Přidání více uživatelů pomocí hromadného importu

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Z jediného souboru můžete do služeb cloudová služba společnosti Microsoft importovat více uživatelských účtů. Soubor musí obsahovat hodnoty oddělené čárkami (soubor CSV) a musí odpovídat požadovanému formátu. Soubor CSV představuje snadný způsob jak přenést větší množství dat mezi dvěma programy. Jde o soubor s prostým textem, v němž jsou ve speciálním formátu uloženy informace databázového charakteru. Formát vyžaduje jeden záznam na každý řádek. Pole musí být v záznamech oddělena čárkami.

Můžete použít průvodce hromadným přidáním uživatelů a nahrát stávající soubor CSV, nebo můžete použít dodanou prázdnou šablonu CSV a upravit ji v textovém editoru, jako je například Poznámkový blok. Šablona obsahuje popisky sloupců dat uživatelů, do nichž zadáváte údaje o uživatelích, které chcete importovat. Průvodce obsahuje také vzorový soubor CSV, v němž najdete správně naformátovaný vzor se vzorovými uživatelskými daty.

Při vytváření souboru CSV můžete zadat popisky sloupců dat uživatelů v libovolném jazyce a libovolnými znaky, avšak pro zajištění vyplnění správných polí je důležité zachovat pořadí popisků tak, jak je uvedeno ve vzoru. Poté můžete do polí zadávat informace v libovolném jazyce a libovolnými znaky a svůj soubor můžete uložit ve formátu Unicode nebo UTF-8.

Minimální počet řádků je 2, včetně prvního řádku s popisky sloupců dat uživatelů (druhý řádek je uživatel). Maximální počet řádků je 251, včetně prvního řádku s popisky sloupců dat uživatelů. Jediné povinné položky jsou uživatelské jméno a zobrazované jméno. Pokud potřebujete naimportovat více než 250 uživatelů, vytvořte více souborů CSV. Následující tabulka zobrazuje popisky sloupců dat uživatelů a maximální počet znaků jednotlivých popisků ve vzorovém souboru CSV.

ImportantDůležité
Při vytváření a úpravě souboru CSV použijte Poznámkový blok nebo jiný jednoduchý textový editor a předejděte tak možným obtížím při zpracování souborů.

 

Popisek sloupce dat uživatelů Maximální počet znaků

Uživatelské jméno (povinné)

Maximální celková délka uživatelského jména je 79 znaků (včetně znaku @), a to ve formátu jméno@doména.<přípona>. Alias uživatele nesmí přesáhnout 30 znaků a název domény nesmí přesáhnout 48 znaků.

Jméno

64

Příjmení

64

Zobrazované jméno (povinné)

256

Funkce

64

Oddělení

64

Telefonní číslo do kanceláře

128

Pracovní telefon

64

Mobilní telefon

64

Fax

64

Adresa

1024

Město

128

Kraj

128

PSČ

40

Země nebo region

128

Další informace Následující kroky lze dokončit pomocí portálu účtu služeb Office 365, portálu účtu služby Windows Intune nebo pomocí portálu služby Windows Azure AD. Závisí to na tom, které služby má vaše organizace předplaceny. Tímto způsobem fungují portály jako front-end rozhraní, do kterých se načítají data adresářů přidružená ke klientovi služby Windows Azure AD vaší organizace. Další informace o používání portálů ke správě klientů naleznete v tématu Správa klienta služby Windows Azure AD.

Přidání uživatelů pomocí hromadného importu

CautionUpozornění
 • Jestliže importujete uživatele z různých zemí a oblastí, doporučujeme vytvořit samostatný soubor CSV pro každou zemi či oblast a u každého souboru CSV provést hromadný import. Důvodem je skutečnost, že během importu je nutné u každého souboru CSV určit umístění uživatelů a během hromadného importu je možné určit pouze jedno umístění.

 • Ujistěte se, že sloupec Uživatelské jméno v souboru CSV obsahuje u každého uživatele úplnou e-mailovou adresu (například adresa@example.com). V opačném případě obdržíte při nahrání souboru chybu.

Chcete-li přidat více uživatelů pomocí souboru CSV, postupujte takto.

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte buď na možnost Nový a potom klikněte na možnost Hromadné přidání uživatelů, nebo klikněte na ikonu Hromadné přidání uživatelů.

 2. Na stránce Výběr souboru CSV proveďte jednu z následujících akcí a klikněte na tlačítko Další.

  • Klikněte na tlačítko Procházet a určete stávající soubor CSV, který se nachází v počítači.

  • Kliknutím na možnost Stáhnout prázdný soubor CSV vytvořte soubor CSV pomocí dodané šablony. Jakmile akci dokončíte, soubor uložte do počítače a klikněte na tlačítko Procházet. Tím určíte právě vytvořený soubor.

  • Klikněte na tlačítko Stáhnout ukázkový soubor CSV a otevřete správně naformátovaný vzor, který obsahuje vzorová uživatelská data. Vytvoříte-li soubor CSV z tohoto vzorového souboru CSV, po dokončení vkládání dat soubor uložte do počítače. Poté klikněte na tlačítko Procházet a určete právě vytvořený soubor.

  CautionUpozornění
  V šabloně souboru CSV nebo ve vzorovém souboru nepřidávejte, neměňte ani neodstraňujte popisky sloupců a soubor uložte s příponou CSV. V opačném případě by se nemusel nahrát správně.

 3. Na stránce Výsledky ověřování potvrďte, že v souboru CSV nejsou chyby a že počet importovaných uživatelů je správný. Chcete-li si prohlédnout chyby v protokolu, klikněte na tlačítko Zobrazit. Máte-li v souboru CSV chyby, klikněte na tlačítko Zpět. Otevřete soubor CSV, proveďte opravy a poté znovu proveďte krok 4. Jakmile soubor CSV projde ověřením, klikněte na tlačítko Další.

  notePoznámka
  • Toto je pouze ověřovací krok. V tomto bodě se uživatelé nepřidávají.

  • Je-li nutné provést krok 4 a opravit soubor CSV, klikněte opět na tlačítko Procházet a aktualizovaný soubor CSV opět připojte i v případě, že je soubor stále vybrán pod položkou cesta k souboru a jeho název.

 4. Na stránce Nastavení vyberte pod položkou Nastavení stavu přihlášení volbu Povoleno. Tím umožníte uživatelům přihlášení ke cloudové službě a přístup k licencovaným službám. Vyberete-li volbu Blokováno, zablokujete uživatelům přihlášení do cloudové služby a přístup k licencovaným službám. Pod položkou Nastavení umístění uživatele vyberte umístění uživatele a klikněte na tlačítko Další.

 5. Na stránce Přiřazení licencí vyberte licence, které chcete přiřadit všem importovaným uživatelům, a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Odeslat výsledky v e-mailu vyberte položku Odeslat e-mail, čímž sami sobě a/nebo vámi vybraným příjemcům e-mailem zašlete uživatelské jméno a dočasné heslo přidaných uživatelů. Jednotlivé e-mailové adresy oddělte středníky (;) a poté klikněte na možnost Create (Vytvořit).

  notePoznámka
  Můžete zadat nejvýše pět e-mailových adres.

 7. Na stránce Výsledky se zobrazí seznam úspěšně importovaných uživatelů a jejich dočasných hesel. Také se zobrazí případné chyby, k nimž došlo během importu. Jestliže nedošlo k importu uživatele, objeví se stavová zpráva udávající důvod. Nechcete-li si tyto informace nechat zasílat e-mailem, můžete kliknout na tlačítko Zobrazit, otevřít soubor protokolu a následně si tyto informace vytisknout či uložit.

 8. Jakmile si výsledky prohlédnete, klikněte na tlačítko Zavřít.

  notePoznámka
  Pravděpodobně bude jistou dobu trvat, než se změny projeví ve více službách.

Viz také

Zobrazit: