Odstranění nebo obnovení uživatele

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Když již uživatel svůj uživatelský účet cloudových služeb nepotřebuje, například pokud opustí danou organizaci, měli byste jeho uživatelský účet odstranit. Odstraněním uživatelského účtu uvolníte licence cloudové služby, které jsou k němu přiřazeny, a zajistíte, aby daný účet dále nevyužívaly nepovolané osoby.

Pokud odstraníte uživatelský účet, stane se tento účet neaktivním. Budete ho však moci přibližně po dobu 30 dnů od jeho odstranění obnovit. Obnovení účtu může vést ke konfliktům s uživatelskými jmény nebo adresami proxy serverů. Také je potřeba zajistit, aby byly k dispozici licence, které by bylo možné přiřadit účtům před jejich obnovením.

Toto téma vysvětluje, jak odstranit a obnovit uživatelský účet a jak vyřešit konflikty, ke kterým může při obnovování účtů dojít.

Co chcete udělat?

Další informace Následující kroky lze dokončit pomocí portálu účtu služeb Office 365, portálu účtu služby Windows Intune nebo pomocí portálu služby Windows Azure AD. Závisí to na tom, které služby má vaše organizace předplaceny. Tímto způsobem fungují portály jako front-end rozhraní, do kterých se načítají data adresářů přidružená ke klientovi služby Windows Azure AD vaší organizace. Další informace o používání portálů ke správě klientů naleznete v tématu Správa klienta služby Windows Azure AD.

Odstranění jednoho nebo více uživatelů

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny.

 2. V závislosti na tom, který portál používáte, zaškrtněte políčko vedle uživatelů, které chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit, nebo na ikonu Odstranit.

 3. V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na tlačítko Ano.

Obnovení jednoho nebo více uživatelů

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny.

 2. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte buď na možnost Odstraněno, nebo na možnost Odstranění uživatelé.

 3. Zaškrtněte políčko vedle uživatelů, které chcete obnovit, a klikněte na možnost Obnovit, nebo na možnost Obnovit uživatele.

 4. V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na tlačítko Ano.

Obnovení uživatele s konfliktem uživatelského jména

Ke konfliktu uživatelského jména dojde v případě, že správce odstraní uživatelský účet, vytvoří nový uživatelský účet se stejným uživatelským jménem (buď pro stejného uživatele, nebo pro jiného uživatele se stejným jménem) a později se pokusí odstraněný účet obnovit.

Při řešení konfliktu uživatelského jména můžete buď nahradit aktivní uživatelský účet účtem, který obnovujete, nebo účtu, který obnovujete, přiřadit jiné uživatelské jméno, aby neexistovaly dva účty se stejným uživatelským jménem.

Chcete-li obnovit uživatele, u kterého existuje konflikt uživatelského jména, postupujte podle následujících kroků.

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny.

 2. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte buď na možnost Odstraněno, nebo na možnost Odstranění uživatelé.

 3. Zaškrtněte políčko vedle uživatelů, které chcete obnovit, a klikněte na možnost Obnovit, nebo na možnost Obnovit uživatele.

  notePoznámka
  Pokud se nepodaří obnovit dva nebo více uživatelů, zobrazí se chybová zpráva vysvětlující, že se obnovení u některých uživatelů nezdařilo. Informace o tom, které konkrétní uživatele nebylo možné obnovit, získáte z protokolu. Účty, jejichž obnovení se nezdařilo, je nutné obnovit postupně po jednom.

 4. Na stránce Konflikt uživatelského jména proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zachovat jak obnovený účet, tak i aktivní účet způsobující konflikt, klikněte na možnost Upravit uživatelské jméno uživatele, kterého chcete obnovit, zadejte nové uživatelské jméno a potom klikněte na odpovídající název domény.

  • Chcete-li odebrat aktivní účet a nahradit ho účtem, který obnovujete, klikněte na možnost Nahraďte aktivního uživatele tímto odstraněným uživatelem.

 5. Klikněte na tlačítko Odeslat.

 6. Prohlédněte si výsledky a klikněte na tlačítko Dokončit.

Obnovení uživatele s konfliktem adresy proxy serveru

Ke konfliktu adresy proxy serveru dojde v případě, že správce odstraní uživatelský účet obsahující adresu proxy serveru, přiřadí stejnou adresu proxy serveru jinému účtu a potom se pokusí odstraněný účet obnovit.

Chcete-li obnovit uživatele, u kterého existuje konflikt adresy proxy serveru, postupujte podle následujících kroků.

 1. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte v levém podokně buď na možnost Uživatelé, nebo na možnost Uživatelé a skupiny.

 2. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte buď na možnost Odstraněno, nebo na možnost Odstranění uživatelé.

 3. Zaškrtněte políčko vedle uživatelů, které chcete obnovit, a klikněte na možnost Obnovit, nebo na možnost Obnovit uživatele.

  notePoznámka
  Pokud se nepodaří obnovit dva nebo více uživatelů, zobrazí se chybová zpráva vysvětlující, že se obnovení u některých uživatelů nezdařilo. Informace o tom, které konkrétní uživatele nebylo možné obnovit, získáte z protokolu. Účty, jejichž obnovení se nezdařilo, je nutné obnovit postupně po jednom.

 4. Pokud chcete obnovit uživatelský účet a odstranit adresy proxy serveru spojené s daným účtem, klikněte na stránce Vyřešit konflikt adresy proxy serveru na tlačítko Odeslat.

  notePoznámka
  Pokud uživatelský účet obsahuje více než jednu chybu, která brání v jeho obnovení, zobrazí se na stránce Vyřešit konflikt adresy proxy serveru místo tlačítka Odeslat tlačítko Další. Po kliknutí na tlačítko Další budete moci na další stránce chybu vyřešit.

 5. Prohlédněte si výsledky a klikněte na tlačítko Dokončit.

notePoznámka
Pokud potřebujete zjistit, kolik času zbývá do okamžiku, kdy již konkrétní uživatelský účet nebude možné obnovit, obraťte se na oddělení podpory.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: