Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Hostingově přívětivá platforma webových serverů (IIS): přehled scénářů

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012

Tento dokument uvádí přehled informací o hostingově přívětivém webovém serveru Webový server a představuje několik scénářů, jak ve službě Webový server nakonfigurovat podporu různých typů webových aplikací.

Měli jste na mysli...

Webový server Webový server představuje bezpečnou, snadno spravovatelnou, modulární a rozšiřitelnou platformu pro spolehlivé hostování webů, služeb a aplikací. Tyto scénáře webového serveru uvádějí kompletní pokyny pro plánování, instalaci a konfiguraci služby ISS k hostování různých typů služeb a aplikací.

Každý scénář je úplný a samostatný. Scénáře můžete číst v libovolném pořadí a soustředit se jenom na ty z nich, které vyhovují vašim potřebám.

Scénář

Popis

Vytvoření statického webu ve službě IIS

Ukazuje, jak nainstalovat službu ISS s minimální konfigurací modulů na servery statických webů. Popisuje, jak přidat web, nakonfigurovat anonymní ověřování, nastavit výchozí dokument, nastavit kompresi statického obsahu, používat protokolování ISS a filtrovat požadavky.

Vytvoření klasického webu ASP ve službě IIS

Ukazuje, jak nainstalovat službu ISS s moduly potřebnými pro klasické weby ASP. Vysvětluje, jak přidat weby a upravit nastavení aplikací ASP.

Vytvoření webu ASP.NET ve službě IIS

Provede vás plánováním, instalací a konfigurací webu ASP.NET ve službě IIS. Popisuje, jaké moduly ISS je třeba nainstalovat. Ukazuje, jak nakonfigurovat nastavení webu ASP.NET, jako jsou například stav relace, stránky a ovládací prvky, nastavení aplikací nebo nastavení kompilace a globalizace platformy.NET. Vysvětluje, jak konfigurovat nastavení zdrojů dat. A ukazuje, jak zlepšit zabezpečení pomocí izolace aplikací, úrovní důvěryhodnosti .NET, ověřování .NET, nastavení klíčů počítače a komunikace SSL.

Vytvoření webu PHP ve službě IIS

Provede vás plánováním, instalací a konfigurací webu PHP ve službě IIS. Popisuje, jaké moduly ISS je třeba nainstalovat. Popisuje, jak nakonfigurovat důležitá nastavení PHP. Vysvětluje, jak nakonfigurovat WinCache a další rozšíření PHP. Popisuje, jak ve službě IIS zlepšit zabezpečení PHP aplikací.

Vytvoření serveru FTP ve službě IIS

Ukazuje, jak nainstalovat FTP na existující webový server IIS. Popisuje, jak přidat server FTP a nakonfigurovat výchozí nastavení serveru FTP, podporu brány firewall, izolaci uživatelů a možnosti procházení adresářů. Ukazuje, jak nakonfigurovat omezení počtu pokusů o přihlášení, filtrování žádostí, protokolování FTP a zprávy FTP.

Vytvoření webové farmy se servery služby IIS

Provede vás plánováním, instalací a konfigurací jednoduché webové farmy se servery služby IIS. Pomůže vám naplánovat a nakonfigurovat infrastrukturu farmy. Ukazuje, jak pomocí Směrování žádostí na aplikace (ARR) nastavit vyrovnávání zatížení. Popisuje, jak nastavit sdílený obsah a sdílenou konfiguraci. Ukazuje, jak nastavit centrální úložiště certifikátů pro certifikáty SSL. Vysvětluje, jak na serverové farmě nastavit FTP a Nasazení webu.

Ať už jste IT profesionál, webový vývojář nebo si jenom chcete nastavit vlastní webový server, tento scénář vám pomůže s instalací služby IIS a její konfigurací tak, aby vyhovovala vaší webové aplikaci.

Zobrazit: