Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Možnosti instalace Windows Server

Tento dokument shrnuje rozdíly mezi možností instalace k dispozici pro systém Windows Server ® 2012, včetně funkcí, které jsou nainstalovány s každé možnosti, možnosti správy, které jsou k dispozici po instalaci a jak se přepínat mezi možnostmi instalace během používání. To také vysvětluje rozdíly mezi grafické prostředí serveru a minimální rozhraní serveru a jak se mezi nimi přepínat. Navíc to popisuje, jak používat funkce na požádání dále snížit stopy disku tím, že binární soubory pro pouze role serveru, které skutečně používáte.

Při instalaci Windows Server 2012, můžete si vybrat mezi Instalace jádra serveru a serveru s GUI. Možnost "Server s GUI" je ekvivalentem Windows Server 2012 možnost úplné instalace v systému Windows Server 2008 R2. Možnost "Instalace Server Core" redukuje požadované místo na disku, potenciální útoku a zejména správu požadavků, proto doporučujeme, pokud nemáte konkrétní potřebu další uživatelské rozhraní prvky a nástroje pro grafické správu jsou zahrnuty v "Server s GUI" možnost zvolit instalace Server Core. Z tohoto důvodu instalace jádra serveru je nyní ve výchozím nastavení. Protože můžete volně přepínat mezi těmito možnostmi a kdykoli později, jeden přístup může být zpočátku nainstalovat Server s možností grafického uživatelského rozhraní, použijte grafické nástroje pro konfiguraci serveru a později přejdete na možnost instalace jádra serveru.

Přechodný stav je možné kde začínat s GUI instalace serveru a odstraňte Server grafický Shell, což v serveru, který zahrnuje "Minimální rozhraní serveru," Microsoft Management Console (MMC), Správce serverů a podmnožinu ovládacích panelů. Naleznete v části "Minimální rozhraní serveru" tohoto dokumentu další informace.

Navíc po dokončení instalace možnost, můžete úplně odebrat binární soubory pro role a funkce, které potřebujete, a tím šetřit místo na disku a snížením rizika útoku ještě dále serveru. Naleznete v části "Funkce na požádání" tohoto dokumentu další informace.

Server v režimu minimální rozhraní serveru je menší než na stejný server v serveru s GUI režimu asi 300 MB. Server v režimu jádra serveru je menší než na stejný server v serveru s GUI režimu asi 4 GB. Pro nejmenší možný instalace stopy začít s instalací jádra serveru a poté zcela odstranit všechny rolí nebo funkcí není nutné při použití funkcí na požádání.

Hh831786.collapse(cs-cz,WS.11).gif Pokud zvolíte možnost instalace Server Core

Pomocí této možnosti není nainstalován standardní uživatelské rozhraní ("Server grafického prostředí");Správa serveru pomocí příkazového řádku prostředí Windows PowerShell nebo vzdálené metodami.

 • Uživatelské rozhraní: příkazový řádek (grafické prostředí serveru není nainstalován)

 • Instalovat, konfigurovat, odinstalujte role serveru místně: na příkazovém řádku prostředí Windows PowerShell.

 • Instalovat, konfigurovat, odinstalujte role serveru dálkově: Správce serverů, vzdálený Server Administration nástroje (RSAT) nebo Windows PowerShell.

  Hh831786.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
  U RSAT je nutné použít verzi Windows 8.

 • Microsoft Management Console: není k dispozici místně.

 • Desktop zkušenosti: není k dispozici.

 • Role serveru k dispozici:

  • Služby Active Directory Certificate Services

  • Služby Active Directory Domain Services

  • DHCP Server

  • DNS Server

  • Souborové služby (včetně správce prostředků souborového serveru)

  • Active Directory lehké Directory Services (AD LDS)

  • Hyper-V

  • Tiskové a dokumentové služby

  • Služby datových proudů

  • Webový Server (včetně podmnožinu technologie ASP.NET)

  • Windows Server Update Server

  • Active Directory práv Management Server

  • Služba Směrování a vzdálený přístup serveru a následující sub-roles:

   • Zprostředkovatele připojení k vzdálené ploše služby

   • Licencování

   • Virtualizace

 • Převést na Server s GUI instalace prostředí Windows PowerShell: podle pokynů v následující proceduře.

  Hh831786.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
  Všechny rutiny musí být spuštěn z řádku se zvýšenými oprávněními systému Windows PowerShell.

Hh831786.collapse(cs-cz,WS.11).gif Použití prostředí Windows PowerShell pro převod z instalace jádra serveru na Server s GUI instalace

 1. Určete číslo indexu pro Server s GUI obrazu (například, SERVERDATACENTER, SERVERDATACENTERCORE) s Get-WindowsImage -ImagePath <path to wim>\install.wim .

 2. Spustit Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell –Restart –Source c:\mountdir\windows\winsxs

 3. Případně pokud chcete používat Windows Update jako zdroj namísto souboru WIM, použijte tento Windows PowerShell cmdlet:

  Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell –Restart

Hh831786.collapse(cs-cz,WS.11).gif Pokud zvolíte Server s možností GUI

Pomocí této možnosti standardní uživatelské rozhraní a všechny nástroje jsou nainstalovány. Role a funkce serveru jsou nainstalovány pomocí Správce serveru nebo jinými metodami.

 • Uživatelské rozhraní: standardní grafické uživatelské rozhraní ("Server grafického prostředí"). Grafické prostředí serveru zahrnuje nové prostředí Windows 8, ale nezahrnuje úložiště systému Windows nebo podpora pro Windows Store aplikace. Chcete-li povolit podporu pro úložiště systému Windows a Windows Store apps, nainstalujte funkci možnosti práce s počítačem.

 • Instalovat, konfigurovat, odinstalujte role serveru místně: správce serveru nebo pomocí prostředí Windows PowerShell

  Instalovat, konfigurovat, odinstalujte role serveru dálkově: Správce serverů, vzdálený Server, RSAT nebo Windows PowerShell

 • Microsoft Management Console: nainstalované

 • Desktop zkušenosti: lze nainstalovat pomocí Správce serveru nebo Windows PowerShell

 • Pro konverzi do instalace jádra serveru se systémem Windows PowerShell: spustit následující cmdlet:

  Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra -Restart

Nejprve nainstalovat na serveru s možností GUI a poté použijte výše uvedený příkaz převést do instalace jádra serveru, můžete později vrátit k serveru s GUI instalace bez určení zdroj. To je proto nezbytné soubory zůstávají uloženy na disku, i když jsou již nainstalovány. Další informace a pokyny k úplnému odstranění serveru s GUI soubory z disku, naleznete v části "Funkce na požádání" tohoto dokumentu.

Pokud převedete do instalace jádra serveru, funkce systému Windows, role serveru a nástroje pro správu GUI, které vyžadují Server s GUI instalace bude odinstalována automaticky. Můžete určit, -WhatIf možnost v systému Windows PowerShell vidět přesně jaké funkce budou ovlivněny konverze.

V systému Windows Server 2012 můžete odebrat serveru grafický Shell, což v "Minimální rozhraní serveru." To je podobné serveru s instalací GUI, ale Internet Explorer 10, Průzkumník Windows, plochy a na obrazovce Start nejsou nainstalovány. Microsoft Management Console (MMC), Správce serverů a podmnožinu ovládacího panelu jsou stále přítomny.

Počínaje Server s GUI instalace, můžete převést na minimální rozhraní serveru kdykoliv pomocí Správce serveru.

Hh831786.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
Když změníte některou z těchto možností, budete muset restartovat server se změna projevila.

Naleznete v tabulce níže Shrnutí které výběrů, aby se v správce serveru (nebo rutin) v prostředí Windows PowerShell v, aby se stav dané instalace:

K dosažení stavu instalace v každém sloupci... Možnost instalace jádra serveru Minimální rozhraní serveru Server s možností instalace GUI Nainstalované funkce plochy zkušenosti

V správce serveru vyberte tyto rysy:

žádný

Grafické nástroje pro správu a infrastruktura

Grafické nástroje a infrastrukturu, Server grafické prostředí

Grafické nástroje a infrastrukturu, Server grafické prostředí, pracovní prostředí

Nebo spusťte příkazy instalovat/odinstalovat Windows PowerShell s těmito hodnotami parametru Name:

žádný

Server-Gui-Mgmt-Infra

Server-Gui-Mgmt-Infra, Server-Gui-Shell

Server-Gui-Mgmt-Infra, Server-Gui-Shell, Desktop-Experience

V předchozích verzích systému Windows i když pevná role serveru nebo funkce byla vypnuta, binární soubory pro to byly stále přítomny na disku, konzumovat prostor. V systému Windows Server 2012 Nejenže můžete zakázat příslušnou roli nebo funkci, ale také zcela odeberete její soubory, stát se ukazuje jako "odstraněn" v správce serveru nebo "zakázané datové části odstraněny" Dism.exe. Roli nebo funkci, která byla zcela odstranit, musíte mít přístup ke zdroji instalace.

Chcete-li zcela odebrat příslušnou roli nebo funkci, –Remove s Uninstall-WindowsFeature rutiny prostředí Windows PowerShell. Například úplně odebrat Windows Explorer, Windows Internet Explorer a závislé součásti, spusťte následující příkaz systému Windows PowerShell:

Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Shell -Remove

Chcete-li nainstalovat příslušnou roli nebo funkci, která byla zcela odstraněna, pomocí Windows PowerShell –Source možnost Install-WindowsFeature Rutin pro správce serveru. Na –Source Určuje cestu k bitové kopie WIM a rejstříkové číslo z obrázku. Pokud není zadán –Source možnost, použije systém Windows Windows Update ve výchozím nastavení. Offline VHD nelze použít jako zdroj pro instalaci role nebo funkce, které byly zcela odstraněny.

Podporovány jsou pouze součástí zdroje od přesně stejnou verzi systému Windows. Například součást zdroj z Windows Server Developer Preview není platným zdrojem instalace pro server se systémem Windows Server 2012.

Instalace odstraněny role nebo funkce pomocí bitové kopie WIM, použijte kroky a rutiny prostředí Windows PowerShell:

 1. Spustit Get-windowsimage –imagepath <path to wim>\install.wim a poznamenejte si indexu obrázku Windows Server 2012.

 2. Install-WindowsFeature <featurename> -Source wim:<path>:<index> , kde:

  Název_funkce je název role nebo funkce z Get-WindowsFeature

  Cesta je cesta k WIM přípojného bodu

  Index je index server obrazu z kroku 1.

Například: Install-WindowsFeature <featurename> -Source wim:d:\sources\install.wim:4

Můžete také určit zdroj pro servery, které jsou členy domény pomocí zásady skupiny. Přejděte na Konfigurace počítače >Šablony pro správu >Systém >"Zadejte nastavení pro instalaci volitelných součástí a součástí opravy"

Hh831786.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
Oprávnění může ovlivnit schopnost systému přístupu k funkcím systému Windows pro instalaci v síti. Trusted instalační proces spuštěn v účtu počítače. Pokud narazíte na problémy s přístup k síti, zkuste vydávání síť příkazem (například, net use * \\path\to\network , nebo se New-PSDrive -Name Z -PSProvider Filesystem -Root "\\path\to\network ) připojit síťový zdroj a pak zkopírovat zdrojové lokálně. Pak pomocí místní kopie jako zdroj instalace.

Tyto příklady dát vám představu, jak můžete zvolit možnosti instalace, které by mohly být nejvhodnější pro potřeby nasazení:

 • Instalace jádra serveru vyžadují přibližně 4 méně místa než na serveru s instalací GUI. Pomocí instalace Server Core na virtuální počítače, lze dosáhnout úspory významný prostor tím, že nemají na GUI soubory na disku virtual machine.

 • Servery mají často poměrně velké množství paměti a složité diskové pole, které může trvat značnou dobu inicializovat při spuštění. Protože instalace jádra serveru minimalizovat počet restartování pro aktualizace, se sníží frekvence, na které disku pole a paměti musí být znovu inicializována.

 • Některé serverové aplikace jsou závislé na určitých Windows služby, knihovny, aplikace a soubory, které nejsou dostupné v instalacích serverového jádra, ale správce chce využít sníženou potřebu aktualizace typické instalace jádra serveru. Minimální rozhraní serveru nabízí další kompatibilitu zároveň stále udržuje sníženou systém stopu (i když se v menší míře než instalace Server Core).

 • Funkce na vyžádání lze použít ke snížení stopy pro zavedení VM odebráním rolí a funkcí, které nikdy nasazen v virtuální počítače. Podle role a funkce používané v virtuální počítače je možné snížit velikost o více než 1 GB.

Tato tabulka shrnuje, které funkce jsou k dispozici místně podle možnosti instalace zvolíte.

Možnost instalace jádra serveru Minimální rozhraní serveru Server s možností instalace GUI Nainstalované funkce plochy zkušenosti

Příkazový řádek

k dispozici

k dispozici

k dispozici

k dispozici

Windows PowerShell a Microsoft .NET

k dispozici

k dispozici

k dispozici

k dispozici

Správce serveru

není k dispozici

k dispozici

k dispozici

k dispozici

Microsoft Management Console

není k dispozici

k dispozici

k dispozici

k dispozici

Ovládací panely

není k dispozici

není k dispozici

k dispozici

k dispozici

V Ovládacích panelech

není k dispozici

některé k dispozici

k dispozici

k dispozici

Průzkumník Windows

není k dispozici

není k dispozici

k dispozici

k dispozici

Hlavní panel

není k dispozici

není k dispozici

k dispozici

k dispozici

Oznamovací oblast

není k dispozici

není k dispozici

k dispozici

k dispozici

Aplikace Internet Explorer

není k dispozici

není k dispozici

k dispozici

k dispozici

Systém integrované nápovědy

není k dispozici

není k dispozici

k dispozici

k dispozici

Témata

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

k dispozici

Prostředí Windows 8

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

k dispozici

Windows Store a podporu pro aplikace Windows Store

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

k dispozici

Program Windows Media Player

není k dispozici

není k dispozici

není k dispozici

k dispozici

Podrobné informace o práci s server v režimu jádra serveru naleznete v tématu Mohou konfigurovat a spravovat instalace jádra serveru .

1.4

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft