Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Webový server (IIS) – přehled

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Toto téma představuje roli webového serveru (IIS) systému Windows Server® 2012, popisuje nové funkce služby IIS 8 a odkazuje na další informace o službě IIS od Microsoftu a komunity.

Měli jste na mysli...

Role webového serveru (IIS) v systému Windows Server 2012 poskytuje bezpečnou, snadno spravovatelnou, modulární a rozšiřitelnou platformu pro spolehlivé hostování webů, služeb a aplikací.IIS 8 umožňuje sdílení informací s uživateli na Internetu, v intranetu nebo extranetu.IIS 8 je jednotná webová platforma, která integruje služby IIS, ASP.NET, FTP, jazyk PHP a technologii Windows Communication Foundation (WCF).

V následujícím seznamu jsou uvedeny jen některé z výhod, které IIS 8 přináší:

 • maximalizace zabezpečení webu prostřednictvím stopy serveru a automatické izolace aplikací,

 • Snadno nasazujte a spouštějte webové aplikace založené na technologii ASP.NET, klasické technologii ASP nebo jazyce PHP na jednom serveru.

 • Izolujte aplikace přidělením jedinečné identity jednotlivým pracovním procesům a jejich automatickým spouštěním v izolovaném režimu (sandbox), čímž se ještě sníží bezpečnostní rizika.

 • Snadno přidávejte, odebírejte a dokonce nahrazujte integrované komponenty služby IIS vlastními moduly přizpůsobenými pro požadavky zákazníka.

 • zrychlení webu prostřednictvím integrovaného dynamického ukládání do vyrovnávací paměti a vylepšené komprese.

Role webového serveru (IIS) umožňuje správcům nastavit a spravovat více webů, webových aplikací a serverů FTP. Mezi specifické funkce a vlastnosti patří:

 • konfigurace funkcí služby IIS a správa webů pomocí Správce služby IIS,

 • nahrávání a stahování souborů vlastníky webů pomocí protokolu FTP (File Transfer Protocol),

 • izolace webů na serveru za účelem jejich ochrany proti vzájemnému rušení,

 • konfigurace webových aplikací vytvořených pomocí různých technologií, například klasické ASP, ASP.NET a PHP,

 • automatizace většiny úloh spojených se správou webového serveru pomocí technologie Windows PowerShell,

 • konfigurace více webových serverů do serverové farmy, kterou lze spravovat pomocí služby IIS,

 • plné využití hardwaru NUMA a dosažení optimálního výkonu serveru s architekturou NUMA.

V následující tabulce jsou uvedeny některé funkce, které jsou pro IIS 8 nové:

Vlastnost/funkce

Nové nebo aktualizované

Souhrn

Centralizované certifikáty

Nový

Poskytuje jedno úložiště certifikátů SSL pro serverovou farmu a zjednodušuje správu vazeb SSL.

Dynamická omezení IP adres

Nový

Umožňuje správci nakonfigurovat IIS 8 k blokování přístupu pro IP adresy, které překročí určitý počet požadavků, a určit způsob chování, když dojde k zablokování IP adresy.

Omezení počtu pokusů o přihlášení k serveru FTP

Nový

Omezuje počet neúspěšných pokusů o přihlášení k účtu FTP, které lze provést v daném časovém období.

Indikace názvu serveru (SNI)

Nový

Rozšiřuje protokoly SSL a TSL, aby umožňovaly identifikaci koncového bodu sítě pomocí virtuální domény nebo názvu hostitele.

Inicializace aplikací

Nový

Umožňuje správcům webů nakonfigurovat IIS 8 pro inicializaci webových aplikací, aby byly připraveny na první požadavky.

Škálovatelnost využívající technologii NUMA

Nový

Poskytuje podporu pro hardware NUMA, což umožňuje využít 32 až 128 jader procesoru. Tato podpora zajišťuje téměř okamžitý optimální výkon na hardwaru NUMA.

Omezení využití CPU službou IIS

Aktualizované

Omezuje využití procesoru, paměti a šířky pásma použitím jediného fondu aplikací v nasazení ve víceklientské architektuře.IIS 8 obsahuje další možnosti omezení.

Modul snap-in MMC (Microsoft Management Console) Správce internetové informační služby (IIS) 6.0 v sytému Windows Server 2012 je zastaralý. V některém z budoucích vydání systému Windows Server bude odebrán.

Zobrazit: