Správa klienta služby Windows Azure AD

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: duben 2013

Platí pro: Office 365, Windows Azure, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Jakožto správce jednoho či více předplatných cloudových služeb společnosti Microsoft můžete pro správu nastavení klienta organizace používat portál účtu Windows Intune, Office 365, případně portál Windows Azure Active Directory. Další informace o používání vašeho klienta naleznete v tématu Co je klient služby Windows Azure AD?.

Z kterékoli stránky portálu můžete provádět následující akce:

 • Vytvářejte a spravujte uživatele a skupiny.

 • Správa cloudových služeb společnosti Microsoft, které má vaše organizace předplaceny

 • Nastavení místní integrace s vaší adresářovou službou

Portál služby Windows Azure AD, portál účtu služeb Office 365 i portál služby Windows Intune čtou i zapisují v rámci jedné sdílené instance služby Windows Azure AD spojené s klientem vaší organizace (jak vidíte na následujícím obrázku).  Tímto způsobem fungují portály jako front-end rozhraní, ve kterých se načítají/upravují data adresářů uložená v rámci klienta. Můžete také použít stáhnutelné rutiny prostředí Windows PowerShell, které vám pomohou spravovat vaše data klienta uložená v rámci služby Windows Azure AD.

Jak portály fungují se službou Windows Azure AD

Výše uvedené portály účtů a přidružené rutiny prostředí Windows PowerShell používané pro službu Windows Azure AD za účelem správy uživatelů a vašeho předplatného jsou založené na platformě Windows Azure AD.

CautionUpozornění
Pokud provedete změny dat své organizace pomocí portálů (nebo rutin) uvedených na obrázku výše a jste přihlášeni v rámci kontextu jedné z těchto služeb, je důležité vědět, že taková změna se při příštím přihlášení v rámci kontextu dané služby projeví také na všech ostatních portálech, protože tato data jsou sdílena v rámci služeb, jejichž předplatné máte ve svém klientovi.

Pokud jste například pomocí portálu účtu služeb Office 365 znemožnili uživateli přihlášení, bude tato akce znemožňovat uživateli přihlášení také k jakékoli jiné službě, kterou má vaše organizace aktuálně předplacenu, a pokud byste následně načetli stejný uživatelský účet v kontextu portálu účtu služby Windows Intune, viděli byste, že je daný uživatel blokován.

Další informace o tom, jak používat rutiny prostředí Windows PowerShell ke správě vašeho klienta naleznete v tématu Use Windows PowerShell cmdlets to manage your cloud service.

Co je portál účtu?

Pomocí portálu účtu můžete spravovat své předplatné služeb Office 365 nebo služby Windows Intune a určit, kteří uživatelé budou mít přístup ke konkrétním službám. Z portálu účtu můžete provádět takové činnosti, jako je například ruční přidání uživatelských účtů nebo skupin zabezpečení, konfigurace a správa nastavení služby, kontrola stavu služby a přístup k online nápovědě.

Služba Windows Azure AD aktuálně podporuje front-end přístup k datům předplatného vaší organizace pomocí jednoho či více následujících portálů účtů v závislosti na tom, zda máte předplacenu příslušnou službu:

 • Portál účtu služeb Office 365

 • Portál účtu služeb Windows Intune

Po přihlášení k jednomu z těchto portálů účtů se zobrazí stránka Přehled. Na této stránce se v části Správce nacházejí odkazy umožňující rychlý přístup k běžným úkolům správy. Pomocí těchto odkazů můžete například resetovat hesla uživatelů, přidávat nové uživatele, přiřazovat uživatele ke skupinám zabezpečení či otevírat nové žádosti o služby. V dalších oblastech stránky Přehled můžete také provádět další úkoly správy.

I uživatelé mají přístup k portálu účtu, pouze však za účelem změny hesla nebo za účelem přístupu k různým službám, pro které mají uděleny licence.

Co je portál služby Windows Azure AD?

Pomocí portálu služby Windows Azure AD můžete provádět většinu funkcí, které můžete provádět pomocí portálu účtu. Výhodou však je to, že jde o jedno, centrální místo, ze kterého uvidíte všechny uživatele, skupiny, domény a licence přidružené ke všem cloudovým službám, které má vaše organizace předplaceny v rámci vašeho klienta služby Windows Azure AD.

Jaké jsou zodpovědnosti správce klienta?

Bez ohledu na to, který portál pro svého klienta použijete, můžete přiřazovat různé druhy správců, kteří provádějí různé úkoly, například vytvářejí a upravují uživatele, spravují operace fakturace a resetují hesla. Globální správci přidělují oprávnění různým správcům v rámci vaší organizace na základě role správce. Další informace naleznete v tématu Přiřazení rolí správců.

Doporučujeme, aby správci měli zkušenosti nejen s prováděním konkrétních úkolů souvisejících s jejich rolí, ale také v následujících oblastech:

 • Znalost prostředí IT, sítí, a připojení k Internetu organizace

 • Zkušenosti s podporou a správou operačních systémů a aplikací pro osobní počítače

 • Zkušenosti s poskytováním asistence a výukou uživatelů

 • Schopnost řešit problémy uživatelů

Níže uvedené příklady popisují možné zodpovědnosti správce:

 • Vytváření, změna a odstraňování uživatelských účtů

 • Sledování licencí a stavu služeb

 • Správa hesel

 • Řešení problémů uživatelů s e-mailem a dalšími službami

 • Správa webů a kolekcí webů

 • Platba poplatků za předplatné

 • Migrace stávajícího prostředí organizace do cloudu

 • Výuka a podpora pracovníků v používání cloudových služeb

 • Eskalace problémů na oddělení podpory společnosti Microsoft

Viz také

Zobrazit: