Byla tato stránka užitečná?
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Přehled webového serveru (IIS)

Publikováno: únor 2012

Aktualizováno: únor 2012

Rozsah platnosti: Windows Server 2012

Tento dokument představuje roli webového serveru (IIS) systému Windows Server® 2012, popisuje nové funkce služby IIS 8 a odkazuje na další informace o službě IIS poskytované společností Microsoft a komunitou.

Měli jste na mysli...

Role webového serveru (IIS) v systému Windows Server 2012 poskytuje bezpečnou, snadno spravovatelnou, modulární a rozšiřitelnou platformu pro spolehlivé hostování webů, služeb a aplikací. Služba IIS 8 umožňuje sdílet informace s uživateli přes Internet, intranet a extranet. Služba IIS 8 je jednotná webová platforma, do které jsou integrovány technologie IIS a ASP.NET, služby FTP, jazyk PHP a technologie Windows Communication Foundation (WCF).

Následující seznam obsahuje některé z výhod, které získáte používáním služby IIS 8:

 1. Maximalizujte webové zabezpečení prostřednictvím zmenšení stopy serveru a automatické izolace aplikací.

 2. Snadno nasazujte a spouštějte webové aplikace založené na technologii ASP.NET, klasické technologii ASP nebo jazyce PHP na jednom serveru.

 3. Izolujte aplikace přidělením jedinečné identity jednotlivým pracovním procesům a jejich automatickým spouštěním v izolovaném režimu (sandbox), čímž se ještě sníží bezpečnostní rizika.

 4. Snadno přidávejte, odebírejte a dokonce nahrazujte integrované komponenty služby IIS vlastními moduly přizpůsobenými pro požadavky zákazníka.

 5. Zrychlete svůj web pomocí integrované dynamické mezipaměti a vylepšené komprese.

Správci mohou používat roli webového serveru (IIS) k nastavení a správě většího množství webů, webových aplikací a serverů FTP. Mezi charakteristické funkce patří:

 1. Pomocí modulu Správce služby IIS lze konfigurovat funkce služby IIS a spravovat weby.

 2. Pomocí protokolu FTP (File Transfer Protocol) lze povolit vlastníkům webů odesílání a stahování souborů.

 3. Pomocí izolace webů lze zamezit vzájemnému rušení mezi weby na serveru.

 4. Je možné konfigurovat webové aplikace napsané různými technologiemi, například klasickou technologií ASP, technologií ASP.NET nebo v jazyce PHP.

 5. Pomocí prostředí Windows PowerShell lze automatizovat provádění většiny úloh správy webového serveru.

 6. Můžete nakonfigurovat více webových serverů do jedné serverové farmy, kterou lze spravovat pomocí služby IIS.

 7. Můžete využít všechny výhody hardwaru NUMA a získat optimální výkon serveru podporujícího platformu NUMA.

V následující tabulce jsou uvedeny některé nové funkce služby IIS 8:

 

Funkce Nová nebo aktualizovaná Souhrn

Centralizované certifikáty

Nová

Poskytuje jedno úložiště certifikátů SSL pro serverovou farmu a usnadňuje správu vazeb SSL.

Dynamická omezení IP adres

Nová

Umožňuje správcům nakonfigurovat službu IIS 8, aby blokovala přístup z IP adres, které překročí určitý počet požadavků, a nastavit chování vůči blokované IP adrese.

Omezení počtu pokusů o přihlášení k FTP

Nová

Omezuje počet neúspěšných pokusů o přihlášení k účtu FTP, které lze uskutečnit v daném časovém období.

Indikace názvu serveru (SNI)

Nová

Rozšiřuje protokoly SSL a TSL, aby umožňovaly použití názvu virtuální domény nebo hostitele k identifikaci koncového bodu sítě.

Inicializace aplikace

Nová

Umožňuje správcům webu nakonfigurovat službu IIS 8, aby inicializovala webové aplikace, které tak budou připraveny na první požadavek.

Škálovatelnost dle využívající technologii NUMA

Nová

Poskytuje podporu pro hardware NUMA, který umožňuje seskupit 32–128 jader procesorů. Podpora umožňuje získat téměř optimální výkon hardwaru NUMA hned po nasazení.

Omezení využití CPU službou IIS

Aktualizovaná

Omezuje spotřebu výkonu procesoru, paměti a šířky pásma jedním fondem aplikací v režimu nasazení více klientů. Služba IIS 8 zahrnuje také další možnosti omezení.

Modul snap-in konzoly MMC (Microsoft Management Console) Správce služby IIS 6.0 se v systému Windows Server 2012 nepoužívá. Z budoucí verze systému Windows Server bude odebrán.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft