Byla tato stránka užitečná?
Váš názor na tento obsah je důležitý. Sdělte nám, co si myslíte.
Další podněty?
Zbývající počet znaků: 1500
Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Arp
At
Cd
Cls
Cmd
Del
Dir
Fc
For
Ftp
If
Ldp
Lpq
Lpr
Md
Mmc
Msg
Nlb
Rcp
Rd
Reg
Rem
Ren
Rsh
Rsm
Rss
Sc
Set
Sfc
Ver
Vol
Sbalit obsah
Rozbalit obsah
Expand Minimize

Diskperf

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: duben 2012

Rozsah platnosti: Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP

In Windows 2000, physical and logical disk performance counters are not enabled by default.

Diskperf is included in Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2008 R2, and Windows 7 so that it can be used to remotely enable or disable physical or logical disk performance counters on computers running Windows 2000.

diskperf [-Y[D|V] | -N[D|V]] [\\computername]

 

Option Description

-?

Displays context sensitive help.

-Y

Start all disk performance counters when the computer restarts.

-YD

Enable disk performance counters for physical drives when the computer restarts.

-YV

Enable disk performance counters for logical drives or storage volumes when the computer restarts.

-N

Disable all disk performance counters when the computer restarts.

-ND

Disable disk performance counters for physical drives when the computer restarts.

-NV

Disable disk performance counters for logical drives or storage volumes when the computer restarts.

\\<computername>

Specify the name of the computer where you want to enable or disable disk performance counters.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft