Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Aktivace synchronizovaných uživatelů

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Plánujete-li synchronizaci uživatelů z místní adresářové služby Active Directory do služeb Windows Azure Active Directory, bude nutné tyto uživatele aktivovat předtím, než začnou služby používat. Jestliže službu Active Directory nepoužíváte, uživatele není třeba aktivovat. Synchronizační nástroj služby Windows Azure Active Directory zkopíruje při prvním spuštění všechny uživatelské účty, poštovní kontakty a skupiny z místní služby Active Directory.

TipTip
Používáte služby Office 365? Po dokončení bude cloudová služba zobrazovat uživatele a nepoštovní skupiny a zbývající informace se synchronizují se službou Microsoft Exchange Online. Tyto uživatelské účty ve službách Windows Azure AD nejsou po svém vytvoření aktivovány. To znamená, že jim nebyla přiřazena poštovní schránka systému Exchange Online ani licence pro jinou službu. Další informace o vytvoření nového externího kontaktu naleznete v tématu Vytvoření nového externího kontaktu. Další informace o vytvoření nové distribuční skupiny naleznete v tématu Vytvoření nové distribuční skupiny.

Pokud přidáte nebo odebere doménu v místní službě Active Directory nebo změníte nastavení proxy serveru počítače, na kterém běží nástroj Synchronizační nástroj služby Active Directory, bude nutné spustit Průvodce konfigurací nástroje Synchronizační nástroj služby Active Directory. Tím se aktualizuje seznam domén k synchronizaci. Po aktivaci uživatelů byste měli spustit Průvodce migrací poštovní schránky a zřídit tak přeposílání pošty z místních poštovních schránek systému Microsoft Exchange Server do poštovních schránek služby Exchange Online a zkopírovat obsah poštovních schránek uživatelů. Další informace naleznete v tématu Hybridní nasazení systému Exchange a migrace ve službách Office 365.

Další informace Následující kroky lze dokončit pomocí portálu účtu služeb Office 365, portálu účtu služby Windows Intune nebo pomocí portálu služby Windows Azure AD. Závisí to na tom, které služby má vaše organizace předplaceny. Tímto způsobem fungují portály jako front-end rozhraní, do kterých se načítají data adresářů přidružená ke klientovi služby Windows Azure AD vaší organizace. Další informace o používání portálů ke správě klientů naleznete v tématu Správa klienta služby Windows Azure AD.

Aktivace jednoho nebo více uživatelů

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny.

 2. Zaškrtněte políčko vedle uživatele či uživatelů, které chcete aktivovat, a klikněte na tlačítko Aktivovat synchronizované uživatele.

  notePoznámka
  Chcete-li získat přístup ke všem uživatelům synchronizovaným ze služby Active Directory, můžete vytvořit vlastní zobrazení těchto uživatelů v rozevíracím seznamu Zobrazit. To provedete zaškrtnutím políčka vedle položky Pouze synchronizovaní uživatelé na stránce Nové zobrazení při vytváření daného zobrazení. Jakmile zobrazení vytvoříte, vraťte se k tomuto kroku, vyberte nové zobrazení z rozevíracího seznamu Zobrazit a zaškrtněte horní políčko v seznamu uživatelů. Tím vyberete všechny uživatele v daném zobrazení. Všimněte si, že všichni synchronizovaní uživatelé mají vedle svého zobrazovaného jména ikonu synchronizace. Další informace o zobrazeních najdete v části Vytvoření, úprava a odstranění zobrazení uživatele.

 3. Pod položkou Nastavení umístění uživatele vyberte pracovní umístění uživatele nebo uživatelů. Chcete-li přiřadit licence uživateli či uživatelům, přejděte ke kroku 5 tohoto postupu. Nechcete-li nyní přiřadit licence, klikněte na tlačítko Další a přejděte k bodu 6 tohoto postupu.

 4. V části Přiřazení licencí vyberte licence, které chcete uživateli přiřadit či uživatelům, a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Odeslat výsledky v e-mailu vyberte položku Odeslat e-mail, čímž sami sobě a/nebo vámi vybraným příjemcům e-mailem zašlete uživatelské jméno a dočasné heslo aktivovaného uživatele či uživatelů. Zadejte jednotlivé e-mailové adresy a oddělte je středníky (;). Poté klikněte na tlačítko Aktivovat.

  notePoznámka
  Můžete zadat nejvýše pět e-mailových adres.

 6. Na stránce Výsledky se zobrazí nový uživatel či uživatelé a související dočasné heslo. Jakmile si výsledky prohlédnete, klikněte na tlačítko Dokončit.

Viz také

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft