Přidání a odebrání delegovaného správce

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: červen 2012

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Předplatíte-li si cloudovou službu od společnosti Microsoft, budou vám udělena oprávnění správce. Oprávnění správce poté můžete přiřadit dalším uživatelům ve společnosti. Pokud však chcete, aby službu spravoval někdo jiný, můžete tuto roli delegovat na partnera společnosti Microsoft. Pokud pro tuto roli autorizujete určitého partnera, stane se tento partner delegovaným správcem.

Nespolupracujete-li aktuálně s žádným partnerem, můžete partnera najít na webu Microsoft Pinpoint.

Co chcete udělat?

Přidání delegovaného správce

Tento proces musí zahájit váš partner společnosti Microsoft. Tento partner vám zašle e-mailovou zprávu a požádá vás o oprávnění jednat jako váš delegovaný správce.

  1. Přečtěte si podmínky partnera v e-mailové zprávě.

  2. Chcete-li smlouvu autorizovat, klikněte na odkaz, kterým přejdete na autorizační stránku.

Zobrazení delegovaných správců

  1. Na stránce Správce klikněte v levém podokně pod položkou Podpora na možnost Přehled.

  2. Na stránce Přehled podpory klikněte pod položkou Delegovaní správci na možnost Správa delegovaných správců.

    Delegovaní správci jsou uvedeni v seznamu na stránce Delegovaní správci. Nemáte-li žádného delegovaného správce, seznam je prázdný.

Odebrání delegovaného správce

Odebráním delegovaného správce odeberete partnerovi oprávnění k přístupu a provádění změn ve vaší službě. Delegovaného partnera můžete odebrat kdykoli.

  1. Na stránce Správce klikněte v levém podokně pod položkou Podpora na možnost Přehled.

  2. Na stránce Přehled podpory klikněte pod položkou Delegovaní správci na možnost Správa delegovaných správců.

  3. Na stránce Delegovaní správci vyberte partnera, kterého chcete odebrat.

  4. Klikněte na položku Odebrat delegovaného správce.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: