Ověření domény na webu Go Daddy

Publikováno: červen 2012

Aktualizováno: únor 2013

Platí pro: Office 365, Windows Intune

notePoznámka
V tomto tématu je k dispozici obsah online nápovědy, který se vztahuje na více cloudových služeb společnosti Microsoft, včetně služby Windows Intune a služeb Office 365.

Jestliže jste již určitou doménu zaregistrovali u registrátora Go Daddy a chcete ji nakonfigurovat pro práci s klientem služby Windows Azure AD, je nutné provést ověření domény, které potvrdí, že danou doménu vlastníte. Chcete-li určitou doménu ověřit, vytvořte na webu Go Daddy záznam DNS. Služba Windows Azure AD pak tento záznam použije k potvrzení, že doménu vlastníte.

notePoznámka
 • Pokud jste doménu zaregistrovali u poskytovatele Go Daddy, ale hosting DNS jste přesunuli k jinému poskytovateli, bude nutné vytvořit záznam DNS u poskytovatele, u kterého je služba DNS nyní hostována.

 • Před vlastním ověřením domény je nutné doménu přidat do služeb Windows Azure AD. Přidaná avšak ještě neověřená doména je ve stavu Kliknutím můžete ověřit doménu. Další informace o přidání domény naleznete ve službách Přidání domény.

 • Přidat a ověřit název domény můžete pouze jedenkrát. Pokud již ve společnosti někdo jiný doménu přidal a ověřil, zobrazí se při opakovaném pokusu o přidání stejné domény chybová zpráva.

Následující pokyny popisují způsob ověření domény, která je registrována u doménového registrátora Go Daddy. Chcete-li ověřit doménu ve službách Windows Azure AD, je nutné dokončit všechny tyto kroky. Obecné informace týkající se ověření domény naleznete v tématu Ověření domény u kteréhokoli registrátora názvu domény.

Postupujte podle následujících kroků:

Krok 1. Shromáždění informací o doméně

O doméně budete potřebovat určité informace, které využijete k vytvoření záznamu DNS určeného pro ověření.

 1. Na portálu klikněte v levém podokně na možnost Domény. Postupujte podle pokynů a přidejte vybranou doménu do služeb Windows Azure AD.

  notePoznámka
  Pokud jste již doménu přidali, vyhledejte v seznamu názvů domén na stránce Domény doménu, kterou právě ověřujete. Ve sloupci Status (Stav) klikněte na volbu Click to verify domain (Kliknutím můžete ověřit doménu).

 2. Na stránce Ověření domény v rozevíracím seznamu Projděte si pokyny k provádění tohoto kroku s: zvolte poskytovatele hostingu DNS. Pokud se váš poskytovatel v seznamu nezobrazuje, zvolte možnost Obecné pokyny.

 3. V rozevíracím seznamu Vyberte metodu ověření: zvolte možnost Přidání záznamu TXT (upřednostňovaná metoda) nebo Přidání záznamu MX (alternativní metoda).

  Nejste si jisti, kterou metodu ověřování zvolit? Další informace naleznete v tématu Ověřovat doménu pomocí záznamu TXT nebo MX?.

 4. Z tabulky si zkopírujte nebo poznamenejte informace Cíl nebo ukazatele na adresu.

Tyto informace budete potřebovat při vytváření nového záznamu DNS na webu Go Daddy.

Krok 2. Vytvoření záznamu DNS na webu Go Daddy

Cloudová služba používá záznam DNS, který jste vytvořili na webu Go Daddy, pro potvrzení, že danou doménu vlastníte. Postupujte podle níže uvedených pokynů a vytvořte záznam TXT (případně záznam MX) domény, která je registrována na webu Go Daddy.

notePoznámka
Web Go Daddy se může poněkud lišit od webu popsaného v těchto pokynech.

Chcete-li přidat záznam TXT a ověřit doménu ve službách Windows Azure AD, postupujte podle pokynů v následující tabulce.

 

Přihlaste se ke svému účtu na stránkách Go Daddy.

 1. Na webu Go Daddy v horní části stránky vyhledejte pole Username / Customer # (Uživatelské jméno / Číslo zákazníka). Zadejte svoje uživatelské jméno a do pole Password (Heslo) zadejte svoje heslo.

 2. Klikněte na položku Log In (Přihlásit se).

Přejděte do oblasti svého účtu.

V pravé části zeleného panelu záhlaví klikněte na kartu My Accounts (Moje účty).

Klikněte na název domény, kterou ověřujete.

 1. Na kartě Products na konci řádku DOMAINS klikněte na možnost Launch.

 2. Na stránce Domains vyhledejte název ověřované domény.

 3. Klikněte na název domény. Na nové kartě v prohlížeči se zobrazí stránka Domain Details (Podrobnosti domény).

Přejděte na stránku, kde můžete pracovat se záznamy DNS.

 1. Na kartě Domain Details (Podrobnosti domény) v části DNS Manager (Správce DNS) klikněte na položku Launch (Spustit) (je možné, že odkaz budete muset zobrazit pomocí posuvníku).

 2. Otevře se stránka Zone File Editor (Editor souboru zóny).

Přidání záznamu TXT

 1. Klikněte na možnost Add Record (Přidat záznam), která se nachází pod názvem domény v levé horní části.

 2. Po kliknutí na položku Add Record (Přidat záznam) se zobrazí dialogové okno Add DNS Record (Přidat záznam DNS).

 3. Klikněte na šipku dolů u pole Record type: a vyberte položku TXT (Text).

  • Pro položku TXT Name: zadejte: @

  • Do pole TXT Value zadejte nebo vložte stejné informace, jako jste získali v tabulce v části Points to address zkopírované v rámci kroku Krok 1. Shromáždění informací o doméně.

  • U možnosti Hodnota TTL ponechejte hodnotu 1 hodina.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Uložte nový záznam TXT pro doménu do souboru zóny.

 1. Pokud chcete uložit nový záznam TXT, klikněte na tlačítko Save Zone File (Uložit soubor zóny), černé tlačítko v pravém horním rohu stránky Zone File Editor (Editor souboru zóny).

 2. Klikněte na tlačítko OK.

 3. Zobrazí se dialogové okno Zone File Saved (Soubor zóny uložen). To znamená, že byl postup správný a že byl vytvořen záznam TXT.

V případě potřeby můžete namísto toho také vytvořit záznam MX, pomocí něhož ověříte doménu. Chcete-li vytvořit záznam MX, pomocí něhož ověří služby Windows Azure AD danou doménu, postupujte podle pokynů v následující tabulce.

 

Přihlaste se ke svému účtu na stránkách Go Daddy.

 1. Na webu Go Daddy v horní části stránky vyhledejte pole Username / Customer # (Uživatelské jméno / Číslo zákazníka). Zadejte svoje uživatelské jméno a do pole Password (Heslo) zadejte svoje heslo.

 2. Klikněte na položku Log In (Přihlásit se).

Přejděte do oblasti svého účtu.

V pravé části zeleného panelu záhlaví klikněte na kartu My Accounts (Moje účty).

Klikněte na název domény, kterou ověřujete.

 1. Na kartě Products na konci řádku DOMAINS klikněte na možnost Launch.

 2. Na stránce Domains vyhledejte název ověřované domény.

 3. Klikněte na název domény. Na nové kartě v prohlížeči se zobrazí stránka Domain Details (Podrobnosti domény).

Přejděte na stránku, kde můžete pracovat se záznamy DNS.

 1. Na kartě Domain Details (Podrobnosti domény) v části DNS Manager (Správce DNS) klikněte na položku Launch (Spustit) (je možné, že odkaz budete muset zobrazit pomocí posuvníku).

 2. Otevře se stránka Zone File Editor (Editor souboru zóny).

Přidání záznamu MX

 1. Klikněte na možnost Add Record (Přidat záznam), která se nachází pod názvem domény v levé horní části.

 2. Po kliknutí na položku Add Record (Přidat záznam) se zobrazí dialogové okno Add DNS Record (Přidat záznam DNS).

 3. Klikněte na šipku dolů u pole Record type: a zvolte možnost MX (Mail Exchanger).

  • U možnosti Priority (Priorita) zvolte číslo větší než je to, které jste zadali pro stávající záznamy MX. Pomůže to zabránit tomu, aby docházelo ke kolizím mezi novým záznamem a směrováním pošty pro příslušnou doménu.

  • Pro položku Host Name: zadejte: @.

  • Do pole Enter Go to Address zadejte nebo vložte stejné informace, jaké jste získali v tabulce v části Points to address v rámci kroku Krok 1. Shromáždění informací o doméně.

  • U možnosti Hodnota TTL ponechejte hodnotu 1 hodina.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Uložení nového záznamu MX pro doménu v souboru zóny

 1. Pokud chcete uložit nový záznam MX, klikněte na tlačítko Save Zone File (Uložit soubor zóny), černé tlačítko v pravém horním rohu stránky Zone File Editor (Editor souboru zóny).

 2. Klikněte na tlačítko OK.

 3. Zobrazí se dialogové okno Zone File Saved (Soubor zóny uložen). To znamená, že byl postup správný a byl vytvořen záznam MX.

Po vytvoření záznamu TXT nebo MX a odhlášení z webu Go Daddy se vraťte na portál cloudové služby a doménu ověřte podle Krok 3: Ověření vaší domény.

notePoznámka
Obvykle trvá asi 15 minut, než se změny projeví. Rozšíření vytvořeného záznamu celým systémem DNS však může trvat až 72 hodin.

Krok 3: Ověření vaší domény

Jakmile se záznam, který jste pro danou doménu vytvořili, úspěšně rozšíří v systému DNS, proveďte následující akce a dokončete ověření domény ve službách Windows Azure AD.

 1. Na portálu klikněte v levém podokně na možnost Domény.

 2. V seznamu Domény vyhledejte ověřovanou doménu a ve sloupci Stav klikněte na možnost Kliknutím můžete ověřit doménu.

 3. Na stránce Ověření domény klikněte na tlačítko Ověřit.

  • Proběhne-li ověření domény úspěšně, zobrazí se dialogové okno, které vás informuje o přidání domény k účtu.

  • Jestliže se ověření domény nezdaří, může rozšíření změn, které jste provedli u doménového registrátora, trvat o něco déle. Zrušte proces ověřování. Později se vraťte zpět a doménu ověřte.

  notePoznámka
  Pokud již uplynulo více než 72 hodin od okamžiku, kdy jste provedli změny na účtu Go Daddy, přihlaste se k webu Go Daddy a ověřte, zda jste zadali informace o záznamu DNS správně. Jestliže jste informace zadali nesprávně, je nutné odebrat nesprávný záznam a vytvořit nový záznam se správnými informacemi podle postupu v tomto tématu.

 4. Klikněte na tlačítko Dokončit. Stav domény se nyní v seznamu domén zobrazí jako Ověřeno.

Po ověření můžete doménu nakonfigurovat tak, aby pracovala s vašimi účty.

Viz také

Obsah vytvořený komunitou

Zobrazit: