Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Makecab

Publikováno: březen 2012

Aktualizováno: duben 2012

Rozsah platnosti: Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP

Package existing files into a cabinet (.cab) file.

makecab [/v[n]] [/d var=<value> ...] [/l <dir>] <source> [<destination>]
makecab [/v[<n>]] [/d var=<value> ...] /f <directives_file> [...]

 

Parameter Description

<source>

File to compress.

<destination>

File name to give compressed file. If omitted, the last character of the source file name is replaced with an underscore (_) and used as the destination.

/f <directives_file>

A file with makecab directives (may be repeated).

/d var=<value>

Defines variable with specified value.

/l <dir>

Location to place destination (default is current directory).

/v[<n>]

Set debugging verbosity level (0=none,...,3=full).

/?

Displays Help at the command prompt.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft