Přidání domény

Publikováno: duben 2012

Aktualizováno: březen 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Pokud již vaše organizace vlastní název domény má, můžete ho z pozice správce přidat do klienta služby Windows Azure AS, aby se používal se všemi cloudovými službami společnosti Microsoft, které máte předplacené. Po přidání vašeho názvu domény do služby Windows Azure AD můžete začít tím, že svůj název domény přidružíte k různým cloudovým službám, které využíváte.

Další informace o používání vašeho klienta služby Windows Azure AD naleznete v tématu Co je klient služby Windows Azure AD?.

TipTip
Používáte služby Office 365? Po nastavení domény můžete začít tím, že vytvoříte e-mailové adresy, účty služby Lync Online a distribuční skupiny používající váš vlastní název domény. Svůj vlastní název domény také můžete používat pro veřejný web hostovaný na serveru služby SharePoint Online.

Co chcete udělat?

Další informace Následující kroky lze dokončit pomocí portálu účtu služeb Office 365, portálu účtu služby Windows Intune nebo pomocí portálu služby Windows Azure AD. Závisí to na tom, které služby má vaše organizace předplaceny. Tímto způsobem fungují portály jako front-end rozhraní, do kterých se načítají data adresářů přidružená ke klientovi služby Windows Azure AD vaší organizace. Další informace o používání portálů ke správě klientů naleznete v tématu Správa klienta služby Windows Azure AD.

Příprava před přidáním názvu domény

Před přidáním názvu domény je potřeba mít na paměti následující.

 • Abyste mohli přidat název domény, je nutné již mít zaregistrován název domény a přihlašovací pověření pro registrátora názvu domény.

  • Pokud název vlastní domény nemáte, můžete jej zakoupit od registrátora názvu domény.

  • Pokud již máte název domény, ale nemáte přihlašovací pověření ke svému registrátorovi názvu domény, obraťte se na osobu, která název domény zaregistrovala.

  Další informace naleznete v tématu Vyhledání služeb domény nebo zakoupení nové domény.

 • Používáte-li aktuálně v sadě Microsoft Business Productivity Online Standard Suite vlastní název domény, nebude možné přidat stejné domény do služby Windows Azure AD.

 • Do služeb Windows Azure AD můžete přidat i více domén. Nemůžete však přidat stejnou doménu do různých účtů cloudových služeb. Pokud tedy například do služby Windows Azure AD přidáte svou doménu, nebudete moci vytvořit jiný účet klienta služby Windows Azure a přidat do něj stejný název domény.

 • Chcete-li přidat název domény do služeb Windows Azure AD, můžete využít kteroukoli z následujících možností:

  • Průvodce přidáním domény

  • Nástroj Modul Windows Azure Active Directory pro prostředí Windows PowerShell.

  • Rutina rozhraní Windows PowerShell.

Přidání a ověření názvu domény

Chcete-li přidat vlastní název domény do služeb Windows Azure AD, použijte průvodce přidáním domény podle následujícího postupu.

 1. Na portálu klikněte v levém podokně na možnost Domény a potom klikněte na možnost Přidání domény.

 2. Na stránce Přidání domény v části Zadání domény zadejte název domény, kterou chcete přidat, a klikněte na položku Další.

 3. Postupujte podle pokynů průvodce a ověřte službám Windows Azure AD, že vám zadaný název domény patří. Podrobné pokyny naleznete v tématu Ověření domény u kteréhokoli registrátora názvu domény.

Po ověření názvu domény zadejte služby, s nimiž plánujete název domény používat, a pak název domény nastavte pro použití s cloudovou službou, a to postupem popsaným v následujících částech.

TipTip
Jakmile příslušný název domény přidáte do služeb cloudová služba, můžete změnit výchozí název domény pro nové e-mailové adresy. Další informace naleznete v tématu Změna výchozího názvu domény. Můžete také aktualizovat svou vlastní e-mailovou adresu (která je zároveň vaším ID uživatele) tak, aby používala váš vlastní název domény místo domény onmicrosoft.com. Další informace o práci s uživatelskými účty v cloudové službě naleznete v tématu Vytvoření nebo úprava uživatelů.

Co chcete udělat?

Volba služeb, které budete používat se svým názvem domény

Při přidání názvu domény do služeb Windows Azure AD může být nutné zadat služby, které budete s daným názvem domény používat.

Existují pouze určité scénáře, v nichž je nutné zadat doménové služby, které plánujete používat s daným názvem domény. Proč je nutné uvádět, které služby budete používat? Je to proto, aby služby cloudová služba zobrazily vhodné záznamy DNS pro služby, které chcete použít, a umožnily vám tyto záznamy aktualizovat.

TipTip
Používáte služby Office 365? To, které doménové služby plánujete používat, je nutné zadat při provádění některé z následujících situací:

 • Přidáte vlastní název domény do služeb Windows Azure AD pomocí průvodce a chcete tento název domény použít pro veřejný web ve službě SharePoint Online.

  ImportantDůležité
  Chcete-li vytvořit veřejný web služby SharePoint Online, který bude využívat váš název domény, je nutné zadat službu SharePoint Online jako službu domény, kterou plánujete používat. Pokud jste však již nastavili službu SharePoint Online jako službu, kterou budete s doménou používat, nebude možné zvolit službu Exchange Online ani službu Lync Online. Další informace o tom, jak toto omezení nastavení vyřešit, naleznete v částiPro zákazníky služeb Office 365: Hostovat veřejný web se svým názvem domény prostřednictvím služby Exchange Online nebo Lync Online.

 • Doménu přidáte pomocí nástroje Modul Windows Azure Active Directory pro prostředí Windows PowerShell. Když svůj název domény přidáte pomocí tohoto nástroje, je vždy nutné zvolit služby, které chcete s názvem domény používat.

Chcete-li nastavit doménové služby pro svůj název domény při použití průvodce přidáním domény, postupujte takto:

 1. V průvodci přidáním domény vyberte na stránce Volba služeb služby, pro něž budete název domény používat.

 2. Klikněte na položku Další.

Seznam služeb domény můžete později upravit, případně můžete zvolit výchozí služby domény, pokud jste přidali název domény pomocí nástroje Modul Windows Azure Active Directory pro prostředí Windows PowerShell.

Chcete-li nastavit seznam služeb domény, postupujte takto:

 1. Na portálu klikněte v levém podokně na možnost Domény.

 2. Klikněte na název domény a potom na stránce Vlastnosti domény klikněte na možnost Upravit doménové služby.

Úprava záznamů DNS pro vaše cloudové služby

TipTip
Používáte službu Windows Intune? Není nutné upravovat záznamy DNS pro cloudovou službu Windows Intune.

Po přidání a ověření vlastního názvu domény je dalším krokem úprava záznamů DNS u doménového registrátora nebo poskytovatele hostingu DNS, které směrují datový přenos do vaší cloudové služby. Služby Windows Azure AD poskytují informace DNS, které potřebujete.

Jestliže jste právě dokončili průvodce přidáním domény, klikněte na tlačítko Konfigurovat záznamy DNS. V opačném případě postupujte podle těchto kroků:

 1. Na portálu klikněte v levém podokně na možnost Domény.

 2. V závislosti na tom, který portál používáte, klikněte na název domény, který chcete nastavit, a potom klikněte buď na možnost Nastavení DNS, nebo na možnost Zobrazit nastavení DNS. Na stránce nastavení DNS jsou uvedeny záznamy DNS pro vaši cloudovou službu.

  notePoznámka
  Chcete-li konfigurovat službu, kterou nevidíte na kartě nastavení DNS, zkontrolujte výběr doménových služeb a ujistěte se, zda jste danou službu pro název domény vybrali. Chcete-li změnit nastavení, například přidat služby Lync Online, najdete další informace v části Volba služeb, které budete používat se svým názvem domény.

 3. Na webu registrátora názvu domény přidejte potřebné záznamy do souboru DNS.

notePoznámka
Obvykle trvá asi 15 minut, než se změny projeví. Avšak může trvat až 72 hodin, než se vámi vytvořený záznam DNS rozšíří v systému DNS. Chcete-li tato nastavení záznamů opětovně zobrazit, klikněte na stránce Domény na danou doménu a poté na stránce Vlastnosti domény klikněte na kartu Nastavení DNS.

Chcete-li ověřit stav domény, klikněte na stránce Domény na danou doménu a na stránce Vlastnosti domény klikněte na možnost Odstranit potíže s doménami.

V případě jakýchkoli problémů naleznete další informace v tématu Odstraňování potíží po změně názvu domény.

Co chcete udělat?

Pro zákazníky služeb Office 365: Hostovat veřejný web se svým názvem domény prostřednictvím služby Exchange Online nebo Lync Online

Ve službách Office 365 můžete hostovat veřejný web SharePoint Online ve stejné doméně jako službu Exchange Online a službu Lync Online, avšak je nutné provést několik dodatečných kroků.

Je třeba provést následující:

 1. Spuštěním průvodce přidáním domény přidejte svůj název domény, například contoso.com, do služeb Office 365 a ověřte, že doménu vlastníte. V průvodci nastavte možnost služeb domény do služby Exchange Online nebo do služby Lync Online, případně jak do služby Exchange Online, tak i do služby Lync Online.

  notePoznámka
  Zatím službu SharePoint Online nepovolujte. Přidáte ji totiž později.

 2. Přidejte požadované záznamy DNS, aby služba Exchange Online a Lync Online fungovala s vaším názvem domény. Přidejte záznamy o tom, kde hostujete záznamy DNS pro váš název domény, což může být váš doménový registrátor, jiný poskytovatel hostitelských služeb DNS nebo místní server DNS.

  Jakmile vytvoříte záznamy DNS a ty rozšíříte v systému DNS, bude datový provoz přesměrován do služby Exchange Online a Lync Online.

 3. Spusťte průvodce přidáním domény znovu a tentokrát přidejte doménu třetí úrovně do služeb Office 365 ve formátu popisek.contoso.com, kde popisek je hodnota, která dotváří úplnou adresu webu hostovaného službou SharePoint Online. Můžete například nastavit popisek www, což by znamenalo, že se váš web nachází na adrese http://www.contoso.com.

  Během přidání domény nastavte možnosti doménových služeb na službu SharePoint Online.

 4. V Centru pro správu služby SharePoint Online vytvořte veřejný web služby SharePoint Online a poté jej přidružte k názvu domény třetí úrovně, kterou jste přidali v předchozím kroku, například www.contoso.com. Další informace naleznete v tématu Nastavení veřejného webu.

 5. U registrátora názvu domény vytvořte záznam CNAME služby SharePoint Online ve stejné oblasti, v níž jste vytvořili záznamy DNS systému Exchange Online a služby Lync Online.

  Při vytváření záznamu CNAME zadejte název hostitele záznamu, který bude stejný jako popisek, který jste zvolili dříve, například www. Centrum pro správu služby SharePoint Online poskytuje cílovou adresu pro záznam CNAME.

  WarningVarování
  Při vytváření záznamu CNAME je nutné mít na paměti následující.

  • Je nutné nastavit záznam CNAME tak, aby směroval datový přenos na váš web SharePoint Online. V opačném případě by mohl záznam bránit ve správném fungování ostatních záznamů DNS pro vaši doménu. Mohlo by být například přerušováno poskytování e-mailových služeb.

  • Při zadání názvu hlavičky hostitele je nutné explicitně zadat název domény, který chcete používat se službou SharePoint Online. Je to proto, že služby Office 365 používají název hlavičky hostitele, který nakonfigurujete pro záznamy DNS mapující vaši doménu na odpovídající kolekci webů ve službě SharePoint Online.

Jakmile vytvoříte záznam CNAME, který se rozšíří systémem DNS, nasměruje se datový provoz daného webu (například http://www.contoso.com) na web služby SharePoint Online. Obvykle trvá asi 15 minut, než se změny projeví. Rozšíření vytvořeného záznamu celým systémem DNS však může trvat až 72 hodin.

notePoznámka
Tyto tři služby nelze v doméně hostovat společně, chcete-li hostovat web na stejné doméně třetí úrovně nebo vyšší, protože hostujete i další služby. Nelze například hostovat web na adrese http://partners.contoso.com a zároveň používat e-mailové adresy, jako například user@partners.contoso.com. Další informace o úrovních názvů domén naleznete v tématu Názvy domén.

Co chcete udělat?

Viz také

Zobrazit: