Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Tisk a architekturu služeb dokumentů

Tento článek obsahuje přehled verze 4 (v4) tisk modelu ovladače a určité typy v4 řidičů Vytisknout ovladače třídy a Model specifické ovladače. Windows Server 2012 plně podporuje obě verze 3 (v3) a v4 tiskových ovladačů modely. Navíc je pokryta různých tiskáren, sdílení typy podporované Windows Server 2012.

V jádru Windows Server 2012 tisk je nový model ovladače známé jako model ovladače tiskárny v4. V4 driver model obsahuje změny sdílení tiskárny známé jako rozšířené funkce Ukázat a tisknout, takže není nutné instalovat ovladače pro více platforem a vyloučení scénář, kde tiskový Server je řidič distribuční bod.

JJ134171.collapse(cs-cz,WS.11).gif Ovladače tiskáren v4

Jednoduchý, ale flexibilní správu poskytuje model ovladače tiskárny v4. V4 tiskového ovladače může být distribuována prostřednictvím Windows Update či Windows Software Update Services (WSUS), ale nejsou distribuovány tisk klienty z tiskového serveru.

Některé z výhod v4 řidičů jsou:

 • Sdílení tiskáren nevyžaduje instalaci určité ovladače zařízení, které odpovídají architekturu klient

 • Soubory ovladačů jsou izolovány od sebe navzájem, prevence konfliktů názvů souborů ovladačů

 • Jeden ovladač podporuje jedno zařízení nebo více zařízení

 • Řidiči jsou obvykle menší než verze 3 ovladače, a instalacemi jsou rychlejší než srovnatelné verze 3 řidiči

 • Správci mohou nasadit uživatelské rozhraní tiskárny odděleně od ovladače tiskárny

Tiskové ovladače třídy

Pomocí modelu ovladače v4, může IHV poskytnout Print třídy ovladače které podporují funkce, které jsou společné pro širokou škálu zařízení, která používají stejný popis jazyka, například PCL, PS nebo XPS. Ovladače tiskárny, který je součástí systému Windows Server 2012 vytisknout ovladače třídy a bude mít vždy text "ovladač třídy" v jejich zobrazované jméno.

Tiskové ovladače třídy také poskytují následující výhody:

 • Balíčky ovladačů jsou menší a soubory ovladače tiskárny jsou méně pravděpodobné, že způsobují potíže se stabilitou

 • Správci mají méně řidiči řídit

 • Ovladače třídy může podporovat budoucí zařízení, která nebyla dosud vydána

Model specifické ovladače

Model konkrétní v4 ovladače můžete získat přímo z webu výrobce tiskárny nebo ze serveru Windows Update.

JJ134171.collapse(cs-cz,WS.11).gif Ovladače tiskáren v3

Před Windows Server 2012 modelu ovladače tiskárny systému Windows zůstal relativně beze změn od zavedení v3 ovladačů v systému Windows 2000. V3 model spoléhá na výrobci vyrábět vlastní ovladače pro každé konkrétní zařízení k zajištění, že specifické rysy každé tiskové zařízení lze přistupovat pomocí aplikace Windows. Správa tisku infrastruktury pomocí modelu ovladače v3 vyžaduje správce spravovat velké množství řidičů a správu ovladačů v klientských počítačích, tak i servery, což v povinnosti spravovat 32-bit a 64-bit ovladače tiskárny pro podporu jak architektury klienta a serveru.

Společnost Microsoft úzce spolupracuje s nezávislými dodavateli hardwaru (IHV) získat ovladače tiskáren pro každou verzi systému Windows. Systém Windows 7 zahrnuje 2100 tiskových ovladačů v operačním systému, a několik tisíc více ovladače tiskáren jsou k dispozici na webu Windows Update. Každý řidič je produkován IHV a je značkové a přizpůsobit se poskytnout nejlepší možné.

Ovladače tiskárny mají historicky tvoří velkou část souborů obsažených v systému Windows, i když uživatel připojí k ani používá tiskárnu. V systému Windows Vista ovladače tiskárny představovaly asi 1 GB celkem souborů Windows nainstalován.v systému Windows 7 to byla snížena na 538 MB nebo asi 60 % celkové ovladačů souborů pro Windows.

Ovladače tiskárny zabírat mnoho místa na disku protože ovladače tiskárny v systému Windows mají historicky modelu konkrétní. Každé zařízení je spojena s individuální ovladačem a tyto ovladače nemají schopnost podporovat zařízení, které budou vydány v budoucnosti. Ovladače, které jsou dostupné pro každé zařízení navíc ztratí význam postupem času jako nové zařízení vstoupit na trh. Přestože mohou existovat kódu sdílení mezi některými zařízeními, malé rozdíly mezi zařízeními obecně vyžadují, že každé zařízení má své vlastní datové soubory nebo knihovny DLL, aby přesně popisují každý atribut zařízení.

DLL jsou největší podíl souborů ovladačů. DLL patří nejen kód pro vykreslování PDL nebo vlastní UI, ale také obsahují Lokalizované řetězce a obrazu zdroje, které podporují tento UI. Další největší skupinou jsou konfigurační soubory systému Windows, včetně GPD (obecný popis tiskárny) a soubory PPD (PostScript tiskárny Description). Tyto soubory popisují funkce a možnosti tiskárna podporuje, a v některých případech, jak vykreslit PDL zařízení. Úplný rozpis je popsán v následující tabulce.

Typ souboru Velikost (KB)

KNIHOVNA DLL

342,711.38

Konfigurační soubory systému Windows

88,148.78

Datové soubory

52,389.66

Profily barev

30,228.26

XML

18,228.42

Instalační soubory

4,581.20

Bezpečnostní katalogy

1,828.67

Písma

102.23

Soubory nápovědy

14.05

Celkový součet

538,232.67

JJ134171.collapse(cs-cz,WS.11).gif Omezení velikosti řidič

Chcete-li zmenšit velikost bitové kopie operačního systému a zvýšit význam dlouhodobé ovladače dodávané se systémem Windows 8, bylo třeba změnit paradigma. Mnoho tiskáren konzumovat běžné formáty známé jako PDLs (jazyky popisu stránky) jako PCL, PostScript nebo XPS. Zatímco každé zařízení potřebuje dostat PDL chápe, intenzita PDLs přináší příležitost ke snížení počtu řidičů celkově. Místo toho se zaměřuje na poskytování modelu konkrétní ovladače, které poskytují všechny funkce k dispozici v zařízení, ovladače tiskárny v systému Windows 8 zaměřila na poskytování tiskových třídy ovladače, které podporují pouze ty vlastnosti, které jsou společné pro širokou škálu zařízení, která používají stejné PDL. Tímto způsobem, Velká část kódu je třeba podporovat stávající zařízení lze eliminovat, zatímco ve stejné době poskytuje směrný plán pro nové tiskárny k cíli. Nové tiskárny zadat podporu pomocí identifikátoru známé jako Kompatibilní IDovladače tisku třídy. Čistým výsledkem je méně, menší řidiči více zařízení, a méně problémy pro uživatele systému Windows.

Výsledek je zobrazen v následujících diagramech. Zatímco v3 tiskové ovladače v systému Windows 7 by mohla zajistit úpravy (modrá krabice) ve většině vrstvách modelu ovladače, ovladače tisku třídy jsou záměrně omezena pouze na poskytování pouze kritický kód – vykreslování PDL. Systém Windows poskytuje zbytek funkcí pomocí společné moduly a datové soubory od dodavatele hardwaru.

v3 print driver model with GDI rendering

Obrázek 1: v3 Print Driver Model s GDI vykreslování

Figure 2: Print Class Driver (v4) Model

Obrázek 2: Tisk modelu ovladače třídy (v4)

JJ134171.collapse(cs-cz,WS.11).gif Izolace ovladače

Poprvé zaveden v systému Windows 7 a Windows Server 2008 R2, funkce izolace ovladače tisku systému Windows odstraněny izolovaných řidič z procesu zařazování tisku a načten do co je známé jako sdílené pískoviště s jinými izolované ovladači, nebo zcela izolovány izolovaného prostoru pro spuštění zcela izolované od služby zařazování tisku a ostatní řidiči. Izolované řidič by dojít chybu nebo jinak neočekávaně ukončit nebo crash, tato podmínka neovlivní proces zařazování tisku a ostatní tiskárny a ovladače, které byly načteny. Všechny ovladače pro Windows 7 bylo nutné k podpoře izolace ovladače, nicméně ovladače vydané před Windows 7 ovladače izolace atribut k nim neměl.

Stejně jako v případě Windows 7 a Windows Server 2008 R2, řidiči jsou izolovány v Windows Server 2012 v následujících scénářích:

 • Řidič INF má klíčové slovo DriverIsolation , která naznačuje, že podporuje ovladače izolace.

  DriverIsolation = 2 označuje, že ovladač podporuje ovladače izolace. Nastavení DriverIsolation = 0 označuje, že ovladač nepodporuje ovladače izolace.

 • Správce výslovně umožňuje izolace ovladače pro konkrétní ovladač

  To lze provést pomocí konzoly Správa tisku. Rozbalte položku Tiskové servery, rozbalte položku název tiskového serveru, vyberte ovladače, klepněte pravým tlačítkem myši na název ovladače a vyberte Nastavení izolace ovladače.

  Správce může konfigurovat ovladač použít jednu z následujících hodnot:

  • Sdílené

   Spusťte ovladač v procesu, který je sdílen s jinými ovladači, ale je oddělen od procesu zařazování.

  • Samostatný

   Spusťte ovladač v procesu, který je oddělen od procesu zařazování a není sdílena s jinými ovladači tiskárny.

  • Žádný

   Spusťte ovladač v procesu zařazování.

 • Správce výslovně umožňuje zásady skupiny, které řídí chování ovladače izolace.

  Název zásady skupiny je: počítač Konfigurace počítače\Zásady\Šablony Templates\Printers\kompatibility nastavení přepsat ovladač tiskárny provedení oznámené ovladačem tisku a funguje to následovně:

  • Pokud je povoleno nastavení zásad, zařazovací izoluje všechny ovladače tiskárny, které nejsou výslovně z izolace ovladače.

  • Pokud toto nastavení zásad zakázáno nebo není nakonfigurováno, zařazování tisku používá nastavení izolace ovladače označené slovo DriverIsolation v souboru INF.

Ve výchozím nastavení Pokud soubor INF, který nainstaluje ovladač tiskárny není vyznačeno, že ovladač podporuje ovladače izolace, instalační třídy tiskárny nakonfiguruje ovladač pro spuštění v procesu zařazování. Však soubor INF označuje, že ovladač podporuje ovladače izolace, instalační program nakonfiguruje řidič v izolovaném procesu. Správce může přepsat nastavení konfigurace a určete, pro každého řidiče, zda má ovladač v procesu zařazování nebo v izolovaném procesu.

V ideálním případě ovladač tiskárny je schopen běžet v režimu sdílení. To znamená běží v izolovaném procesu sdílena s jinými ovladači, ale nezávisle na procesu zařazování. Řidič může být nutné spustit v izolovaném režimu, pokud je možné spustit v procesu odděleném od procesu zařazování, ale má potíže proces sdílení s ostatními řidiči. Například špatně navržený ovladač může mít názvy souborů, které budou kolidovat s těmi souvisejících ovladačů nebo různých verzí stejné ovladače, nebo řidič může často o chybu nebo únik paměti, který narušuje činnost ostatních řidičů, které jsou spuštěny ve stejném procesu.

Podporovat odstraňování, správce může zakázat funkci izolace ovladače na počítači v doméně, nebo správce může přinutit všechny ovladače tiskárny v počítači spuštěna v režimu izolovaného. V izolovaném režimu každý řidič musí spustit v procesu nezávislém od zařazovací služba a od ostatních ovladačů tiskáren.

JJ134171.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
Pokud řidič INF soubor výslovně státy DriverIsolation = 0 pak správce nemůže nutit izolace ovladače.

Pokud řidič izolace je zakázáno zásadami skupiny, izolace je vypnuto pro všechny ovladače tiskáren. Název zásady skupiny je počítač Konfigurace počítače\Zásady\Šablony Templates\Printers\spouštění ovladače tiskárny v izolaci.

 • Jestliže povolíte nebo nenakonfigurujete toto nastavení zásad, spustí zařazovací ovladače tiskárny v izolovaném procesu ve výchozím nastavení.

 • Pokud zakážete toto nastavení zásad, spustí zařazovací ovladače tiskárny v procesu zařazování tisku.

Následující graf ukazuje mapu rozhodnutí pro volbu ovladač režimu izolace:

Printer driver isolation decision tree

JJ134171.collapse(cs-cz,WS.11).gif Izolace aplikací

Izolace aplikací izoluje aplikaci z ovladače tiskárny tak, že pokud dojde k chybě ovladače tiskárny, aplikace není havárie. Tato funkce rozšiřuje stávající funkce systému Windows 7 (SplWoW64) na pokrytí všech scénářů tisku v roce 2012 Windows Server a Windows 8. Aplikace, které podporují izolace jsou stabilnější, protože aplikace je oddělen od ovladače tiskárny pomocí vrstvy "izolaci procesu". Všechny DLL knihovny ovladačů jsou načteny a v samostatném procesu, izolace aplikace od zhroucení ovladač tiskárny

Splwow64 je 64 bitový proces, který hostí ovladače tiskárny jménem 32bitové aplikace. Tyto aplikace jsou schopny standardní tiskové funkce volat a jednat bez znalosti Splwow64. V zákulisí se volání thunked a zpátky mezi klientskou aplikací a Splwow64.  Vedlejším účinkem tohoto řešení je, že tyto aplikace jsou izolovány od zhroucení ovladač tiskárny.

V roce 2012 Windows Server a Windows 8, se zásadami skupiny povolena Splwow64 hostí řidič knihovny DLL pro všechny aplikace, které podporují tuto funkci.

Izolace aplikací je řízena následující nastavení zásad skupiny:

Počítače konfigurace/pro správušablon/tiskárny/izolovat ovladače tiskárny z aplikací

Nastavení izolovat ovladače tiskárny z aplikací má následující popis:

Určuje, zda součásti ovladače tiskárny jsou izolovány od aplikací místo obvykle načtení do aplikací. Izolace ovladače tiskárny výrazně snižuje riziko selhání ovladače tiskárny způsobuje selhání aplikace.

Ne všechny aplikace podporuje ovladače izolace. Ve výchozím nastavení aplikace Microsoft Excel 2007, Excel 2010, Word 2007, Word 2010 a některé jiné aplikace jsou konfigurovány pro podporu. Jiné aplikace může být také schopen izolace ovladače tiskárny, podle toho, zda jsou konfigurovány pro něj.

Pokud povolíte nebo nenakonfigurujete toto nastavení zásad, pak bude izolovaných aplikací, které jsou konfigurovány pro podporu ovladačů izolace.

Pokud zakážete toto nastavení zásad, pak bude načten v rámci všech procesů přidružených aplikací ovladače tiskárny.

Posledních 10 let jsem viděl vývoj modelu ovladače v3 od popisu obecných tiskáren (GPD) / popisu postskriptové tiskárny (PPD)-pouze konfigurace a vykreslování na XPSDrv, auto konfigurace a plnou náhradu UI. Tyto změny podporují požadavky zákazníků a partnerů, ale také přidal složitost a režie. Následují některé, ale ne všechny obtíže spojené s modelu v3 ovladače:

 • Ovladače tiskáren jsou nejvyšší příčinou selhání a visí v Microsoft Office.

 • Správci tráví spoustu času řízení aktualizace tiskových ovladačů a slučování tiskových front a koncoví uživatelé bojovat s ovladači architektur.

Pomoci zmírnit tyto problémy, mnoho partnerů zkoušeli třídy nebo univerzální ovladače, ale v mnoha klíčových scénářů, které by umožnily úspěch partnera nedosahuje modelu ovladače v3.

Modelu ovladače tiskárny v4 zlepšuje kvalitu zkušeností zařízení pro všechny uživatele Zklidňující známé problémy v modelu ovladače v3 a vývoj body rozšíření snadněji použitelná. Zatímco v4 tiskové ovladače i nadále používat GPDs, zklidnil, Bidi a na základě obecného jazyka GDL popisovače autokonfigurace, některé vrstvy v minulosti mají byla odebrána nebo nahrazena.

Jeden nový aspekt modelu ovladače tiskárny v4 je zaměření na poskytování tiskových třídy ovladačů. Speciální v4 tiskové ovladače, které implementují pouze funkce, které jsou společné napříč širokou třídu zařízení, jsou dodávány se systémem Windows a jsou označeny jako obecné. Výsledkem systém Windows může automaticky nahradit ovladač s lepším řešením ze serveru Windows Update poskytuje koncovému uživateli lepší podmínky, jak je k dispozici.

JJ134171.collapse(cs-cz,WS.11).gif Design ovladače v4

Faktory ovlivňující návrh pro nový model v4 byly následující:

 • Aplikace Windows Store

  Nová Windows zkušenosti a nové modely Windows Store app zavést nové návrhu doporučení ohledně uživatelského chování a zabezpečení kontext. V4 tiskové ovladače jsou velmi důležité v uživatelském rozhraní systému Windows s hlubokou integraci, bezproblémové chování a bohatou rozšiřitelnost.

 • Windows na rameno

  Systémem Windows na procesoru ARM mění paradigma co se týče chování ovladače a využití energie. V4 ovladač tiskárny podporuje model tiskárny na rameno s ovladači tisku třídy zároveň umožňuje bohaté koncového uživatele zkušenosti díky oddělených UI vývojový model. Neexistuje žádná podpora ovladačů v3 pro Windows na RAMENI.

 • Snadnost Driver Development

  V4 driver model podporuje stávající investice v v3 a XPSDrv architektury, přitom řidiči usnadňuje vývoj a testování. V4 driver model podporuje vývoj ovladačů pomocí Visual Studio a podporuje řadu šablon, které usnadňují vytvoření ovladače. V4 tiskové ovladače také zahrnují podporu budování vlastní UI jako jednoduchá aplikace pro Windows, umožňuje vývojářům používat nejaktuálnější rámce a modulové udržet své zkušenosti čerstvý.

 • Sdílení tiskárny

  Sdílení tiskáren je hlavní hodnota tezi Windows tiskových serverů, a v4 tiskové ovladače jsou navrženy tak, aby ještě lépe sdílení tiskáren. Především se sníží náklady na správu, eliminovat architektur ovladače řízení a podporují všechny klientské operační systémy od Windows Vista na Windows 8.

  JJ134171.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
  Operační systémy před Windows 8 nepodporuje v4 driver model, ale mohou tisknout na sdílené z tiskového serveru Windows Server 2012 s použitím rozšířené Ukázat a tisknout kompatibility ovladače, který je hostitelem jakýkoliv tiskový server se systémem Windows Server 2012 fronty v4.

JJ134171.collapse(cs-cz,WS.11).gif Architektura ovladače v4

Toto je vysoké zastoupení v4 ovladače tiskárny. Kromě vykreslení filtry a uživatelského rozhraní aplikace je veškerý kód společnosti Microsoft k dispozici. Ovladače tiskárny v4 se spoléhají na datových souborů a JavaScript pro rozšiřitelnost. Modré krabice představují existující soubory, které byly použity v modelu ovladače v3, a zelená pole představují nová místa pro zapojení.

Figure 3:v4 Driver Architecture

Obrázek 3: v4 Driver Architecture

Vykreslování

V4 driver model používá pouze XPSDrv architekturu pro podporu vykreslování zařízení za PDL. XPS přímo zařízení není třeba žádné filtry, ale všichni ostatní musí buď zahrnují filtry, které do zařízení PDL vykreslit, nebo se závislost na stávající ovladač tisku třídy pomocí direktivy RequiredClass v souboru manifestu v4.

Figure 4: Rendering Architecture

Obrázek 4: Vykreslování architektury

Konfigurace vrstva

V4 driver model podporuje značně zjednodušená konfigurace vrstvy. Na rozdíl od v3 tiskové ovladače kde byl silně spolu uživatelské rozhraní pro konfiguraci v4 tisknout řidiči soustředit na poskytování PrintTicket, PrintCapabilities a omezení funkce. Společná konfigurace modul, PrintConfig.dll, zapouzdří funkcionalitu, která byla dříve dostupné v ovladačích jádra UnidrvUI a PS5UI.

V4 driver model nebude zaměstnávat konfigurace modulů plug-in, takže většina konfigurace zařízení jsou vyjádřeny v GPD nebo PPD soubory. Navíc v4 tiskového ovladače může poskytnout soubor jazyka JavaScript, že podporuje rozšířené omezení zpracování, jako i PrintTicket a PrintCapabilities podporu.

Obecný popis tiskárny (GPD) a popis PPD (PostScript Printer) formáty souborů jsou beze změny s v4 tiskových ovladačů. Stávající GPD a PPD soubory jsou kompatibilní.

Upravené uživatelské rozhraní

V4, které ovladače tiskárny podporují vlastní uživatelské rozhraní v systému Windows plochy a v novém uživatelském rozhraní systému Windows. Vzhledem k velmi odlišné povaze těchto zkušeností musí být tyto UIs implementovány jako dvě různé aplikace.

Rozšíření tiskárny podporují ovladače tiskárny v4 v ploše a pracovat s všech existujících aplikací. Rovněž práce do tiskáren scénáře s ovladači rozšířené funkce Ukázat a tisknout. Podpora je plánována pro všechny operační systémy od Windows Vista prostřednictvím Windows 8.

Aplikace zařízení úložiště systému Windows podporují ovladače tiskárny v4 v novém uživatelském rozhraní systému Windows.

Implementace Windows 8 sdílení tiskárny byl aktualizován požadavkům moderních uživatelů a podporovat nový model v4 driver byl představen ve Windows 8.

Předchozí model spoléhal na serveru a v klientských počítačích používajících stejné ovladače;Vzhledem různé podporované architektury pro Windows (x 86, x 64 a SoC systémy) dostává právo odpovídající ovladač může být obtížný problém. Nekompatibility mezi verzemi ovladačů, může způsobit klienta chyby připojení a vytvoření připojení může trvat delší dobu.

Celkovým cílem nového modelu ovladačů v4 a sdílení implementace, která podporuje je, aby koncový uživatel a administrativní zkušenosti co nejjednodušší.

Existuje několik funkcí, které definují změny provedené do tiskáren v systému Windows 8. Toto lze shrnout takto:

 • Klienti mohou používat rozšířené funkce Ukázat a tisknout generovat tiskové úlohy, které může server použít bez použití určité ovladače zařízení.

 • Servery může zapouzdřit konfigurace a funkce tiskárny a komunikovat tato data do klientského počítače tak, aby klientské počítače mohou používat bez nutnosti konkrétní ovladač zařízení.

 • Tiskový server již není mechanismus distribuce softwaru. Předchozí verze systému Windows poskytuje mechanismus, kterým tiskoví klienti mohli získat ovladač z tiskového serveru. Z důvodů bezpečnosti, kompatibilita, použitelnost a spolehlivosti tato funkce byla odebrána z modelu ovladače v4 a vylepšené Ukázat a tisknout. Starší verze klientské počítače bude stále schopen získat rozšířené bod a tisknout kompatibility ovladačů ze serverů Windows Server 2012 umožňuje kompatibilitu s v4 tisku akcií. Klientské počítače se systémem Windows 8 rozšířené funkce Ukázat a tisknout podpory operačního systému, a mohou využít standardní Ukázat a tisknout mechanismy pro získání odpovídající ovladače v3, pokud chce správce nadále používat starší ovladače. Konkrétní v4 ovladače zařízení mohou také být nasazeny na Windows 8clients, nebo stáhnout ze služby Windows Update/WSUS s cílem poskytnout další funkce a možnosti, jako například vykreslování straně klienta při připojení k rozšířené bodu a sdílí tisk.

JJ134171.collapse(cs-cz,WS.11).gif Architektura

Existují tři zásadní změny do implementace sdílení v systému Windows Server 2012:

 1. Vylepšené Ukázat a tisknout kompatibility ovladačů

  Servery Windows Server 2012 poskytují Microsoft enhanced bod a ovladač kompatibility tisk klientům s předchozími verzemi systému Windows, a tito klienti použít ovladač bez nutnosti jakékoliv aktualizace nebo změny tiskového subsystému klient.

 2. Zákaz distribuce ovladačů ze serveru

  Servery Windows Server 2012 nebude v4 řidiči poskytovat klientům (s výjimkou výše uvedených rozšířené funkce Ukázat a tisknout kompatibility ovladače). Klienti používající předchozí verze systému Windows stále budou moci připojit k v4 tisku akcií bez problému. Servery se systémem Windows Server 2012 v3 ovladači budou chovat stejným způsobem chová se systémem Windows Server 2008 R2. V3 tiskáren v systému Windows Server 2012 byly provedeny žádné změny.

 3. Vylepšené funkce Ukázat a tisknout

  Windows 8 klienti musí být schopni připojit k serverům Windows Server 2012 sdílení fronty v4. To zahrnuje schopnost obstarat a nainstalovat kompatibilní ovladač, možnost synchronizace s těmi na serveru, nastavení konfigurace a možnost tisknout na tiskárně sdílené s ovladačem v4.

Do zařazovací služby nezbytné k provedení tyto nové funkce sdílení změny na straně klienta i na straně serveru, a v následujících částech samostatné změny podle toho.

Změny serveru

Zde jsou změny provedené v systému Windows Server 2012 pro sdílení tiskárny a instalace.

 • Ovladač kompatibilita

  Pro podporu ovladačů sdílení na operačních systémech předcházejících systému Windows 8, Microsoft enhanced bod a kompatibility ovladače tisku je součástí operačního systému. Microsoft enhanced bod a Print kompatibility ovladačů je v3 závodník, který Windows Server 2012 tiskové fronty, které jsou sdíleny pomocí ovladače v4 a vyzařuje XPS jako jeho PDL. Microsoft enhanced bod a kompatibility ovladače tisku je kompatibilní s Windows 7 a Windows Vista;Verze systému Windows před Windows Vista není podporován a zablokován (server se nesnaží blokovat klienty založené na verzi, ale Microsoft enhanced bod a Print kompatibility ovladačů určuje, zda je kompatibilní s klientem v průběhu instalace.)

  Ve výchozím nastavení když klient pomocí předchozí verze systému Windows dotazuje řidič (přes funkci GetPrinterDriver rozhraní API) používá tiskárnu sdílenou s ovladačem v4 bude vypadat jako Microsoft rozšířené funkce Ukázat a tisknout kompatibility ovladačů pro architekturu procesoru klienta, bez ohledu jaké aktuální ovladač používaný serverem fronta je. Výsledkem když je vytvořeno připojení Microsoft enhanced funkce Ukázat a tisknout kompatibility ovladač ke stažení ze serveru a v klientovi nainstalována.

  V3 model zůstává beze změny v systému Windows Server 2012 a sdílení a nastavení tiskové fronty pomocí v3 driver zůstává nezměněno bez ohledu na to pokud je klient Windows 8 nebo starší verzi systému Windows.

 • Zákaz distribuce ovladačů

  Jak je popsáno dříve, Microsoft enhanced bod a Print kompatibility ovladačů je poskytována klientům s předchozí verzí systému Windows umožňuje tisk do fronty s ovladačem v4.

  Neexistuje žádná skutečná API používá existující klienti načíst ovladač binární soubory ze serveru. Existující servery zpřístupnit soubory ovladačů pod \\server\print$ podíl, a informace o tom co řidič je v pro frontu a jaké soubory jsou zapotřebí je načten klienty prostřednictvím rozhraní API GetPrinterDriverEx. Stávající klienti systému Windows GetPrinterDriverEx vzdálené tiskárny získat podrobnosti o ovladači vzdáleného volání a pak jednoduše pomocí API filesystem kopírovat soubory ze serveru klientovi přes SMB.

  Místo tiskového$ podíl, protože je stále nutné k distribuci Microsoft enhanced funkce Ukázat a tisknout ovladač kompatibility pro starší klienty, GetPrinterDriverEx neposkytuje informace o ovladači, aby klienti nebudou moci používat vrácené informace najít ovladače v tisku$ a jsou nuceni vyzkoušet další způsoby pořizování ovladače.

 • Vylepšené funkce Ukázat a tisknout

  Doplnění modelu ovladače v4 jsou změny v modelu sdílení tiskárny. Aktualizovaný sdílení mechanismus tiskárny je označován jako rozšířená funkce Ukázat a tisknout, a to umožňuje tisk tisk v4 akcií bez stahování ovladač od výrobce zařízení z tiskového serveru.

  Když počítač se systémem Windows 8 se připojí k sdílené tiskové fronty na serveru, kontroluje místně pro ovladač tiskárny v4 že HardwareID, která je stejná jako PrinterDriverID definoval v ovladače tiskárny na serveru. To může také kontrolovat Windows Update v době připojení nebo novější ovladače na Windows Update. Pokud najde shodu, klient stáhne tento ovladač a připojí se pomocí vykreslování na straně klienta (CSR). Řidič zahrnuje vlastní UI, pak tento UI se zobrazí uživateli.

  Jinak klient připojí pomocí rozšířené ovladače funkce Ukázat a tisknout. Je-li klient již nemá tento ovladač, to stáhne ze serveru. V tomto bodě klient stáhne konfigurační datové soubory ze serveru a přidruží tiskovou frontu klienta. Když uživatel tiskne, jsou k dispozici lokalizované, Microsoft standard uživatelského rozhraní, pokud uživatel získá rozšíření tiskárny nebo aplikace zařízení úložiště systému Windows je automaticky staženy. Tisková úloha bude na straně klienta vykreslen do XPS a jako PrintTicket zahrnout uživatelská nastavení. To je potom odeslány na server a přeměněna PDL pomocí ovladače tiskárny na serveru.

  Figure 5: Enhanced Point and Print Diagram Obrázek 5: Vylepšené bod a tisk diagramu

Klientské změny

Následují změny provedené pro sdílení tiskárny a instalace Windows 8 klientů.

 • Řidič získávání a aktualizace změn

  K dosažení cíle zákaz distribuce ovladačů ze systému Windows Server 2012 tiskových serverů a z důvodu zajištění optimální v4 driver zkušenosti, Windows 8 klienti nemohou používat starší verzi v3 bod a tisknout mechanismy získat ovladač. Místo toho nový mechanismus funkce Ukázat a tisknout byla implementována, využití technologie Plug and Play pro pořízení a instalace kompatibilní ovladače tiskárny, stejně jako servis/aktualizace ovladačů.

  JJ134171.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
  Další informace o konfiguraci Server služby WSUS (Windows Update) nabídnout klientům tiskových ovladačů naleznete v tématu Windows Server Update Services přehled .

Další technické informace o sdílení tiskárny naleznete v tématu Technické detaily sdílení tiskárny .

Následující tabulka definuje termíny běžně používané pro tiskové a dokumentové služby.

Termín Definice

Tisková fronta

Tiskové zařízení (fyzické nebo virtuální) spravované tiskovým serverem. Tiskové fronty může nebo nemusí být sdílen

Připojení tiskárny

Tisková fronta, který funguje jako proxy sdílené fronty tisknout na tiskovém serveru. Toto jsou vytvářeny v klientských počítačích jako základní součást procesu sdílení tiskárny.

Ovladač kompatibilita

Microsoft rozšířené funkce Ukázat a tisknout kompatibility ovladače. V4 driver, který poskytuje obecné základní tiskové funkce a zkušenosti pro klienta připojujícího se k tiskové fronty s ovladačem v4 na serveru se systémem Windows Server 2012. Tento ovladač vysílá XPS jako její PDL, které mohou být použity nativně server se systémem Windows Server 2012, a tento ovladač používá konfigurační data v3 nebo v4 k zajištění možnosti konfigurace klientovi.

v3

Model ovladačů tiskárny pro verze systému Windows ze systému Windows 2000 prostřednictvím Windows 8.

v4

Nový model tiskárny ovladače v systému Windows Server 2012 a Windows 8.

ZÁSTUPCE ODDĚLENÍ SLUŽEB ZÁKAZNÍKŮM

Vykreslování na straně klienta, označující, že dojde k vykreslování tiskové úlohy do PDL klientovi (zátěže od serveru).

SSR

Vykreslování na straně serveru, označující, že vykreslování tiskové úlohy do PDL dochází na serveru.

Localspl

Zprostředkovatel místního tisku který udržuje místní tiskové fronty, stejně jako GUID tiskárny (viz níže).

Identifikátor GUID tiskárna

Místní tiskárny objekt spravuje localspl, která poskytuje záložní úložiště pro tiskové připojení používá CSR pro ukládání, tisk klient side vykreslování, offline a další. Tato tiskárna GUID je vytvořen jako základní součást navazování připojení a využívá ovladače pořízeny a tisknout.

Funkce Ukázat a tisknout (P & P)

Nezaměňovat s Plug and Play, popisuje funkce umožňující klientský počítač pro připojení tiskárny k vzdálené tiskové fronty;získání řidič i zřízení zbytek stav připojení.

PDL

Jazyk pro popis stránek (PDL) je jazyk, který popisuje vzhled tištěné stránky na vyšší úrovni než skutečný výstup rastr.

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft