Změna hesla

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: červen 2012

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Při prvním přihlášení ke službám cloudová služba společnosti Microsoft můžete použít přidělené dočasné heslo a vytvořit nové heslo, jímž se budete následně přihlašovat. Heslo můžete po přihlášení kdykoli změnit. V tomto tématu najdete postup, kterým po přihlášení heslo změníte.

Co chcete udělat?

Další informace Následující kroky lze dokončit pomocí portálu účtu služeb Office 365, portálu účtu služby Windows Intune nebo pomocí portálu služby Windows Azure AD. Závisí to na tom, které služby má vaše organizace předplaceny. Tímto způsobem fungují portály jako front-end rozhraní, do kterých se načítají data adresářů přidružená ke klientovi služby Windows Azure AD vaší organizace. Další informace o používání portálů ke správě klientů naleznete v tématu Správa klienta služby Windows Azure AD.

Změna hesla

Heslo změníte pomocí následujícího postupu:

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v záhlaví buď na možnost Můj profil, nebo klikněte na NázevVašehoProfilu, a potom klikněte na možnost Změnit heslo.

 2. Na stránce Změnit heslo zadejte staré heslo i nové heslo a nové heslo opětovným zadáním potvrďte. Při změně hesla postupujte podle níže uvedených pokynů:

  • Použijte 8 až 16 znaků.

  • Použijte kombinaci velkých a malých písmen.

  • Použijte aspoň jedno číslo nebo symbol.

  • Nepoužívejte mezery, znaky tabulátoru či konce řádku.

  • Nepoužívejte své uživatelské jméno (část adresy ID uživatele nalevo od symbolu @).

 3. Klikněte na tlačítko Odeslat.

Zásady hesel

Toto jsou zásady uživatelských hesel:

 • Uživatelská hesla jsou ve výchozím nastavení nastavena tak, aby jejich platnost v pravidelných intervalech vypršela. Při vypršení platnosti hesla budete na tuto skutečnost upozornění během přihlášení.

 • Zapomenete-li heslo, je nutné si vyžádat jeho resetování od správce cloudové služby. Správce vám může poskytnout nové dočasné heslo, které použijete při příštím přihlášení.

 • Pokud jste zapomněli své heslo a jste jediným správcem cloudové služby ve vaší organizaci, můžete resetovat své vlastní heslo, pokud jste dříve zadali alternativní e-mailovou adresu a mobilní telefonní číslo, na kterém lze přijímat textové zprávy. Informace o resetování vašeho vlastního hesla naleznete v tématu Resetování hesla správce. Informace o tom, jak nastavit účet správce s alternativní e-mailovou adresou a mobilním telefonním číslem, naleznete v tématu Přiřazení rolí správců. Pokud jste nezadali potřebné mobilní telefonní číslo a e-mailovou adresu, obraťte se s požadavkem na resetování hesla na oddělení podpory.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: