Vytvoření, úprava a odstranění skupiny zabezpečení

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Skupina zabezpečení v cloudové službě společnosti Microsoft je skupinou sestávající z uživatelů, kterým správce udělil přístup ke specifickým prostředkům. Správce může například vytvořit skupinu zabezpečení a poskytnout tak určité skupině osob přístup k webu SharePoint.

notePoznámka
Pouze globální správci a správci uživatelů mají oprávnění vytvářet, upravovat a odstraňovat skupiny zabezpečení. Další informace o rolích správce naleznete v tématu Přiřazení rolí správců.

Co chcete udělat?

Další informace Následující kroky lze dokončit pomocí portálu účtu služeb Office 365, portálu účtu služby Windows Intune nebo pomocí portálu služby Windows Azure AD. Závisí to na tom, které služby má vaše organizace předplaceny. Tímto způsobem fungují portály jako front-end rozhraní, do kterých se načítají data adresářů přidružená ke klientovi služby Windows Azure AD vaší organizace. Další informace o používání portálů ke správě klientů naleznete v tématu Správa klienta služby Windows Azure AD.

Přidání skupiny zabezpečení

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny a potom klikněte na možnost Skupiny zabezpečení.

 2. Na stránce Skupiny zabezpečení klikněte na tlačítko Nové. Objeví se průvodce Nová skupina zabezpečení.

 3. Na stránce Podrobnosti zadejte název a popis skupiny a klikněte na tlačítko Uložit.

 4. Na stránce Výběr členů vyberte z rozevíracího seznamu Typ seznamu typ uživatelů, které chcete přidat do nové skupiny zabezpečení: uživatelé nebo jiné skupiny zabezpečení. Pod položkou Dostupní členové uvidíte seznam všech členů v daném typu seznamu. Zaškrtněte políčko vedle každého uživatele, kterého chcete přidat, a klikněte na tlačítko Přidat. Přidaní uživatelé se zobrazí v seznamu Vybraní členové. Chcete-li určitého uživatele ze seznamu Vybraní členové odebrat, zaškrtněte políčko vedle uživatele, kterého chcete odebrat a klikněte na tlačítko Odebrat. Jakmile bude seznam vybraných uživatelů kompletní, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  notePoznámka
  • Má-li společnost více než 2 000 skupin zabezpečení, tyto skupiny se pod položkou Dostupní členové zobrazí v nesetříděném seznamu. V takovém případě bude nutné ručně vyhledat skupiny, které chcete přidat jako členy.

  • Obsahuje-li seznam Vybraní členové více než 2 000 členů, tito členové se zobrazí v nesetříděném seznamu.

Úprava skupiny zabezpečení

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny a potom klikněte na možnost Skupiny zabezpečení.

 2. Skupiny zabezpečení se zobrazí v seznamu na stránce Skupiny zabezpečení. Zaškrtněte políčko vedle skupiny, kterou chcete upravit a klikněte na tlačítko Upravit nebo klikněte na název skupiny.

 3. V závislosti na změnách, které chcete provést, klikněte na kartu Podrobnosti nebo Členové. Proveďte změny a klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

ImportantDůležité
Je-li skupina, kterou chcete upravit, synchronizována se službou Active Directory, zobrazí se chybová zpráva a skupinu nebude možné pomocí tohoto postupu změnit. Chcete-li danou skupinu upravit, použijte místní nástroje pro správu služby Active Directory.

Odstranění skupiny zabezpečení

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny a potom klikněte na možnost Skupiny zabezpečení.

 2. Na stránce Skupiny zabezpečení zaškrtněte políčko vedle skupiny, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit.

  ImportantDůležité
  Nelze odstranit skupinu, která je synchronizována s vaší místní službou Active Directory. Chcete-li danou skupinu odstranit, použijte místní nástroje pro správu služby Active Directory.

 3. Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda opravdu chcete tuto skupinu odstranit. Klikněte na tlačítko Ano a dialogové okno poté zobrazí průběh odstraňování. Po dokončení odstraňování klikněte na tlačítko Zavřít.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: