Zobrazení nebo úprava informací organizace

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Při první registraci ke zkušební verzi nebo placenému předplatnému jste vytvořili profil své organizace. Informace, které jste během procesu registrace uvedli, jsou rozhodující například pro fakturační adresu, kontaktní údaje či přiřazený název primární domény. V případě potřeby může tyto údaje později upravit globální správce.

Co chcete udělat?

Další informace Následující kroky lze dokončit pomocí portálu účtu služeb Office 365, portálu účtu služby Windows Intune nebo pomocí portálu služby Windows Azure AD. Závisí to na tom, které služby má vaše organizace předplaceny. Tímto způsobem fungují portály jako front-end rozhraní, do kterých se načítají data adresářů přidružená ke klientovi služby Windows Azure AD vaší organizace. Další informace o používání portálů ke správě klientů naleznete v tématu Správa klienta služby Windows Azure AD.

Zobrazení profilu organizace

 1. Přejděte na svůj portál. Název vaší organizace se zobrazuje v horní části stránky portálu. Název organizace funguje jako odkaz na profil organizace.

 2. Profil zobrazíte kliknutím na název organizace.

Úprava profilu organizace

Profily organizací mohou měnit pouze globální správci. Informace o oprávněních podle jednotlivých rolí naleznete v tématu Přiřazení rolí správců.

 1. Přejděte na svůj portál. Název vaší organizace se zobrazuje v horní části stránky portálu. Název organizace funguje jako odkaz na profil organizace.

 2. Profil zobrazíte kliknutím na název organizace.

 3. V okně profilu klikněte pod názvem organizace na položku Upravit.

Další informace

 • Nastavení pro pole Země či oblast organizace provádíte při první registraci. Přestože ostatní informace obsažené v tomto profilu lze změnit, nastavení Země či oblast nelze po zaregistrování změnit.

 • Volba Preferovaný jazyk určuje jazyk pro veškerá obchodní sdělení zasílaná společností Microsoft vaší organizaci.

  TipTip
  Používáte služby Office 365? Tato možnost určuje také jazyk používaný službou SharePoint Online při vytváření kolekce webů. Toto je jazyk, který se uživatelům zobrazí ve službě SharePoint Online při zobrazení vámi vytvořených webů.

 • Položka Preferovaný jazyk v profilu organizace se může lišit od nastavení volby Jazyk zobrazení v profilu uživatele.

  • Správce ovládá Preferovaný jazyk v profilu organizace.

  • Jednotliví uživatelé ovládají nastavení Jazyk zobrazení ve svých profilech. Tato možnost určuje jazyk, který se jednotlivým uživatelům zobrazí v uživatelském rozhraní. Uživatelé mohou získat přístup ke svým profilům a měnit jazyk zobrazení kliknutím na možnost Můj profil v pravé horní části stránky.

Viz také

Zobrazit: