Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Instalace a nasazení systému Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Články v této části vám poskytnou informace k tomu, jak nainstalovat a nasadit Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012.

All_Symbols_Cloud

Věděli jste, že Microsoft Azure poskytuje podobné funkce v cloudu? Další informace o virtualizačních řešeních Microsoft Azure.

Vytvořte v Microsoft Azure řešení hybridní virtualizace:
- Vytvoření a nahrání virtuálního pevného disku s Windows Serverem na Azure

 • Windows Server 2012 R2 Update
  V tomto tématu najdete přehled funkcí obsažených v Windows Server 2012 R2 Update.
  Taky jsme vydali související aktualizace pro Windows 8.1 a Windows 8.1 RT.

 • Požadavky na systém a informace k instalaci pro systémy Windows Server 2012 R2
  Tento dokument obsahuje informace o instalaci operačního systému Windows Server 2012 R2, včetně důležitých kroků, které musíte provést před instalací, podporovaných způsobů upgradu pro tuto verzi a informací o instalaci verzí distribuovaných jako soubory virtuálního pevného disku (VHD).

 • Poznámky k verzi: Důležité problémy v systému Windows Server 2012 R2
  Tyto poznámky k verzi obsahují řešení nejzásadnějších problémů a informace o operačním systému Windows Server 2012 R2.

 • Možnosti upgradu pro Windows Server 2012 R2
  Dokument shrnuje i základní informace o podporovaných způsobech upgradu z dřív licencovaných maloobchodních verzí systému Windows Server na Windows Server 2012 R2.

 • Odebrané nebo zastaralé funkce ve Windows Serveru 2012 R2
  Tady najdete seznam funkcí Windows Server 2012 R2, které jsme z produktu v aktuální verzi odebrali nebo případně plánujeme odebrat v dalších verzích („zastaralé“).

 • Běžné úkoly správy a navigace ve Windows
  Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012 obsahují nové moderní uživatelské rozhraní.
  Toto téma vám pomůže najít a otevřít běžné nástroje pro správu, vytvořit zástupce často používaných programů, spouštět programy s vyššími oprávněními a provádět běžné úkoly jako přihlašování a odhlašování, restartování a vypínání počítačů se spuštěným systémem Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012.

 • Instalace systému Windows Server 2012
  Tento dokument obsahuje informace o instalaci operačního systému Windows Server 2012, včetně všech známých problémů, které možná budete muset před zahájením instalace vyřešit.
  Nabízí taky informace, které můžete využít k odstraňování potíží, které se můžou během instalace vyskytnout.

 • Poznámky k verzi: Důležité skutečnosti o Windows Serveru 2012
  Tyto poznámky k verzi obsahují řešení nejzásadnějších problémů a informace o operačním systému Windows Server 2012.
  Informace o záměrných změnách, nových funkcích a opravách v této verzi najdete v dokumentaci a v oznámeních od týmů příslušné funkce.

 • Zkušební verze a možnosti upgradu Windows Serveru 2012
  Tento dokument shrnuje klíčové informace o zkušebních verzích systému Windows Server 2012 včetně toho, kde je můžete získat, omezení pro jejich používání a jak je převést na úplné maloobchodní verze.
  Shrnuje i podporované způsoby upgradu z dřív licencovaných maloobchodních verzí Windows Serveru na Windows Server 2012.

 • Možnosti instalace Windows Serveru
  Tento dokument shrnuje rozdíly mezi možnostmi instalace, které jsou dostupné pro Windows Server 2012, včetně funkcí, které se s jednotlivými možnostmi nainstalují, možnostmi správy dostupnými po instalaci a jak během používání přepínat mezi možnostmi instalace.

 • Integrace jádra serveru a úplného serveru – přehled
  V systému Windows Server 2012 už možnost instalace jádra serveru není nezvratná volba, kterou provedete během instalace.
  Správce teď může po dokončení instalace operačního systému flexibilně změnit volbu na instalaci jádra serveru nebo úplnou instalaci s grafickým rozhraním.

 • Konfigurace a správa instalací jádra serveru
  Tato skupina témat poskytuje informace, které potřebujete k instalaci a nasazení serverů s jádrem serveru, instalaci, správě a odinstalaci rolí a funkcí serveru a místní nebo vzdálené správě serveru.
  Obsahuje taky stručnou referenční tabulku s běžnými úlohami a příkazy k jejich místnímu provedení na serveru s jádrem serveru.

 • Odebrané nebo zastaralé funkce v systému Windows Server 2012
  V tomto seznamu najdete funkce Windows Server 2012, které se z produktu v aktuální verzi odebraly nebo se případně plánují k odebrání v dalších verzích.
  Seznam je určený pro odborníky v oblasti IT, kteří aktualizují operační systémy v komerčním prostředí.

 • Běžné úkoly správy a navigace ve Windows
  Windows 8 a Windows Server 2012 obsahují nové uživatelské rozhraní Windows.
  Toto téma vám pomůže najít a spustit běžné nástroje pro správu, vytvořit zástupce často používaných programů, spouštět programy s vyššími uživatelskými oprávněními a provádět běžné úkoly jako přihlašování a odhlašování, restartování a vypínání počítačů se spuštěným systémem Windows Server 2012 a Windows 8.

Zobrazit: