Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Synchronizace adresářů: rozcestník

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Pokud má vaše společnost existující účty uživatelů a skupin v místním prostředí služby Active Directory a přihlásíte se ke cloudové službě společnosti Microsoft, jsou k dispozici nástroje pro synchronizaci těchto účtů se službou Windows Azure Active Directory, kde je kopie těchto účtů také uložena v cloudu. Pomocí nástroje Synchronizační nástroj služby Windows Azure Active Directory mohou správci společnosti udržovat místní adresář služby Active Directory neustále synchronizovaný se službou Windows Azure AD. Synchronizace adresáře je navržena tak, aby udržovala průběžný vztah mezi místním prostředím a službou Windows Azure AD.

TipTip
Používáte služby Office 365? Synchronizace adresáře umožňuje nejen vytvořit synchronizované verze každého uživatelského účtu či skupiny, ale také synchronizovat globální adresáře (GAL) z místního prostředí Microsoft Exchange Server do služby Microsoft Exchange Online.

ImportantDůležité
  • Doporučujeme nastavit jednotné přihlašování před tím, než nastavíte synchronizaci adresáře.

  • Aktivace synchronizace adresáře by měla být považována za dlouhodobý závazek ke koexistenci mezi místním adresářem služby Active Directory a cloudem. Po aktivaci synchronizace adresáře můžete synchronizované objekty upravovat pouze pomocí místních aplikací.

Před nastavením synchronizace adresáře zvažte tyto důležité volby:

  • Jednotné přihlašování: Doporučujeme, abyste před tím, než nastavíte synchronizaci adresáře, nastavili jednotné přihlašování. Díky jednotnému přihlašování se mohou uživatelé přihlásit ke službám cloudová služba pomocí podnikových pověření. Základní informace naleznete v tématu Příprava jednotného přihlašování.

    CautionUpozornění
    Rozhodnete-li se nenastavovat jednotné přihlašování, bude nutné přidat a ověřit domény společnosti. Další informace naleznete v tématu Přidání domény a Ověření domény.

  • Dodržování předpisů: Měli byste stanovit, zda vyžadujete auditování přístupu k adresářům, pomocí něhož se zachytí události, jako je vytváření uživatelů, resetování hesel a přidávání uživatelů do skupin. Další informace o auditování naleznete v tématu Audit správy účtů.

    Upozorňujeme, že protokolování zabezpečení může být ve výchozím nastavení zakázáno, a je tedy nutné vědět, jak jej v organizaci povolit.

TipTip
Používáte služby Office 365? Vzhledem k nedávným změnám v infrastruktuře synchronizace adresářů je nyní k dispozici větší flexibilita z hlediska způsobu používání synchronizace adresářů k migraci e-mailů a jednotnému přihlašování. Další informace naleznete v tématu Synchronizace adresářů a zdroj autority a Hybridní nasazení systému Exchange a migrace ve službách Office 365.

Následujícím postupem můžete připravit, implementovat a spravovat synchronizaci adresáře pro svou organizaci:

Krok 1: Příprava synchronizace adresářů

Dozvíte se, jak ověřit požadavky na systém, vytvořit ta správná oprávnění a umožnit zvážení otázek výkonu. Poté zjistíte, jak aktivovat synchronizaci adresáře v dané společnosti. Další informace naleznete v tématu Příprava synchronizace adresářů.

Krok 2: Instalace nástroje pro synchronizaci adresáře

Nainstalujte Synchronizační nástroj služby Active Directory. Jestliže jste již tento nástroj nainstalovali, dozvíte se, jak jej upgradovat, odinstalovat a přesunout na jiný počítač. Další informace naleznete v tématu Instalace nebo upgrade nástroje pro synchronizaci adresáře.

Krok 3: Synchronizace adresářů

Nakonfigurujte nástroj Synchronizační nástroj služby Active Directory a nastavte opakovanou synchronizaci adresářů. Také se dozvíte, jak vynutit synchronizaci adresáře. Další informace naleznete v tématu Synchronizace adresářů.

Krok 4: Ověření synchronizace adresářů

Ověřte, že opakovaná nebo vynucená synchronizace adresáře byla úspěšně dokončena. Další informace naleznete v tématu Ověření synchronizace adresářů.

Krok 5: Aktivace synchronizovaných uživatelů

Po provedení synchronizace adresářů je nutné aktivovat uživatele předtím, než začnou služby Office 365 používat. To můžete provést jednotlivě či hromadně. Další informace naleznete v tématu Aktivace synchronizovaných uživatelů.

Krok 6: Správa synchronizace adresářů

Dozvíte se, jak po aktivaci synchronizace adresáře synchronizaci udržovat a jak aktualizovat uživatele a domény. Dále se dozvíte, jak měnit hesla a nastavení serveru proxy. Další informace naleznete v tématu Správa synchronizace adresářů.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft