Vytvoření nebo úprava uživatelů

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: duben 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Je nutné vytvořit účet pro každého uživatele, který bude používat cloudovou službu společnosti Microsoft. Můžete také uživatelské účty změnit (nebo je odstranit, pokud je již nebudete potřebovat). Ve výchozím nastavení nemají uživatelé oprávnění správce, můžete jim je však volitelně přiřadit. Další informace naleznete v tématu Přiřazení rolí správců.

notePoznámka
Pokud vaše společnost vytvořila koexistenci e-mailu, bude nutné vytvořit a upravit všechny uživatelské účty v místní službě Active Directory. Další informace naleznete v tématu Synchronizace adresářů: rozcestník.

Co chcete udělat?

Další informace Následující kroky lze dokončit pomocí portálu účtu služeb Office 365, portálu účtu služby Windows Intune nebo pomocí portálu služby Windows Azure AD. Závisí to na tom, které služby má vaše organizace předplaceny. Tímto způsobem fungují portály jako front-end rozhraní, do kterých se načítají data adresářů přidružená ke klientovi služby Windows Azure AD vaší organizace. Další informace o používání portálů ke správě klientů naleznete v tématu Správa klienta služby Windows Azure AD.

Vytvoření uživatele

Pokud chcete vytvořit jeden uživatelský účet, postupujte podle následujících kroků. Pokud chcete najednou přidat více uživatelů, naleznete další informace v tématu Přidání více uživatelů pomocí hromadného importu.

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny.

 2. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte buď na možnost Nový a potom klikněte na možnost Uživatel, nebo klikněte na ikonu Přidat nový.

 3. Na stránce Podrobnosti doplňte informace o uživateli. Klikněte na šipku vedle položky Další podrobnosti a přidejte další volitelné informace o uživateli. Potom klikněte na tlačítko Další.

 4. Na stránce Nastavení označte, zda chcete, aby měl uživatel roli správce. Vyberete-li možnost Ano, vyberte z rozevírací nabídky roli správce. Důležité podrobnosti o účtech správce naleznete v tématu Přiřazení rolí správců.

  notePoznámka
  • Pokud jste služby cloudová služba nezakoupili od společnosti Microsoft, nebudete moci provádět změny fakturace, a role správce fakturace proto pro vás nebude dostupná.

  • Jste-li správcem partnerské společnosti, jsou k dispozici další nastavení pro přiřazení oprávnění správce.

 5. Pod položkou Nastavení umístění uživatele vyberte umístění uživatele a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na stránce Přiřazení licencí vyberte licence, které chcete uživateli přiřadit, a klikněte na tlačítko Další.

  notePoznámka
  Nemáte-li žádné dostupné licence, můžete zakoupit více licencí, odebrat licence stávajícím uživatelům nebo odstranit uživatelské účty, které mají přiděleny licence.

 7. Na stránce Odeslání výsledků v e-mailu vyberte možnost Odeslat e-mail, abyste vy a další vybraní příjemci mohli e-mailem obdržet uživatelské jméno a dočasné heslo (cloudová služba vytvoří heslo automaticky) nově vytvořeného uživatele. Jednotlivé e-mailové adresy oddělte středníky (;) a poté klikněte na možnost Vytvořit. Můžete zadat nejvýše pět e-mailových adres.

 8. Na stránce Výsledky se zobrazí nové uživatelské jméno a dočasné heslo. Jakmile si výsledky prohlédnete, klikněte na tlačítko Dokončit.

Pokud vaše organizace používá více než jednu doménu, měli byste vědět o následujících možných problémech při vytváření uživatelského účtu:

 • Napříč doménami můžete vytvořit uživatelské účty se stejným hlavním názvem uživatele (UPN), vytvoříte-li například geoffgrisso@contoso.onmicrosoft.com a poté geoffgrisso@contoso.com.

 • Nelze vytvořit geoffgrisso@contoso.com a poté o@contoso.onmicrosoft.com.

notePoznámka
Zobrazení některých změn v několika službách může chvíli trvat.

Úprava uživatele

CautionUpozornění
Jestliže je uživatel, jehož chcete pozměnit, synchronizován se službou Active Directory, zobrazí se chybová zpráva a uživatele nebude možné pomocí tohoto postupu změnit. Chcete-li daného uživatele upravit, použijte nástroje pro správu místní služby Active Directory.

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny.

 2. V závislosti na tom, který portál používáte, zaškrtněte políčko vedle uživatele, kterého chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit, nebo na ikonu Upravit.

 3. V závislosti na požadovaných změnách, které chcete provést, klikněte na karty Podrobnosti, Nastavení, Licence nebo Další. Proveďte změny a klikněte na tlačítko Uložit.

Úprava více uživatelů

CautionUpozornění
Jestliže jsou uživatelé, které chcete upravit, synchronizováni s adresářovou službou Active Directory, nebude možné tento postup dokončit. Změny se nepoužijí na stránce Výsledky. Chcete-li upravit více uživatelů, použijte nástroje pro správu místní služby Active Directory.

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, zaškrtněte políčko vedle uživatelů, které chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit, nebo na ikonu Upravit.

 2. Na stránce Podrobnosti upravte podle potřeby zadané informace a klikněte na tlačítko Další.

 3. Na stránce Nastavení upravte podle potřeby zadané informace a klikněte na tlačítko Další.

 4. Na stránce Přiřazení licencí proveďte jednu z níže uvedených akcí a klikněte na tlačítko Odeslat.

  • Neprovádíte-li žádné změny stávajících přiřazení licencí, klikněte na možnost Zachovat stávající přiřazení licencí.

  • Chcete-li nahradit stávající přiřazení licencí, klikněte na možnost Nahradit stávající přiřazení licencí a poté vyberte v seznamu jednu či více licencí.

  • Chcete-li přidat licence ke stávajícím přiřazením licencí, klikněte na možnost Přidat ke stávajícím přiřazením licencí a poté vyberte v seznamu jednu či více licencí.

   notePoznámka
   Nemáte-li již žádné dostupné licence, můžete zakoupit více licencí, odebrat licence stávajícím uživatelům (a znovu tak získat možnost využít licence ke službám) nebo odstranit uživatelské účty, které mají přiděleny licence.

 5. Prohlédněte si výsledky na stránce Výsledky. Jakmile si výsledky prohlédnete, klikněte na tlačítko Dokončit.

notePoznámka
Zobrazení některých změn v několika službách může chvíli trvat.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: