Konfigurace uživatelských hesel tak, aby jejich platnost nikdy nevypršela

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Jakožto globální správce služeb cloudová služba společnosti Microsoft můžete pomocí nástroje Modul Windows Azure Active Directory pro prostředí Windows PowerShell nastavit uživatelská hesla tak, aby jejich platnost nikdy nevypršela. Můžete také použít rutiny prostředí Windows PowerShell, které vám umožní odebrat konfiguraci neomezené platnosti hesel nebo zobrazit informace o tom, která uživatelská hesla jsou nastavena tak, aby jejich platnost nikdy nevypršela.

notePoznámka
Neomezenou platnost lze nastavit pouze pro hesla k uživatelským účtům, které nejsou synchronizovány prostřednictvím synchronizace adresářů. Další informace o synchronizaci adresářů naleznete v seznamu témat v článku Synchronizace adresářů: rozcestník.

Aby bylo možné používat rutiny prostředí Windows PowerShell, je potřeba je nejprve nainstalovat.

Co chcete udělat?

Zjištění, zda je pro heslo nastavena neomezená platnost

 1. Připojte se k prostředí Windows PowerShell pomocí svých pověření správce společnosti.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zjistit, zda je pro jedno heslo uživatele nastavena neomezená platnost, spusťte následující rutinu pomocí hlavního názvu uživatele (UPN) (například aprilr@contoso.onmicrosoft.com) nebo ID uživatele uživatele, u kterého chcete provést kontrolu:

   Get-MSOLUser -UserPrincipalName <user ID> | Select PasswordNeverExpires

  • Chcete-li pro všechny uživatele nastavit neomezenou platnost hesla, spusťte následující rutinu:

   Get-MSOLUser | Select UserPrincipalName, PasswordNeverExpires

Nastavení neomezené platnosti hesla

 1. Připojte se k prostředí Windows PowerShell pomocí svých pověření správce společnosti.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li pro heslo jednoho uživatele nastavit neomezenou platnost, spusťte následující rutinu pomocí hlavního názvu uživatele (UPN) nebo ID uživatele uživatele:

   Set-MsolUser -UserPrincipalName <user ID> -PasswordNeverExpires $true

  • Chcete-li neomezenou platnost hesel nastavit pro všechny uživatele v organizaci, spusťte následující rutinu:

   Get-MSOLUser | Set-MsolUser -PasswordNeverExpires $true

Nastavení omezené platnosti hesla

 1. Připojte se k prostředí Windows PowerShell pomocí svých pověření správce společnosti.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li pro heslo jednoho uživatele nastavit omezenou dobu platnosti, spusťte následující rutinu pomocí hlavního názvu uživatele (UPN) nebo ID uživatele uživatele:

   Set-MsolUser -UserPrincipalName <user ID> -PasswordNeverExpires $false

  • Chcete-li omezenou platnost hesel nastavit pro všechny uživatele v organizaci, použijte následující rutinu:

   Get-MSOLUser | Set-MsolUser -PasswordNeverExpires $false

Viz také

Zobrazit: