Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše
Tento článek byl přeložen strojově počítačem. Původní text zobrazíte přesunutím ukazatele myši nad jednotlivé věty článku. Další informace
Překlad
Originál

Instalace systému Windows Server 2012

Tento dokument obsahuje informace o instalaci operačního systému Windows Server 2012, včetně známé problémy, které budete muset vyřešit před zahájením instalace. Poskytuje také informace, které můžete použít k řešení potíží, ke kterým může dojít během instalace. Informace o závažných známých problémech, které budete muset obejít po dokončení instalace naleznete poznámkách k verzi, k dispozici na stejném místě jako tento dokument.

Instalace funguje v několika fázích. Budete vyzváni pro některé základní informace, a pak instalační program bude kopírovat soubory a restartujte počítač. Instalační program ukončí předložením nabídky pro úlohy počáteční konfigurace, které lze použít ke konfiguraci serveru konkrétním potřebám.

JJ134246.collapse(cs-cz,WS.11).gif Požadavky na systém

Zde jsou odhadované systémové požadavky pro Windows Server 2012. Pokud váš počítač má méně než požadavky na "minimální", nebude schopen správně nainstalovat tento produkt. Skutečné požadavky se liší v závislosti na konfiguraci systému a aplikacích a funkcích, které nainstalujete.

JJ134246.collapse(cs-cz,WS.11).gif Procesor

Výkon procesoru závisí nejen na taktovací frekvenci procesoru, ale také na počtu jader procesoru a velikosti cache procesoru. Následují požadavky na procesor pro tento produkt:

 • Minimum: 1.4 GHz 64 bitový procesor

JJ134246.collapse(cs-cz,WS.11).gif RAM

Předpokládané požadavky na paměť RAM pro tento produkt jsou následující:

 • Minimum: 512 MB

JJ134246.collapse(cs-cz,WS.11).gif Požadavky na místo na disku

Zde jsou odhadovaný minimální místo na disku pro systémový oddíl.

 • Minimum: 32 GB

  JJ134246.note(cs-cz,WS.11).gif Poznámka:
  Mějte na paměti, že 32 GB by měl být považován za absolutní minimální hodnota pro úspěšné instalace. Systémový oddíl bude potřebovat větší prostor pro některý z následujících okolností:

  • Pokud nainstalujete do systému přes síť.

  • Počítače s více než 16 GB RAM bude vyžadovat více místa na disku pro stránkování, spánku a vypsat soubory.

JJ134246.collapse(cs-cz,WS.11).gif Ostatní požadavky

Také musíte mít následující:

 • DVD mechanika

 • Super VGA (800 × 600) nebo vyšším rozlišení monitoru

 • Klávesnice a Microsoft ® myš (nebo jiné kompatibilní polohovací zařízení)

 • Přístup k Internetu (mohou být účtovány poplatky)

JJ134246.collapse(cs-cz,WS.11).gif Důležité informace pro x 64-založené operační systémy

Ujistěte se, že jste aktualizovány a digitálně podepsané ovladače režimu jádra systému Windows Server 2012

Pokud nainstalujete zařízení typu Plug and Play, můžete obdržet upozornění, pokud ovladač není digitálně podepsán. Pokud nainstalujete aplikaci, která obsahuje ovladač, který není digitálně podepsán, nebudete dostávat chybu během instalace. V obou případech nebude načten Windows Server 2012 nepodepsaný ovladač.

Pokud si nejste jisti, zda řidič je digitálně podepsán, nebo pokud nemůžete nastartovat počítač po instalaci, můžete následujícím postupem vypnout požadavek na podpis řidiče. Tento postup umožňuje počítači spuštěna správně, a nepodepsaný ovladač zavede úspěšně.

Chcete-li vypnout požadavek na podpis pro aktuální proces spouštění:

 1. Restartujte počítač a během spouštění stiskněte klávesu F8.

 2. Vyberte Upřesnit možnosti spuštění.

 3. Vyberte možnost Zakázat vynucení podpisu ovladače.

 4. Bota do Windows ® a odinstalovat nepodepsaný ovladač.

Další informace naleznete v tématu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=66577.

Před instalací systému Windows Server 2012, postupujte podle pokynů v této části přípravy na instalaci.

 • Odpojte zařízení UPS. Pokud používáte nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) připojený k cílovému počítači, odpojte před spuštěním instalačního programu sériový kabel. Instalační program se automaticky pokouší rozpoznat zařízení, které jsou připojeny k sériovým portům, a UPS zařízení může způsobit problémy s procesu zjišťování.

 • Zálohování serverů. Záloha by měla obsahovat všechny údaje a konfiguraci informace, které jsou nezbytné pro počítač fungovat. Je důležité provádět zálohování informací o konfiguraci serverů, zejména těch, které poskytují síťovou infrastrukturu, například servery Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Když provádíte zálohování, nezapomeňte zahrnout spouštěcích a systémových oddílů a data Stav systému. Dalším způsobem zálohování informací o konfiguraci je vytvoření zálohovací sklad pro automatické obnovení systému.

 • Zakázání softwaru antivirové ochrany. Antivirový software může kolidovat s instalací. Například to může udělat mnohem pomalejší instalaci tím, že kontroluje každý soubor, který je místně zkopírovány do počítače.

 • Pomocí nástroje Windows Memory Diagnostic. Měli byste spustit tento nástroj pro testování RAM na vašem počítači. Chcete-li použít nástroj Windows Memory Diagnostic, postupujte podle pokynů v Windows Memory Diagnostic uživatele Guide (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=50362).

 • Poskytnout velkokapacitních paměťových zařízení. Je-li váš výrobce dodal samostatný soubor ovladače, uložte soubor na disketu, CD, DVD, nebo jednotku flash Universal Serial Bus (USB) v buď kořenový adresář médií nebo ve složce amd64 . Aby řidič na stránce výběr disku během instalace, klepněte na tlačítko Načíst ovladač (nebo stiskněte klávesu F6). Můžete procházet vyhledejte ovladače nebo instalace vyhledávat média.

 • Mějte na paměti, že Windows Firewall je ve výchozím nastavení. Serverové aplikace, které musí přijímat nevyžádanou příchozí připojení se nezdaří, dokud nevytvoříte pravidla brány firewall tak, aby jim umožnily. Obraťte se na dodavatele aplikace a určit, které porty a protokoly jsou nezbytné pro aplikaci, aby běžela správně.

  Další informace o bráně Firewall systému Windows naleznete v tématu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=84639.

Následující tabulka shrnuje stručně podporované možnosti upgradu na systém Windows Server 2012. Další informace o upgradu důležitá upozornění k inovaci a další informace o zkušební verzi, viz http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=260917.

Pokud se nezobrazí aktuální verzi v levém sloupci, upgrade na tuto verzi systému Windows Server 2012 není podporován.

Pokud více než jedno vydání v pravém sloupci, inovujte na obou vydání ze stejné počáteční verze je podporována.

Pokud spustíte:

Můžete upgradovat na těchto edicích:

Windows Server 2008 Standard s aktualizací SP2 nebo Windows Server 2008 Enterprise s aktualizací SP2

Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter

Windows Server 2008 Datacenter s aktualizací SP2

Windows Datacenter Server 2012

Windows Web Server 2008

Windows Server 2012 Standard

Windows Server 2008 R2 Standard s aktualizací SP1 nebo Windows Server 2008 R2 Enterprise s aktualizací SP1

Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter

Windows Server 2008 R2 Datacenter s aktualizací SP1

Windows Datacenter Server 2012

Windows Web Server 2008 R2

Windows Server 2012 Standard

Tento dokument je poskytován "jak-je". Informace a názory vyjádřené v tomto dokumentu, včetně adres URL a jiných odkazů na webové servery, mohou změnit bez předchozího upozornění.

Tento dokument vám neposkytuje žádná zákonná práva na duševní vlastnictví obsažené v produktech společnosti Microsoft. Můžete kopírovat a používat tento dokument pro interní referenční účely.

© 2012 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Active Directory, Hyper-V, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a jiných zemích.

Tento produkt obsahuje software pro grafický filtr;Tento software je částečně založen na práci nezávislé skupiny JPEG.

Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.

2.0

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Přidat
Zobrazit:
© 2015 Microsoft