Byla tato stránka užitečná?
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Instalace a nasazení systému Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Články v této části vám poskytnou informace, jak nainstalovat a nasadit systémy Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012.

 • Windows Server 2012 R2 Update
  V tomto tématu najdete souhrn funkcí obsažených v aktualizaci Windows Server 2012 R2 Update. Související aktualizace vyšly taky pro Windows 8.1 a Windows 8.1 RT.

 • Požadavky na systém a informace k instalaci pro systémy Windows Server 2012 R2
  Tento dokument obsahuje informace o instalaci operačního systému Windows Server 2012 R2, včetně důležitých kroků, které musíte provést před instalací, podporovaných způsobů upgradu pro tuto verzi a informací o instalaci verzí distribuovaných jako soubory virtuálního pevného disku (VHD).

 • Release Notes: Important Issues in Windows Server 2012 R2 Preview [redirected]
  Tyto poznámky k verzi se zabývají nejdůležitějšími problémy a informacemi o operačním systému Windows Server 2012 R2.

 • Upgrade Options for Windows Server 2012 R2
  Tento dokument shrnuje klíčové informace o podporovaných způsobech upgradu z dříve licencovaných maloobchodních verzí Windows Serveru na Windows Server 2012 R2.

 • Odebrané nebo zastaralé funkce v systému Windows Server 2012 R2
  Tyto funkce systému Windows Server 2012 R2 jsme z produktu v aktuální verzi odebrali nebo plánujeme jejich možné odebrání v následujících verzích (jsou „zastaralé“).

 • Common Management Tasks and Navigation in Windows
  Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012 mají nové moderní uživatelské rozhraní. Toto téma vám pomůže najít a otevřít běžné nástroje pro správu, vytvořit zástupce často používaných programů, spouštět programy s vyššími oprávněními a provádět běžné úkoly jako přihlašování a odhlašování, restartování a vypínání počítačů se systémy Windows Server 2012 R2 a Windows Server 2012.

 • Installing Windows Server 2012
  Tento dokument obsahuje informace o instalaci operačního systému Windows Server 2012, včetně všech známých problémů, které možná budete muset před zahájením instalace vyřešit. Nabízí taky informace, které můžete využít k odstraňování potíží, které se můžou během instalace vyskytnout.

 • Poznámky k verzi: Důležité skutečnosti o Windows Serveru 2012
  Tyto poznámky k verzi se zabývají nejdůležitějšími problémy a informacemi o operačním systému Windows Server 2012. Informace o záměrných změnách, nových funkcích a opravách v této verzi najdete v dokumentaci a v oznámeních od týmů příslušné funkce.

 • Evaluation Versions and Upgrade Options for Windows Server 2012
  Tento dokument shrnuje klíčové informace o zkušebních verzích Windows Server 2012 včetně toho, kde je můžete získat, omezení pro jejich používání a jak je převést na úplné maloobchodní verze. Taky shrnuje podporované způsoby upgradu z dříve licencovaných maloobchodních verzí Windows Serveru na Windows Server 2012.

 • Windows Server Installation Options
  Tento dokument shrnuje rozdíly mezi možnostmi instalace, které jsou dostupné pro Windows Server 2012, včetně funkcí, které se s jednotlivými možnostmi nainstalují, možnostmi správy dostupnými po instalaci a jak mezi možnostmi instalace přepínat během používání.

 • Server Core and Full Server Integration Overview
  V systému Windows Server 2012 už možnost instalace jádra serveru není nezměnitelná volba během instalace. Správce teď může po dokončení instalace operačního systému flexibilně změnit volbu na instalaci jádra serveru nebo úplnou instalaci s grafickým rozhraním.

 • Configure and Manage Server Core Installations
  Tato skupina témat poskytuje informace, které potřebujete k instalaci a nasazení serverů s jádrem serveru, instalaci, správě a odinstalaci rolí a funkcí serveru a místní nebo vzdálené správě serveru. Obsahuje taky stručnou referenční tabulku s běžnými úlohami a příkazy k jejich místnímu provedení na serveru s jádrem serveru.

 • Features Removed or Deprecated in Windows Server 2012
  Tyto funkce systému Windows Server 2012 jsme z produktu v aktuální verzi odebrali nebo plánujeme jejich možné odebrání v následujících verzích (jsou „zastaralé“). Seznam je určený pro odborníky v oblasti IT, kteří aktualizují operační systémy v komerčním prostředí.

 • Common Management Tasks and Navigation in Windows
  Windows 8 a Windows Server 2012 mají nové moderní uživatelské rozhraní. Toto téma vám pomůže najít a otevřít běžné nástroje pro správu, vytvořit zástupce často používaných programů, spouštět programy s vyššími uživatelskými oprávněními a provádět běžné úkoly jako přihlašování a odhlašování, restartování a vypínání počítačů se systémy Windows Server 2012 a Windows 8.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.
Zobrazit:
© 2015 Microsoft