Exportovat (0) Tisk
Rozbalit vše

Synchronizace adresářů

Publikováno: červen 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Při první synchronizaci adresářů se do adresáře služby Windows Azure Active Directory zapíše kopie místních uživatelů a skupin. Synchronizace služby Active Directory poté kontroluje změny v místní službě Active Directory a pomocí těchto změn aktualizuje adresář služby Windows Azure AD.

V tomto tématu spustíte Průvodce konfigurací synchronizace adresáře se službami Microsoft Online Services, který vytvoří účet v místní službě Active Directory a nakonfiguruje opakované synchronizace z místní služby Active Directory do adresáře služby Windows Azure AD. Synchronizaci můžete také kdykoli vynutit.

Co chcete udělat?

Konfigurace synchronizace adresáře

Průvodce konfigurací synchronizace adresáře se službami Microsoft Online Services vytvoří účet MSOL_AD_SYNC v doménové struktuře služby Active Directory ve standardní organizační jednotce uživatelů v kořenové doméně. Synchronizace adresářů využívá tento účet služeb ke čtení a synchronizaci informací místní služby Active Directory. Průvodce konfigurací také nastaví opakované synchronizace z místní služby Active Directory do adresáře služby Windows Azure AD na každé tři hodiny.

ImportantDůležité
 • Nepřesouvejte ani neodebírejte účet MSOL_AD_SYNC. Přesunutím nebo odstraněním účtu dojde k poruše synchronizace.

 • Po konfiguraci a synchronizaci nástroje pro synchronizaci adresáře pro danou organizaci klienta cloudu není možné nakonfigurovat stejnou instalaci synchronizace adresáře k naplnění dalších klientů cloudu. Pokud jste již nástroj pro synchronizaci adresáře nainstalovali a nakonfigurovali a zaregistrovali jste si další organizaci klienta služeb Microsoft Online Services, je nutné nainstalovat novou instanci nástroje pro synchronizaci adresáře.

Chcete-li konfigurovat synchronizaci adresáře, postupujte podle následujících kroků.

 1. Průvodce konfigurací spustíte jednou z následujících akcí:

  • Nastavujete-li synchronizaci adresářů poprvé, zaškrtněte na poslední stránce průvodce Nastavení synchronizace adresáře se službami Microsoft Online Services políčko Spustit průvodce konfigurací nyní a klikněte na tlačítko Dokončit.

  • Jestliže konfiguraci synchronizace adresářů aktualizujete, klikněte na tlačítko Start, klikněte na možnost Všechny programy, klikněte na možnosti Microsoft Online Services a Synchronizace adresářů a poté klikněte na položku Konfigurace synchronizace adresářů. Další informace o aktualizaci konfigurace synchronizace adresářů naleznete v tématu Správa synchronizace adresářů.

 2. Na stránce Pověření služby Microsoft Online Services zadejte svá pověření podnikového správce služeb Microsoft Online Services a klikněte na tlačítko Další.

 3. Na stránce Pověření služby Active Directory zadejte svá pověření podnikového správce služby Active Directory a klikněte na tlačítko Další.

  notePoznámka
  Pověření správce podnikové sítě se neukládají. Po vytvoření účtu služeb nejsou v paměti počítače uchována.

 4. Na stránce Hybridní nasazení systému Exchange můžete aktivovat funkce hybridního nasazení systému Exchange, je-li nainstalován systém Exchange Server 2010 SP1. Pokud aktivujete funkce hybridního nasazení systému Exchange, zapíše Nástroj pro synchronizaci adresáře data atributu zpět do místní služby Active Directory.

  notePoznámka
  Chcete-li první synchronizaci zahájit okamžitě, v průvodci na stránce Dokončeno ponechte políčko Synchronizovat adresáře nyní zaškrtnuté.

Nucená synchronizace adresáře

Nechcete-li čekat na opakovanou synchronizaci, ke které dochází každé 3 hodiny, můžete synchronizaci adresáře kdykoli vynutit. Pokud například ukončíte pracovní poměr některého zaměstnance, pravděpodobně budete chtít okamžitě zakázat nebo odstranit jeho účet služby Active Directory v cloudu, pokud tam byl daný účet vytvořen, nebo místně, byl-li účet vytvořen místně, a poté vynutit synchronizaci adresáře tak, aby již daný zaměstnanec neměl přístup k systému e-mailu a síťovým zdrojům. Chcete-li získat další informace, podívejte se na video Jak vynutit synchronizaci adresáře.

Vynucení synchronizace adresáře pomocí prostředí Windows PowerShell

K vynucení synchronizace můžete použít rutinu Windows PowerShell synchronizace adresáře. Rutina se nainstaluje při instalaci nástroje Synchronizační nástroj služby Active Directory.

 1. V počítači s nástrojem Synchronizační nástroj služby Active Directory přejděte do instalační složky synchronizace adresářů. Ve výchozím nastavení se nachází zde: %programfiles%\Microsoft Online Directory Sync.

 2. Dvakrát klikněte na soubor DirSyncConfigShell.psc1 a otevřete okno objektu Windows PowerShell s načtenými rutinami.

 3. V okně Windows PowerShell zadejte Start-OnlineCoexistenceSync a stiskněte klávesu ENTER.

Vynucení synchronizace adresářů pomocí průvodce konfigurací

Synchronizaci můžete také vynutit spuštěním průvodce konfigurací synchronizace adresáře se službami Microsoft Online Services. Za tímto účelem však bude nutné dokončit celého průvodce, včetně opětovného zadání pověření.

 1. V počítači s nástrojem Synchronizační nástroj služby Active Directory klikněte na položky Start, Všechny programy, Microsoft Online Services a Synchronizace adresářů a klikněte na položku Konfigurace synchronizace adresářů.

 2. Pokračujte podle pokynů průvodce a zadejte požadovaná pověření.

 3. Na stránce Dokončeno průvodce ponechte políčko Synchronizovat adresáře nyní zaškrtnuté a klikněte na tlačítko Dokončit.

Další krok: Ověření synchronizace adresářů

Chcete-li ověřit, zda byli uživatelé a skupiny místní služby Active Directory synchronizováni s adresářem služby Windows Azure AD, ať již při první či při následných aktualizacích, podívejte se do části Ověření synchronizace adresářů.

Viz také

Byl tento obsah pro vás užitečný?
(Zbývající počet znaků: 1500)
Děkujeme za váš názor.

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit:
© 2015 Microsoft