Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Možnosti instalace Windows Serveru

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Tento dokument shrnuje rozdíly mezi možnostmi instalace, které jsou dostupné pro Windows Server® 2012, včetně funkcí, které se s jednotlivými možnostmi nainstalují, možnostmi správy dostupnými po instalaci a včetně toho, jak mezi možnostmi instalace přepínat během používání. Také vysvětluje rozdíly mezi Serverovým grafickým prostředím a minimálním serverovým rozhraním a to, jak mezi nimi přepínat. Kromě toho popisuje, jak používat funkce na vyžádání k dalšímu snížení nároků na místo na disku prostřednictvím zahrnutí binárních souborů pouze pro role serveru, které skutečně používáte.

Když instalujete Windows Server 2012, můžete si vybrat instalaci jádra serveru nebo server s grafickým uživatelským rozhraním. Server s grafickým uživatelským rozhraním je možnost pro Windows Server 2012 odpovídající úplné instalaci ve Windows Serveru 2008 R2. Možnost Instalace jádra serveru snižuje požadované místo na disku, potenciální prostor pro útok a především požadavky na údržbu, proto doporučujeme, abyste zvolili možnost Instalace jádra serveru, pokud nemáte konkrétní požadavky na další prvky uživatelského rozhraní a nástroje pro správu grafického rozhraní zahrnuté v možnosti Server s grafickým uživatelským rozhraním. Z toho důvodu je teď Instalace jádra serveru součástí výchozího nastavení. Vzhledem k tomu, že můžete mezi těmito možnostmi kdykoli volně přepínat, můžete nejdříve nainstalovat možnost Server s grafickým uživatelským rozhraním, pomocí grafických nástrojů nakonfigurovat server a potom přepnout na možnost Instalace jádra serveru.

Přechodného stavu můžete docílit tak, že začnete s instalací Serveru s grafickým uživatelským rozhraním a pak odeberete Serverové grafické prostředí. Výsledkem je server, který zahrnuje Minimální rozhraní serveru, konzolu Microsoft Management Console (MMC) a některé součásti Ovládacích panelů. Další informace najdete v tomto dokumentu v části Minimální rozhraní serveru.

Kromě toho můžete po dokončení instalace kterékoli z těchto možností úplně odebrat binární soubory pro role serveru a funkce, které nepotřebujete, a tím uspořit místo na disku a ještě více zmenšit prostor pro útok. Další informace najdete v tomto dokumentu v části Funkce na vyžádání.

Server v režimu Minimální rozhraní serveru potřebuje asi o 300 MB méně místa na disku než stejný server v režimu Server s grafickým uživatelským rozhraním. Server v režimu Jádro serveru potřebuje asi o 4 GB méně místa na disku než stejný server v režimu Server s grafickým uživatelským rozhraním. Abyste dosáhli nejmenších možných nároků instalace na místo, začněte s instalací typu Jádro disku a pak pomocí Instalace funkcí na vyžádání úplně odeberte všechny role a funkce serveru, které nepotřebujete.

Při zvolení této možnosti se standardní uživatelské rozhraní (Serverové grafické prostředí) nenainstaluje a server se spravuje přes příkazový řádek, Windows PowerShell nebo vzdáleně.

 • Uživatelského rozhraní: Příkazový řádek (Serverové grafické prostředí se nenainstaluje.)

 • Instalace, konfigurace a odinstalace rolí serveru místně: Na příkazovém řádku pomocí Windows PowerShellu

 • Instalace, konfigurace a odinstalace rolí serveru vzdáleně: Přes Správce serveru, Nástroje pro vzdálenou správu serveru nebo Windows PowerShell

  System_CAPS_notePoznámka

  V případě Nástrojů pro vzdálenou správu serveru je potřeba použít verzi Windows 8.

 • Konzola Microsoft Management Console: Není dostupná místně.

 • Desktopové prostředí: Není dostupné.

 • Dostupné role serveru: 

  • Služba AD CS (Active Directory Certificate Services)

  • Služba Active Directory Domain Services

  • Server DHCP

  • Server DNS

  • Souborová služba (včetně Správce prostředků souborového serveru)

  • Služba AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)

  • Hyper-V

  • Tiskové a dokumentové služby

  • Služba multimediálních datových proudů

  • Webový server (včetně některých součástí ASP.NET)

  • Windows Server Update Server

  • Server AD RMS (Active Directory Rights Management Server)

  • Server pro směrování a vzdálený přístup a následující dílčí role:

   • Zprostředkovatel připojení ke službě Vzdálená plocha

   • Správa licencí

   • Virtualizace

 • Převod na instalaci serveru s grafickým uživatelským rozhraním přes Windows PowerShell: Postupujte podle kroků v níže uvedeném postupu.

  System_CAPS_notePoznámka

  Všechny rutiny je potřeba spouštět z řádku Windows PowerShellu se zvýšenou úrovní oprávnění.

Použití Windows PowerShellu k převodu z instalace typu Jádro serveru na instalaci serveru s grafickým uživatelským rozhraním

 1. Určete číslo indexu image serveru s grafickým uživatelským rozhraním (třeba SERVERDATACENTER, ne SERVERDATACENTERCORE) s Get-WindowsImage -ImagePath <path to wim>\install.wim.

 2. Spusťte příkaz Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell –Restart –Source c:\mountdir\windows\winsxs.

 3. Pokud chcete jako zdroj místo souboru WIN použít službu Windows Update, použijte tuto rutinu Windows PowerShellu:

  Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell –Restart

V případě této možnosti se nainstaluje standardní uživatelské rozhraní a všechny nástroje. Role a funkce serveru se nainstalují pomocí Správce serveru nebo jinými metodami.

 • Uživatelské rozhraní: Standardní grafické uživatelské rozhraní (Serverové grafické prostředí). Serverové grafické prostředí zahrnuje nové prostředí Windows 8, ale nezahrnuje Windows Store ani podporu pro aplikace pro Windows Store. Pokud chcete povolit podporu pro Windows Store a aplikace pro Windows Store, nainstalujte funkci Desktopové prostředí.

 • Instalace, konfigurace a odinstalace rolí serveru místně: Pomocí Správce serveru nebo Windows PowerShellu

  Instalace, konfigurace a odinstalace rolí serveru vzdáleně: Přes Správce serveru, Vzdálený server, Nástroje pro vzdálenou správu serveru nebo Windows PowerShell

 • Konzola Microsoft Management Console: Nainstalovaná

 • Desktopové prostředí: Instalovatelné přes Správce serveru nebo Windows PowerShell

 • Převod na instalaci typu Jádro serveru pomocí Windows PowerShellu: Spusťte následující rutinu:

  Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra -Restart

Pokud jste při původní instalaci vybrali možnost Server s grafickým uživatelským rozhraním a pak pomocí příkazu uvedeného výše přešli na instalaci typu Jádro serveru, můžete se později vrátit k instalaci Server s grafickým uživatelským rozhraním, aniž byste museli zadat zdroj. Potřebné soubory totiž zůstanou uložené na disku, i když už nebudou nainstalované. Další informace a pokyny, jak úplně odebrat soubory Serveru s grafickým uživatelským rozhraním z disku, najdete v tomto dokumentu v části Funkce na vyžádání.

Při převodu na instalaci typu Jádro serveru se funkce systému Windows, role serveru a nástroje pro správu grafického uživatelského rozhraní, které vyžadují instalaci Server s grafickým uživatelským rozhraním, odinstalují automaticky. Když zadáte ve Windows PowerShellu možnost -WhatIf, zobrazí se přesný výčet funkcí, na které bude mít tento převod vliv.

System_CAPS_notePoznámka

Pokud byl server v režimu Jádro serveru a přepnuli jste ho do režimu Server s grafickým uživatelským rozhraním, pak se po kliknutí na dlaždici na úvodní obrazovce, která spouští Internet Explorer, objeví chyba Aplikace se nedá otevřít. Tento problém opravíte tak, že přejdete na Možnosti Internetu a vyberete Otevírat dlaždice aplikace Internet Explorer na ploše.

V systému Windows Server 2012 můžete odebrat Serverové grafické prostředí. Výsledkem je Minimální rozhraní serveru. To se podobá instalaci Server s grafickým uživatelským rozhraním, ale není v něm nainstalovaný Internet Explorer 10, Průzkumník Windows, plocha ani obrazovka Start. Zahrnuté jsou ale tyto součásti: konzola Microsoft Management Console (MMC), Správce serveru a některé součásti Ovládacích panelů.

Od instalace Server s grafickým uživatelským rozhraním můžete převod na Minimální rozhraní serveru provádět pomocí Správce serveru kdykoli.

System_CAPS_notePoznámka

Když některé z těchto možností změníte, budete muset server restartovat, aby se změna projevila.

V následující tabulce najdete přehled nastavení, která je potřeba nakonfigurovat ve Správci serveru (nebo rutin ve Windows PowerShellu) k docílení daného stavu instalace:

K docílení stavu instalace v jednotlivých sloupcích...

Možnost instalace Jádro serveru

Minimální rozhraní serveru

Možnost instalace Server s grafickým uživatelským rozhraním (GUI)

Nainstalovaná funkce Desktopové prostředí

Ve Správci serveru vyberte tyto funkce:

žádné

Nástroje a infrastruktura pro správu grafického rozhraní

Nástroje a infrastruktura pro správu grafického rozhraní, Serverové grafické prostředí

Nástroje a infrastruktura pro správu grafického rozhraní, Serverové grafické prostředí, Desktopové prostředí

Nebo spusťte příkaz Windows PowerShellu install/uninstall s těmito hodnotami pro parametr Name (Název):

žádné

Server-Gui-Mgmt-Infra

Server-Gui-Mgmt-Infra, Server-Gui-Shell

Server-Gui-Mgmt-Infra, Server-Gui-Shell, Desktop-Experience

V předchozích verzích Windows platilo, že i v případě, že byla role nebo funkce serveru zakázaná, binární soubory pro ni byly dál na disku, kde zabíraly místo. V systému Windows Server 2012 můžete roli nebo funkci nejen zakázat, ale můžete také úplně odebrat její soubory. Ve Správci serveru se pak pro ni zobrazí stav Odebráno a v nástroji Dism.exe stav Zakázáno s odebranou datovou částí. Pokud chcete znovu nainstalovat úplně odebranou roli nebo funkci, musíte mít přístup ke zdroji instalace.

K úplnému odebrání role nebo funkce použijte parametr –Remove rutiny Uninstall-WindowsFeature Windows PowerShellu. Když třeba chcete úplně odebrat Průzkumníka Windows, Internet Explorer a závislé součásti, spusťte tento příkaz Windows PowerShellu:

Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Shell -Remove

Pokud chcete nainstalovat roli nebo funkci, která byla úplně odebrána, použijte parametr –Source rutiny Install-WindowsFeature Windows PowerShellu. Parametr –Source určuje cestu k imagi WIM a indexové číslo image. Pokud parametr –Source nezadáte, použije systém Windows ve výchozím nastavení službu Windows Update. Virtuální pevné disky, které jsou offline, se nedají použít jako zdroj pro instalaci zcela odebraných rolí nebo funkcí.

Podporují se pouze zdroje součástí z naprosto stejné verze Windows. Například zdroj součástí odvozený od Windows Serveru Developer Preview není platným zdrojem instalace pro server se systémem Windows Server 2012.

Pokud chcete nainstalovat odebranou roli nebo funkci pomocí image WIM, proveďte tyto kroky a použijte tyto rutiny Windows PowerShellu:

 1. Spusťte příkaz Get-windowsimage –imagepath <path to wim>\install.wim, a poznamenejte si index image systému Windows Server 2012.

 2. Install-WindowsFeature <featurename> -Source wim:<path>:<index>, kde:

  FeatureName je název role nebo funkce z příkazu Get-WindowsFeature.

  Path je cesta k přípojnému bodu WIM.

  Index je index image serveru z kroku 1.

Příklad: Install-WindowsFeature <featurename> -Source wim:d:\sources\install.wim:4

Zdroj pro servery, které jsou členy domény, můžete také zadat pomocí zásad skupiny. Přejděte na Konfigurace počítače > Šablony pro správu > Systém > Zadat nastavení pro instalaci volitelných součástí a opravu součástí.

System_CAPS_notePoznámka

Na schopnost systému získat přístup k funkcím Windows pro instalaci přes síť mohou mít vliv nastavená oprávnění. Proces důvěryhodného instalačního programu běží pod účtem počítače. Pokud narazíte na potíže s přístupem k síti, zkuste pomocí příkazu net use (například net use * \\path\to\network nebo rutiny New-PSDrive -Name Z -PSProvider Filesystem -Root "\\path\to\network) připojit síťový zdroj a pak ho zkopírujte do místní složky. Jako zdroj instalace pak použijte místní kopii.

Na základě těchto příkladů můžete získat představu o tom, která možnost instalace může být nejvhodnější pro vaše potřeby nasazení:

 • Instalace typu Jádro serveru vyžaduje přibližně o 4 GB méně místa než instalace Server s grafickým uživatelským rozhraním. Při instalacích typu Jádro serveru na virtuálních počítačích můžete dosáhnout výrazné úspory místa, protože není potřeba ukládat soubory grafického uživatelského rozhraní na disku virtuálního počítače.

 • Servery mají často relativně velké množství paměti a komplexní disková pole a inicializace obou těchto prostředků může při spuštění zabrat poměrně velké množství času. Díky tomu, že instalace typu Jádro serveru minimalizuje počet restartování potřebných při aktualizacích, se snižuje frekvence, při které se musí disková pole a paměť znovu inicializovat.

 • Některé serverové aplikace jsou závislé na určitých knihovnách, aplikacích, souborech a službách Windows, které nejsou v instalaci typu Jádro serveru dostupné, ale správce chce využít výhod snížené potřeby aktualizovat typické instalace typu Jádro serveru. Minimální rozhraní serveru nabízí další kompatibilitu při současném zachování nižších nároků na systém (i když v menší míře než v případě instalace typu Jádro serveru).

 • Funkce na vyžádání je možné použít ke snížení nároků v případě nasazení virtuálních počítačů, a sice odebráním rolí a funkcí, které se na virtuálních počítačích nikdy nenasadí. V závislosti na tom, které role a funkce se na virtuálních počítačích použijí, je možné snížit velikost o více než 1 GB.

Tato tabulka shrnuje, které funkce jsou dostupné místně v závislosti na zvolené možnosti instalace.

Možnost instalace Jádro serveru

Minimální rozhraní serveru

Možnost instalace Server s grafickým uživatelským rozhraním (GUI)

Nainstalovaná funkce Desktopové prostředí

Příkazový řádek

dostupná

dostupná

dostupná

dostupná

Windows PowerShell nebo Microsoft .NET

dostupná

dostupná

dostupná

dostupná

Server Manager

není dostupná

dostupná

dostupná

dostupná

Konzola Microsoft Management Console

není dostupná

dostupná

dostupná

dostupná

Ovládací panely

není dostupná

není dostupná

dostupná

dostupná

Aplety Ovládacích panelů

není dostupná

některé dostupné

dostupná

dostupná

Průzkumník Windows

není dostupná

není dostupná

dostupná

dostupná

Hlavní panel

není dostupná

není dostupná

dostupná

dostupná

Oznamovací oblast

není dostupná

není dostupná

dostupná

dostupná

Internet Explorer

není dostupná

není dostupná

dostupná

dostupná

Integrovaný systém nápovědy

není dostupná

není dostupná

dostupná

dostupná

Motivy

není dostupná

není dostupná

není dostupná

dostupná

Prostředí systému Windows 8

není dostupná

není dostupná

není dostupná

dostupná

Windows Store a podpora pro aplikace pro Windows Store

není dostupná

není dostupná

není dostupná

dostupná

Windows Media Player

není dostupná

není dostupná

není dostupná

dostupná

Podrobné informace o práci se serverem v režimu jádra serveru najdete v tématu Konfigurace a správa instalací jádra serveru.

1.5

Zobrazit: