Jaké je moje uživatelské ID a proč ho potřebuji?

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: listopad 2012

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

ID uživatele je vyžadováno u každého uživatele v organizaci, který se musí přihlásit k některé z cloudových služeb společnosti Microsoft, kterou máte předplacenu.

Co je ID uživatele?

ID uživatele je jedinečný identifikátor účtu uložený v rámci služby Windows Azure Active Directory, který má reprezentovat jednoho uživatele v rámci vaší organizace. Každé ID uživatele má k sobě přiřazeno příponu hlavního názvu uživatele (UPN). Ta se vytvoří pomocí hodnoty atributu uživatelského jména účtu (která musí být jedinečná), symbolu @ a hodnoty názvu internetové domény hodnotu, která jí byla přiřazena správcem, který vytvořil uživatelský účet v rámci služby Windows Azure AD. Počáteční ID uživatele zadané uživatelem, který vytvořil vašeho klienta, by mohlo například vypadat nějak takto: admin@contoso.onmicrosoft.com.

Doménou, kterou k ID uživatele přiřadíte, může být buď výchozí doména .onmicrosoft.com, kterou jste zadali při první registraci ke cloudové službě společnosti Microsoft, nebo jiná vlastní doména, kterou jste později zaregistrovali v rámci svého klienta. Pokud byste například jako název domény své organizace při vytváření svého klienta zadali treyresearch.onmicrosoft.com a jako hodnotu uživatelského jména (User Name) byste zadali hodnotu natep, vaše ID uživatele by vypadalo takto: natep@treyresearch.onmicrosoft.com.

Pokud chcete, aby se pro vaše ID uživatele a pro vaši e-mailovou adresu používala vaše vlastní doména, například nicolep@treyresearch.com jako ve výše uvedeném příkladu, nikoli počáteční doména onmicrosoft.com, mohli byste pro svého klienta přidat a zaregistrovat jinou doménu.

Proč potřebuji ID uživatele?

Z hlediska koncového uživatele budete potřebovat ID uživatele k tomu, abyste se mohli přihlásit ke cloudovým službám, které má vaše organizace předplaceny.

Z hlediska správce bude nutné vytvořit ID uživatele pro každého uživatele, který potřebuje mít přístup ke službám cloudové služby společnosti Microsoft, které máte předplaceny v rámci svého klienta. Služba Windows Azure AD vygeneruje dočasné heslo, které můžete předat novým uživatelům, společně s ID uživatele každého uživatele, aby se uživatelé mohli přihlásit ke cloudovým službám, ke kterým jste tyto licence přiřadili. ID uživatele si můžete představit něco jako standardní místní uživatelské účty, protože podobně jako u nich můžete každému ID uživatele také přiřazovat různé úrovně oprávnění nebo rolí v rámci svého klienta.

Ve výchozím nastavení bude mít ID uživatele zadané osobou, které na začátku vytvořila klienta služby Windows Azure AD vaší organizace, automaticky udělena oprávnění globálního správce, aby měl uživatel úplná oprávnění k nastavování klienta. Další informace o oprávněních globálních správců naleznete v tématu Přiřazení rolí správců.

Jak se ID uživatelů používají při registraci

Na začátku se při zakoupení předplatného cloudového služby společnosti Microsoft (například Windows Intune nebo Microsoft Office 365) automaticky vytvoří účet organizace nebo účet klienta služby Windows Azure AD, díky kterému je možné spravovat jednu sadu uživatelských účtů v rámci jedné nebo více služeb cloudové služby společnosti Microsoft, které má vaše organizace předplacené. Další informace naleznete v tématu Co je klient služby Windows Azure AD?.

Během registrace je nutné zadat tyto údaje:

  • Nový název domény, který je pro vaši organizaci jedinečný

  • Stávající e-mailovou adresu jako alternativní kontaktní e-mailovou adresu

  • Nové ID uživatele. To bude používat uživatel, který se bude přihlašovat do vašeho nového klienta.

Po dokončení procesu přihlášení obdržíte úvodní e-mailovou zprávu na svoji existující adresu, která bude zahrnovat vaše ID uživatele a adresu URL stránky, kde se budete moci přihlásit ke cloudové službě. Pokud své ID uživatele zapomenete nebo si nezapamatujete adresu URL portálu, naleznete tyto informace v úvodní e-mailové zprávě.

notePoznámka
Alternativní e-mailová adresa, o jejíž poskytnutí jste byli požádáni během procesu přihlášení, se používá pro důležitá sdělení, jako je například obnovení hesla správce. Na tuto e-mailovou adresu budou také zasílány informace o službách a fakturaci a vámi zvolené reklamní nabídky. Pokud jste správci, můžete tuto e-mailovou adresu změnit na stránce My Profile (Můj profil).

Používání existujících ID uživatelů v rámci několika cloudových služeb společnosti Microsoft

Pokud již máte existujícího klienta služby Windows Azure AD s vytvořenými ID uživatele a budete si chtít předplatit jinou cloudovou službu společnosti Microsoft, doporučujeme při registraci nového předplatného cloudové služby společnosti Microsoft použít stejný účet klienta, abyste mohli využívat stejnou skupinu ID uživatele pro všechny služby v rámci klienta vaší organizace.

Pokud při registraci další cloudové služby společnosti Microsoft nezvolíte možnost přihlašovat se pomocí stávajícího klienta služby Windows Azure AD (účtu organizace), bude pro vás místo toho vytvořen nový klient služby Windows Azure AD a nebudete moci sdílet stejnou skupinu uživatelů v rámci všech služeb cloudové služby společnosti Microsoft, které jste měli předplaceny v rámci svého původního klienta. Další informace naleznete v tématu Co je klient služby Windows Azure AD?.

Viz také

Zobrazit: