Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Instalace systému Windows Server 2012

 

Rozsah platnosti: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Tento dokument obsahuje informace o instalaci operačního systému Windows Server 2012, včetně všech známých problémů, které možná budete muset před zahájením instalace vyřešit. Nabízí taky informace, které můžete využít k odstraňování potíží, které se můžou během instalace vyskytnout. Informace o závažných známých problémech, které může být potřeba vyřešit po dokončení instalace, najdete v poznámkách k verzi dostupných ve stejném umístění jako tento dokument.

Instalace probíhá v několika fázích. Zobrazí se výzva k zadání některých základních informací a pak instalační program zkopíruje soubory a restartujte počítač. Instalační program se ukončí prezentací nabídky pro úlohy počáteční konfigurace, které můžete použít ke konfiguraci serveru podle svých konkrétních potřeb

V této části uvádíme odhadované požadavky na systém pro Windows Server 2012. Pokud váš počítač nesplňuje požadavky označené jako „minimální“, nebudete moct tento produkt správně nainstalovat. Skutečné požadavky se budou lišit v závislosti na vaší konfiguraci systému a na nainstalovaných aplikacích a funkcích.

Výkon procesoru nezávisí jenom na jeho hodinové frekvenci, ale taky na počtu jader procesoru a na velikosti jeho mezipaměti. Tady jsou požadavky tohoto produktu na procesor:

 • Minimálně: 1,4GHz 64bitový procesor

Tady jsou odhadované požadavky tohoto produktu na paměť RAM:

 • Minimálně: 512 MB

Tady jsou odhadované minimální požadavky na místo na disku pro systémový oddíl.

 • Minimálně: 32 GB

  System_CAPS_notePoznámka

  Upozorňujeme, že 32 GB je potřeba považovat za absolutní minimum pro úspěšnou instalaci. Systémový oddíl bude potřebovat další místo v těchto případech:

  • Pokud budete systém instalovat přes síť.

  • Počítače s víc než 16 GB paměti RAM vyžadují víc místa na disku pro stránkování, režim hibernace a soubory výpisů.

Potřebujete taky následující součásti:

 • Jednotka DVD

 • Monitor s rozlišením Super VGA (800 × 600) nebo vyšším

 • Klávesnice a myš Microsoft® (nebo jiné kompatibilní polohovací zařízení)

 • Přístup k Internetu (může být placený)

Ujistěte se, že máte aktualizované a digitálně podepsané ovladače režimu jádra pro Windows Server 2012

Pokud instalujete zařízení Plug and Play, může se zobrazit upozornění, pokud ovladač není digitálně podepsán. Při instalaci aplikace s ovladačem, který není digitálně podepsaný, neobdržíte během instalace chybu. V obou případech Windows Server 2012 nenačte nepodepsaný ovladač.

Pokud si nejste jistí, jestli je ovladač digitálně podepsaný nebo pokud se vám nedaří přihlásit se k počítači po instalaci, pomocí následujícího postupu zakažte požadavek na podpis ovladače. Tento postup umožní počítači správné spuštění a úspěšné načtení nepodepsaného ovladače.

Zakázání požadavku na podpis pro aktuální proces spuštění:

 1. Restartujte počítač a během spouštění stiskněte klávesu F8.

 2. Vyberte Rozšířené možnosti spuštění.

 3. Vyberte Zakázat vynucování podpisů ovladačů.

 4. Přihlaste se do Windows® a odinstalujte nepodepsaný ovladač.

Další informace najdete na stránkách http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=66577.

Před instalací systému Windows Server 2012 připravte instalaci podle pokynů v této části.

 • Odpojte zařízení UPS: Jestli máte k cílovému počítači připojený nepřerušitelný zdroj napájení, před spuštěním instalačního programu odpojte sériový kabel. Instalační program se automaticky pokouší rozpoznat zařízení připojená k sériovým portům. Nepřerušitelné zdroje napájení můžou při  rozpoznávání způsobit problémy.

 • Zálohujte servery: Záloha by měla obsahovat všechna data a informace o konfiguraci, které jsou nutné k fungování počítače. Je důležité zálohovat informace o konfiguraci serverů, a to především těch, které zajišťují infrastrukturu sítě, jako jsou třeba servery DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Záloha musí obsahovat spouštěcí a systémový oddíl a data o stavu systému. Dalším způsobem zálohování informací o konfiguraci je vytvoření zálohovacího skladu pro Automatické obnovení systému.

 • Zakažte antivirový software: Antivirový software může narušovat instalaci. Například může instalaci výrazně zpomalit tím, že bude kontrolovat každý soubor kopírovaný místně do počítače.

 • Poskytněte ovladače velkokapacitních paměťových zařízení: Pokud výrobce dodal samostatný soubor ovladače, uložte soubor na disketu, disk CD, disk DVD nebo USB flash disk do kořenového adresáře nebo do složky amd64. Poskytněte ovladač během instalace – na stránce pro výběr disku klikněte na Načíst ovladač (nebo stiskněte klávesu F6). Ovladač můžete vyhledat sami nebo můžete nechat instalační program, aby disk prohledal.

 • Mějte na paměti, že brána Windows Firewall je ve výchozím nastavení zapnutá: Serverové aplikace, které musí přijímat nevyžádaná příchozí připojení, budou neúspěšné, dokud nevytvoříte příchozí pravidla brány firewall, která taková připojení povolí. Jestli chcete zjistit, které porty a protokoly jsou nutné pro správné fungování aplikace, obraťte se na dodavatele aplikace.

  Další informace o bráně Windows Firewall najdete v tématu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=84639.

Následující tabulka stručně shrnuje podporované možnosti upgradu na Windows Server 2012. Další podrobnosti o možnostech upgradu, důležitá upozornění pro upgrade a další informace o zkušební verzi najdete v tématu http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=260917.

Pokud v levém sloupci tabulky není vaše současná verze, upgrade na tuto verzi systému Windows Server 2012 není podporovaný.

Pokud v pravém sloupci vidíte víc než jedno vydání, podporuje se upgrade z dané počáteční verze na kteroukoli edici.

Pokud používáte:

Můžete upgradovat na tyto edice:

Windows Server 2008 Standard s aktualizací SP2 nebo Windows Server 2008 Enterprise s aktualizací SP2

Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter

Windows Server 2008 Datacenter s aktualizací SP2

Windows Server 2012 Datacenter

Windows Web Server 2008

Windows Server 2012 Standard

Windows Server 2008 R2 Standard s aktualizací SP1 nebo Windows Server 2008 R2 Enterprise s aktualizací SP1

Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Datacenter

Windows Server 2008 R2 Datacenter s aktualizací SP1

Windows Server 2012 Datacenter

Windows Web Server 2008 R2

Windows Server 2012 Standard

Tento dokument se poskytuje „tak, jak je“. Informace a názory vyjádřené v tomto dokumentu včetně adres URL a dalších odkazů na web se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Tento dokument vám neposkytuje žádná zákonná práva týkající se duševního vlastnictví produktů společnosti Microsoft. Tento dokument můžete kopírovat a používat pouze pro interní referenční účely.

© 2012 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, Active Directory, Hyper-V, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Tento produkt obsahuje software grafického filtru, který je zčásti založený na práci sdružení Independent JPEG Group.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

2.0

Zobrazit: