klikněte na příslušnou možnost.

 7. Na kam chcete systém Windows nainstalovat? stránku, vyberte příslušný svazek a klepněte na tlačítko Další.

 8. Když budete vyzváni k zadání hesla, zadejte silné heslo dvakrát a pak klepněte na tlačítko Dokončit.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Připojte RDCB1 do domény CORP

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Připojení RDCB1 k doméně CORP

 1. Přihlaste se k počítači pomocí místního uživatelského účtu správce.

 2. Automaticky se spustí správce serveru. Pokud se nespustí automaticky, klepněte na tlačítko Start, zadejte servermanager.exea potom klepněte na tlačítko Správce serverů.

 3. Klepněte na místní Server.

 4. Klepněte na název počítače vedle názvu počítačea pak klepněte na tlačítko změnit.

 5. Do pole název počítače zadejte RDCB1. Člena Člena pole klepněte na možnost domény , zadejte corp.contoso.com a pak klepněte na tlačítko OK.

 6. Když budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla, pověření CORP\Administrator a pak klepněte na tlačítko OK.

 7. Jakmile se zobrazí dialogové okno Vítá vás do domény corp.contoso.com, klepněte na tlačítko OK.

 8. Po zobrazení výzvy, že je třeba restartovat počítač, klepněte na tlačítko OK.

 9. V dialogovém okně Vlastnosti systému klepněte na tlačítko Zavříta potom klepněte na tlačítko Restartovat nyní.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Krok 5: Nasaďte zasedání virtualizace Standard

Zavedení požadované role služby pro standardní nasazení virtualizace relace skládá z následujících postupů:

 • Přidáte do fondu serveru RDSH1, RDWA1 a RDCB1.

 • Zaveďte standardní nasazení virtualizace Session.

Následující části popisují tyto postupy v detailu.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Přidat RDSH1, RDWA1 a RDCB1 do fondu serveru

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Přidání RDSH1, RDWA1 a RDCB1 do fondu serveru

 1. Přihlaste se k serveru RDCB1 jako CORP\Administrator uživatelský účet.

 2. Automaticky se spustí správce serveru. Pokud se nespustí automaticky, klepněte na tlačítko Start, zadejte servermanager.exea potom klepněte na tlačítko Správce serverů.

 3. V části Rychlý START klepněte na tlačítko přidat další servery spravovat.

 4. V název (CN): pole, zadejte RDWA1 a potom klepněte na tlačítko Najít nyní.

 5. Klepněte na tlačítko RDWA1 a potom klepněte na šipku vpravo.

 6. Opakujte kroky 4-5 pro RDSH1 server.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Nasaďte zasedání virtualizace standardní nasazení

Standardní nasazení virtualizace Session je nasazeno pomocí Správce serveru.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Nasazení zasedání virtualizace Standard

 1. Přihlaste se k serveru RDCB1 jako CORP\Administrator uživatelský účet.

 2. Automaticky se spustí správce serveru. Pokud se nespustí automaticky, klepněte na tlačítko Start, zadejte servermanager.exea potom klepněte na tlačítko Správce serverů.

 3. V části Rychlý START klepněte na příkaz Přidat role a funkce.

 4. Na stránce Než začnetePřidat role a funkce průvodce Přidat role a funkce průvodce klepněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Vyberte typ instalace klepněte na položku služby Vzdálená plocha scénářů instalacea potom klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Vyberte typ zavedení klepněte na standardní nasazenía pak klepněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce vybrat scénář klepněte na tlačítko Relace virtualizacea pak klepněte na tlačítko Další.

 8. Na stránce služby role revize klepněte na tlačítko Další.

 9. Na stránce zadat zprostředkovatele připojení k VP serveru klepněte na tlačítko RDCB1.corp.contoso.com, klepněte na šipku vpravo a pak klepněte na tlačítko Další.

 10. Na stránce zadat RD Web Access serveru klepněte na tlačítko RDWA1.corp.contoso.com, klepněte na šipku vpravo a pak klepněte na tlačítko Další.

 11. Na stránce zadat hostitelských serverů relací VP klepněte na RDSH1.corp.contoso.com, klepněte na šipku vpravo a pak klepněte na tlačítko Další.

 12. Na stránce Potvrdit vybrané možnostirestartování cílového serveru automaticky v případě potřeby restartování cílového serveru automaticky v případě potřeby zaškrtněte políčko a klepněte na tlačítko nasadit.

 13. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Zavřít.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Krok 6: Vytvoření kolekce Session

Kolekce Session je vytvořen pomocí Správce serveru.

K vytvoření kolekce Session pomocí následujících postupů:

 • Vytvoření kolekce Session

Následující části popisují tyto postupy v detailu.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Vytvoření relace kolekce

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Vytvoření relace kolekce

 1. Automaticky se spustí správce serveru. Pokud se nespustí automaticky, klepněte na tlačítko Start, zadejte servermanager.exea potom klepněte na tlačítko Správce serverů.

 2. Na levé straně okna klepněte na příkaz Služby Vzdálená plocha.

 3. Klepněte na položku kolekce.

 4. Klepněte na tlačítko úkolya klepněte na tlačítko Vytvořit kolekce Session.

 5. Na stránce průvodce vytvoření kolekce Před zahájením klepněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce název kolekceSessionCollection SessionCollection zadejte do pole název a klepněte na tlačítko Další.

 7. Na stránce zadat hostitelských serverů relací VP vyberte RDSH1, klepněte na šipku vpravo a poté klepněte na tlačítko Další.

 8. Na stránce Zadejte uživatelské skupiny přijměte výchozí výběry a klepněte na tlačítko Další.

 9. Na stránce zadejte uživatelský profil disky Zadejte platnou síťovou cestu do pole umístění uživatelského profilu disků a pak klepněte na tlačítko Další.

 10. Na stránce Potvrdit vybrané možnosti klepněte na tlačítko vytvořit.

 11. Po vytvoření relace kolekce, klepněte na tlačítko Zavřít.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Krok 7: Testování vzdálené plochy služby připojení

Lze zajistit standardní nasazení virtualizace Session úspěšně nasazena pomocí připojení k relaci kolekce, která byla vytvořena.

Hh831610.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
Pokud máte v plánu na připojení stránkách serveru programu Program RD Web Access ze serveru, je nutné vypnout konfiguraci rozšířeného zabezpečení aplikace Internet Explorer pomocí Správce serveru.

Pro připojení k nasazení virtualizace Session pomocí následujících postupů:

 • Připojení k relaci kolekce.

Následující části popisují tyto postupy v detailu.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Připojení k relaci kolekce

Pokud chcete vyzkoušet, že byla úspěšně vytvořena relace virtualizace standardní nasazení nasazen a kolekci relace, přihlášení k serveru programu Program RD Web Access v počítači RDWA1 a připojení k relaci v kolekci SessionCollection relace.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Připojení k relaci kolekce

 1. Přihlaste se k počítači KLIENT1 jako uživatelský účet CORP\Administrator.

 2. Spusťte aplikaci Internet Explorer. Chcete-li spustit aplikaci Internet Explorer, klepněte na tlačítko Starta pak klepněte na položku Internet Explorer.

 3. V panelu Adresa aplikace Internet Explorer zadejte https://app1.corp.contoso.com/RDWeb a stiskněte klávesu Enter.

 4. Klepněte na tlačítko pokračovat na tento web (nedoporučujeme).

 5. Do pole domény a uživatelské jméno zadejte CORP\Administrator.

 6. Do pole heslo zadejte heslo pro uživatelský účet, CORP\Administrator a klepněte na tlačítko Přihlásit.

 7. Klepněte na tlačítko SessionCollectiona pak klepněte na tlačítko připojit.

 8. Zkontrolujte, že založené na relaci plochy se zobrazí správně.

Hh831610.collapse(cs-cz,WS.11).gif Krok 8: Snímek konfigurace

Tím dokončíte zasedání virtualizace standardní nasazení testovací laboratoře. Chcete-li uložit tuto konfiguraci, takže můžete rychle vrátit do funkčního VDI rychlý Start ze kterého můžete testovat další služby Vzdálená plocha modulární Konfigurace testovací laboratoře vodítka (TLGs), TLG rozšíření, nebo pro vlastní experimentování a učení, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na všechny fyzické počítače nebo virtuálních strojů v testovací laboratoři zavřete všechna okna a poté proveďte vypnutí.

 2. Pokud vaše laboratoř je založen na virtuální stroje, uložte snímek každého virtuálního počítače a pojmenujte standardní nasazení virtualizace Session snímky. Pokud vaše laboratoř používá fyzické počítače, vytvořte obrazy disků pro uložení konfigurace relace virtualizace standardní nasazení testovací laboratoře.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft