Vytvoření, úprava a odstranění zobrazení uživatele

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Jste-li globálním správcem či správcem správy uživatelů služeb cloudová služba společnosti Microsoft, můžete vytvořit zobrazení uživatelů, která budou moci všichni správci použít k zobrazení filtrovaného seznamu uživatelů. Existují dva druhy zobrazení:

 • Standardní zobrazení nabízejí nejběžnější dotazy správců, například „Přihlášení povolení uživatelé“. Standardní zobrazení jsou zobrazena ve výchozím nastavení a není možné je upravit ani odstranit.

  notePoznámka
  • Některá standardní zobrazení zobrazí nesetříděný seznam, pokud tento seznam obsahuje více než 2 000 uživatelů. Chcete-li v tomto seznamu nalézt konkrétní uživatele, použijte vyhledávací pole.

  • Pokud jste služby cloudová služba nezakoupili od společnosti Microsoft, nemůžete provádět změny fakturace, a role správce fakturace se nezobrazí v seznamu standardních zobrazení. Další informace naleznete v tématu Přiřazení rolí správců.

 • Vlastní zobrazení jsou vámi vytvořená zobrazení, která jsou k dispozici všem správcům. Jestliže vytvoříte, upravíte nebo odeberete určité zobrazení, tyto změny se promítnou do seznamu vlastních zobrazení, který vidí všichni správci ve vaší společnosti. Můžete vytvořit a upravit až 50 vlastních zobrazení.

  notePoznámka
  Vytvoříte-li vlastní zobrazení, které vrací více než 2 000 uživatelů, výsledný seznam uživatelů bude nesetříděný. V takovém případě použijte k nalezení uživatelů vyhledávací pole, nebo zpřesněte vyhledávání úpravou zobrazení.

Co chcete udělat?

Další informace Následující kroky lze dokončit pomocí portálu účtu služeb Office 365, portálu účtu služby Windows Intune nebo pomocí portálu služby Windows Azure AD. Závisí to na tom, které služby má vaše organizace předplaceny. Tímto způsobem fungují portály jako front-end rozhraní, do kterých se načítají data adresářů přidružená ke klientovi služby Windows Azure AD vaší organizace. Další informace o používání portálů ke správě klientů naleznete v tématu Správa klienta služby Windows Azure AD.

Vytvoření vlastního zobrazení uživatelů

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny.

 2. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte buď do rozevíracího seznamu Zobrazit, nebo na ikonu Filtrovat uživatele nebo skupiny a potom vyberte možnost Nové zobrazení.

 3. Na stránce Nové zobrazení zadejte informace, které chcete zahrnout do zobrazení uživatelů a klikněte na tlačítko Uložit. Vlastní zobrazení je nyní zahrnuto v rozevíracím seznamu Zobrazit, nebo v rozevíracím seznamu ikony Filtrovat uživatele nebo skupiny.

  notePoznámka
  Vyberete-li více možností filtrů, obdržené výsledky budou obsahovat uživatele, kteří vyhovují všem vybraným kritériím.

Úprava vlastního zobrazení uživatelů

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny.

 2. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte buď do rozevíracího seznamu Zobrazit, nebo na ikonu Filtrovat uživatele nebo skupiny a potom vyberte zobrazení, které chcete upravit.

  notePoznámka
  Upravovat můžete pouze vlastní zobrazení.

 3. Z rozevíracího seznamu Zobrazit, nebo pomocí ikony Filtrovat uživatele nebo skupiny vyberte položku Upravit zobrazení.

 4. Na stránce Upravit zobrazení upravte podle potřeby zadané informace a klikněte na tlačítko Uložit.

Odstranění vlastního zobrazení uživatelů

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny.

 2. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte buď do rozevíracího seznamu Zobrazit, nebo na ikonu Filtrovat uživatele nebo skupiny a potom vyberte zobrazení, které chcete odstranit.

  notePoznámka
  Odstranit můžete pouze vlastní zobrazení.

 3. Z rozevíracího seznamu Zobrazit, nebo pomocí ikony Filtrovat uživatele nebo skupiny vyberte položku Odstranit zobrazení.

 4. Až budete požádáni, abyste odstranění zobrazení potvrdili, klikněte na tlačítko Ano.

Viz také

Zobrazit: