Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Arp
At
Cd
Cls
Cmd
Del
Dir
Fc
For
Ftp
If
Ldp
Lpq
Lpr
Md
Mmc
Msg
Nlb
Rcp
Rd
Reg
Rem
Ren
Rsh
Rsm
Rss
Sc
Set
Sfc
Ver
Vol
Collapse the table of content
Expand the table of content
Expand Minimize

Net view

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: duben 2012

Rozsah platnosti: Windows 7, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP

Displays a list of domains, computers, or resources that are being shared by the specified computer. Used without parameters, net view displays a list of computers in your current domain.

net view [\\ComputerName [/CACHE] | [/ALL] | /DOMAIN[:DomainName]]

 

Parameter Definition

\\ComputerName

Specifies the computer that contains the shared resources that you want to view.

/CACHE

Displays the offline client caching settings for the resources on the specified computer.

/ALL

Displays all the shares including the $ shares

/domain[:DomainName]

Specifies the domain for which you want to view the available computers. If you omit DomainName, /domain displays all of the domains in the network.

 • Use the net view command to display a list of computers. The output is similar to the following:

  Server Name      Remark
  -------------------------------------------------
  \\Production     Production file server
  \\Print1       Printer room, first floor
  \\Print2       Printer room, second floor
  

To see a list of the resources shared by the \\Production computer, type:

net view \\production

To see a list of the computers in the sales domain or workgroup, type:

net view /domain:sales

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft