Omezení licence

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Dostupnost služeb a funkcí v cloudové službě společnosti Microsoft se liší podle země či oblasti. Služba, jako je technologie VoIP (Voice over Internet Protocol), může být k dispozici v jedné zemi či oblasti, ale nemusí být dostupná v jiné. Funkce v rámci určité služby mohou být v určitých zemích či oblastech omezeny z právních důvodů. Chcete-li se přesvědčit, zda je daná služba či funkce dostupná s omezeními či bez omezení, vyhledejte příslušnou zemi či oblast na webu s licenčními omezeními daných služeb.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: